KONFERENCIJA

DIGITALNO OBRAZOVANJE

2023

O konferenciji 2023

Međunarodnu onlajn konferenciju „Digitalno obrazovanje 2023“ organizovao je Centar za obrazovne tehnologije Zapadni Balkan u saradnji sa partnerima četvrtu godinu za redom u onlajn formatu. Konferencija je održana 28. i 29. aprila 2023.  u cilju unapređenja kvaliteta obrazovanja kroz upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT).

Nastavili smo tradiciju okupljanja sa željom da razmenimo znanja i iskustva, da saznamo primere dobre prakse, da otkrijemo načine najboljeg povezivanja obrazovanja i modernih tehnologija.

ZAŠTO DIGITALNO OBRAZOVANJE 2023?

Okupljanjem obrazovne zajednice u Srbiji, regionu i šire, tokom međunarodne  onlajn konferencije “Digitalno obrazovanje 2023” nastojali smo da podržimo zaposlene u obrazovnim institucijama i onima aktivnim u sektoru obrazovanja, da kroz inovativan i kreativan pristup, unaprede svoj rad primenom digitalnih tehnologija.

Cilj nam je bio da ovim događajem povežemo svet tehnologije i obrazovanja kako bismo na što bolji način iskoristili mogućnosti koje nove tehnologije pružaju u obrazovanju. Program je obuhvatao aktuelne teme u oblasti digitalnog obrazovanja, ali i pogled u budućnost obrazovnog sistema i naučenih lekcija iz prethodnih perioda. 

Kako smo svedoci brzog napredovanja sveta tehnologije, naročito intenzivne primene tokom 2020, usled globalne zdravstvene situacije,  tokom dvodnevnog programa, omogućili smo:

 • učesnicima da saznaju više o inovacijama, nacionalnim smernicama i preporukama, primerima dobrih praksi, da se povežu sa kolegama iz Srbije, regiona i sveta i osnažimo ih da digitalne tehnologije budu svakodnevni deo nastavnog plana i programa; 
 • predavačima koji uspešno savladavaju izazove današnjih okolnosti i obrazovanja u digitalnom dobu da podele svoja znanja i iskustva; 
 • izlagačima mogućnost virtuelnog predstavljanja svojih tehnoloških proizvoda i usluga i komunikaciju direktno sa učesnicima konferencije; 
 • partnerima direktan susret sa zaposlenima u vaspitno-obrazovnom sistemu Srbije i inostranstva, kao i umrežavanje sa sličnim kompanijama.

Povezivanjem obrazovanja i IKT sektora i unapređenjem naših digitalnih kompetencija, pružamo deci i mladima odgovrajuću pripremu za njihovo buduće digitalno radno okruženje.

KOJI JE BIO CILJ KONFERENCIJE?

 • Obezbediti platformu za razmenu znanja i iskustava zaposlenih u obrazovanju u Srbiji, regionu i svetu;
 • Upoznati se sa inovativnom praksom, nastavnim metodama i primenom IKT alata u obrazovanju;
 • Identifikovati moguće ključne preporuke za politiku i praksu u ovoj oblasti;
 • Obezbediti povezivanje i učešće svih aktivnih u obrazovanju u digitalnom dobu;
 • Prepoznati najbolje primere u obrazovanju tokom rada na daljinu u uslovima kada je onemogućena nastava u školama.

NIVOI OBRAZOVANJA I TEME

Konferencija je obuhvatila teme upotrebe i primene informaciono-komunikacionih tehnologija na svim obrazovnim nivoima:

 • u predškolskom vaspitanju i obrazovanju;
 • osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju;
 • visokom obrazovanju.
 • inkluzivnom obrazovanju.

Snimci konferencije

Niste stigli da prisustvujete konferenciji u realnom vremenu? Bili ste tu, ali ipak želite da se podsetite nekih ključnih trenutaka? Ne brinite, celokupan program smo snimili i možete pristupiti svim snimcima klikom na željeni panel ispod.

Partneri

Međunarodnu onlajn konferenciju „Digitalno obrazovanje 2023“ organizuje Centar za obrazovne tehnologije Zapadni Balkan u saradnji sa Ministarstvom prosvete, Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanjaZavodom za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja Fondacijom Petlja. Zlatni partneri ovogodišnje konferencije su Oracle Academy, kompanija MicrosoftKancelarija UNICEF za Srbiju uz podršku kompanije Yettel.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja obavlja poslove istraživanja, planiranja i razvoja predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja i učeničkog i studentskog standarda. Ministarstvo obavlja i poslove vezane za razvoj i unapređenje naučnoistraživačke delatnosti i predlaže i realizuje politike i strategije naučnog i tehnološkog razvoja.
SAJT PARTNERA

Zavod za unapređivanja obrazovanja i vaspitanja

Zavod za unapređivanja obrazovanja i vaspitanja obavlja razvojne, savetodavne, istraživačke i druge stručne poslove u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju, a u cilju praćenja, obezbeđivanja i unapređivanja kvaliteta i razvoja sistema obrazovanja i vaspitanja.
SAJT PARTNERA

Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja

Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja je stručna i referentna institucija koja se bavi evaluacijom obrazovanja i vaspitanja i daje preporuke za uspostavljanje i obezbeđivanje sistema kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Ključne aktivnosti Zavoda su definisanje standarda u obrazovanju, vrednovanje obrazovanja i obuka učesnika u sistemu obrazovanja.
SAJT PARTNERA

Fondacija Petlja

Fondacija Petlja je osnovana sa ciljem unapređivanja algoritamske pismenosti u Srbiji. Članovi Petlje veruju da je razumevanje algoritama i umeće algoritamskog izražavanja potrebno svima, a takođe je važno da oni koji su talentovani za programiranje svoj talenat prepoznaju i razvijaju. Za sticanja algoritamske pismenosti neophodan je neki vid programiranja, isto kao što se bez praktikovanja pismenog izražavanja ne može steći klasična pismenost. Programiranje ne mora biti komplikovano, rezervisano za stručnjake, a suvoparno i dosadno ostalima.
SAJT PARTNERA

UNICEF

UNICEF je visoko priznata svetska organizacija koja promoviše i štiti dečija prava u 190 zemalja, uključujući i Srbiju, sa vizijom da je u budućnosti svet u kojem je svako dete zdravo, bezbedno, obrazovano, zbrinuto i zaštićeno, svet u kojem sva deca mogu da ostvare svoje potencijale. potencijale.
SAJT PARTNERA

Yettel

Yettel je telekomunikacioni brend PPF Telekom Grupe u Srbiji. Pruža digitalne usluge i povezanost, sa fokusom na korisnike i jednostavnom misijom: pomoći im da pronađu svoj balans. Yettel nudi kreativna, inovativna i jednostavna rešenja za korisnike na mobilnom i fiksnom tržištu. Prvi je operator koji je pokrenuo 5G testno okruženje u Srbiji. Yettel pokriva celu teritoriju Srbije i ima skoro tri miliona korisnika.
SAJT PARTNERA

Microsoft

Kompanija Microsoft (Nasdaq “MSFT”) je svetski lider u razvoju računarskih tehnologija uključujući softver, usluge i rešenja koja korisnicima i kompanijama pomažu da ostvare svoj pun potencijal. Misija Microsoft-a u obrazovanju je da omogući svakom učeniku, studentu i nastavniku da postignu više. Njihov cilj je da inspirišu učenike i nastavnike da stvaraju i dele iskustva na potpuno nov način, da podučavaju i uče kroz istraživanja i prilagođavaju se individualnim potrebama za učenjem, kako bi mogli uspešnije da stvaraju, osmišljavaju, inoviraju i grade uz pomoć tehnologija.
SAJT PARTNERA

Oracle

Oracle kompanija je svetska kompanija koja svoju misiju razvija kroz podršku ljudima da vide podatke na nove načine, otkriju, uvide i otključaju beskrajne mogućnosti.
SAJT PARTNERA

Izveštaj sa konferencije

Preuzmite izveštaj sa preporukama za unapređenje politike i prakse digitalnog obrazovanja sa konferencije “Digitalno obrazovanje 2023” i informišite se o svim novitetima i trendovima u oblasti digitalnog obrazovanja koje smo pripremili za vas. Izveštaj sadrži kompletan pregled programa i sadržaja konferencije. Nadamo se da će vam koristiti u daljem radu.

Predavači na konferenciji

Centar za obrazovne tehnologije Zapadni Balkan i programski partneri konferencije predstavljaju vam ovogodišnje predavače u polju primene digitalnih tehnologija u obrazovanju na međunarodnoj online konferenciji „Digitalno obrazovanje 2023”.

Četvrtu godinu za redom „Digitalno obrazovanje” je okupilo jedne od najboljih predavača iz oblasti upotrebe IKT-a na različitim nivoima obrazovanja što ovaj događaj čini veoma posećenim i kvalitetnim u cilju unapređenja kvaliteta obrazovanja kroz upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT).

Posetioci su imali priliku da čuju prezentacije i govornike koji će predstaviti primere dobre prakse upotrebe IKT-a u:

• predškolskom obrazovanju
• osnovnom i srednjem obrazovanju
• visokom obrazovanju
• inkluzivnom obrazovanju