Takmičenja učenika

“Otvoreno obrazovanje u Srbiji” – Poziv na takmičenje za izradu infografike na osnovu rezultat obrade otvorenih podataka.
Takmičenje podržali

I CILJ TAKMIČENJA

Takmičenje ima za cilj unapređivanje znanja učenika srednjih škola u Republici Srbiji kroz izradu infografika koji predstavljaju rezultate obrade otvorenih podataka.

II ORGANIZACIJA TAKMIČENJA

Takmičenje organizuje Centar za obrazovne tehnologije Zapadni Balkan kao deo aktivnosti projekta Otvoreno obrazovanje u Srbiji“ podržan od strane projekta “Otvoreni podaci–otvorene mogućnosti” koji u Republici Srbiji sprovode Program Ujedinjenih nacija za razvoj i Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, uz podršku Svetske banke i Fonda za dobru upravu Ujedinjenog kraljevstva. Takmičenje takođe podržavaju Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i kompanija Oracle.

Pravo učešća imaju timovi iz srednjih škola registrovanih za obavljanje nastave na području Republike Srbije. Tim čine 2 učenika iz iste škole i nastavnik ili stručni saradnik kao mentor tima. Nastavnik ili stručni saradnik koji je mentor tima mora biti zaposlen u školi iz koje su učenici koji čine tim. Jedan učenik ne može biti u više timova, dok mentor može voditi i više timova.

III INFOGRAFIK KOJI JE PREDMET TAKMIČENJA

Tim učenika sa mentorom na takmičenje šalje infografike izrađene na osnovu rezultata obrade otvorenih podataka. Na infografiku mora da bude jasno naznačen izvor otvorenih podataka kao i drugi izvori podataka ukoliko se koriste za izradu infografika.

Infografik može biti u formi postera (bilo koje veličine) koji je u formatima jpg, tiff ili png, u video obliku ne dužem od 90 sekundi (format mov), prezentacija ili flajera A4 formata (formata docx, odt ili PDF).

Prilikom slanja infografika na takmičenje tim treba da dostavi:

 • informacije o ciljnoj grupi kojoj je namenjen infografik
 • razlozima za odabir teme infografika
 • i načinu obrade otvorenih podataka, kroz prijavnu formu.

Svi učesnici prilikom prijave na takmičenje potrebno je budu saglasni da organizatori mogu objave njihove radove na internet stranici Centra za obrazovne tehnologije Zapadni Balkan.

Tim učenika sa mentorom na takmičenje može da pošalje samo jedan infografik.

IV OCENJIVANJE INFOGRAFIKA

Infografici pristigli na takmičenje se daju na ocenjivanje članovima komisije bez podataka o tome koji takmičarski tim ih je napravio (ako infografik sadrži informacije o autorima, one će se isljučiti pre slanja članu komisije na ocenjivanje). Infografici se potom dostavljaju svakom članu komisije, koji samostalno ocenjuje svaki infografik. Zbirom poena za svaki infografik od svih članova komisije za ocenjivanje dobija se ukupni broj poena koji infografik ima pri ocenjivanju i na osnovu toga se pravi rang lista. Rang lista, bez iskazanog broja poena se objavljuje javno.

Sve infografike pristigle na takmičenje ocenjuje komisija koju čini 3 člana koja će biti sačinjena od predstavnika sledećih institucija:

 • Centar za obrazovne tehnologije Zapadni Balkan i Računarski Centar Univerziteta u Beogradu,
 • Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • UNDP Srbija
 • trenerskog tima koji je radio sa školama na projektu.

Komisija ocenjuje i u ocenjivačku listu unosi broj bodova za svaki infografik po sledećim kriterijumima:

 • Jasnoća i efektnost poruke infografika (za ciljnu grupu kojoj je namenjen) (maksimalno 30 bodova)
 • Dizajn infografika (maksimalno 30 bodova)
 • Efektnost primene rezultata obrade otvorenih podataka kao argumenta koji podupire poruku infografika (maksimalno 20 bodova)
 • Složenost obrade obrade otvorenih podataka (maksimalno 10 bodova)
 • Obrazloženje učenika o motivaciji za izbor teme infografika (maksimalno 10 bodova)

Maksimalni broj bodova za svaki infografik je 100.

Nagrade

Timovi koji osvoje najveći broj bodova (dva učenika i nastavnik) će biti pozvani da učestvuju u finalu takmičenja u Beogradu koje će biti održano 23. maja 2019. godine. Svi troškovi transporta i eventualno smeštaja će biti pokriveni od strane organizatora.

Nagrade za najbolje radove su sledeće:

Prvo mesto.

Tim koji osvoji prvo mesto će dobiti najnovije računare za projektni rad i za učenje programiranja:

 Drugo mesto.

Tim koji osvoji drugo mesto će dobiti K’NEX robot za učenje programiranja.

Treće mesto. Tim koji osvoji treće mesto će dobiti Micro-bit opremu za učenje programiranja:

ZNAČAJNI DATUMI I INTERNET ADRESE ZA TAKMIČENJE

 • 10. maj 2019. godine u 23.59h – rok za prijavu timova i predaja infografika
 • 23. maj 2019. godine – dodela nagrada timovima na konferenciji „Otvoreno obrazovanje u Srbiji” koja će biti organizovana u Beogradu.

VII PRIJAVA ZA TAKMIČENJE

Prijava timova i predaja infografika se vrši na ovoj adresi do 10. maja 2019. godine u 23.59h.

VIII PRIPREMA TAKMIČENJA

O okviru projekta, tim Centra za obrazovne tehnologije je napravio materijale koji će svim nastavnicima pomoći da realizuju časove i projekte na temu otvorenih podataka:

Povezani projekti