KONFERENCIJA

DIGITALNO OBRAZOVANJE

PRETHODNI DOGAĐAJI

O konferenciji

Međunarodnu konferenciju „Digitalno obrazovanje “ organizuje Centar za obrazovne tehnologije Zapadni Balkan u saradnji sa partnerima u cilju unapređenja kvaliteta obrazovanja kroz upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT).

Nastavili smo tradiciju okupljanja sa željom da razmenimo znanja i iskustva, da saznamo primere dobre prakse, da otkrijemo načine najboljeg povezivanja obrazovanja i modernih tehnologija.

Prethodni događaji

KONFERENCIJA

DIGITALNO OBRAZOVANJE 2023
POGLEDAJTE DETALJE

KONFERENCIJA

DIGITALNO OBRAZOVANJE 2022
POGLEDAJTE DETALJE

KONFERENCIJA

DIGITALNO OBRAZOVANJE 2021
POGLEDAJTE DETALJE

KONFERENCIJA

DIGITALNO OBRAZOVANJE 2020
POGLEDAJTE DETALJE