SELFIE „Digitalna škola – evropski pilot program“

Projekat SELFIE „Digitalna škola – evropski pilot program“ (The SELFIE – Digital Schools Awards ) predstavlja inicijativu programa Evropskih nagrada za digitalne škole za ubrzanje i unapređenje održivih praksi digitalnog obrazovanja u evropskim školama.
Partneri projekta
download
konferencija-logo-zvkov
EDTECH LOGO (442 x 124 px)
Digital School Awards
logo-ec--en

O projektu

Projekat SELFIE „Digitalna škola – evropski pilot program“ (The SELFIE – Digital Schools Awards) u okviru ERASMUS+ programa predstavlja inicijativu programa Evropskih nagrada za digitalne škole za ubrzanje i unapređenje održivih praksi digitalnog obrazovanja u evropskim školama.

Osnovni cilj ovog projekta bio je razvoj i implementacija modela nagrada za digitalne škole putem SELFIE instrumenta koji će školama pružiti smernice za uspešno razvijanje praksi digitalnog obrazovanja. Ovaj novi model bio je dizajniran i implementiran u Irskoj, Severnoj Irskoj, Škotskoj, Litvaniji, Sloveniji i Srbiji. Sve navedene zemlje su sprovele proces samoprocene koristeći SELFIE instrument. Škole koje su učestvovale u projektu podsticane su da koriste ovaj instrument,  okvir za samoprocenu digitalnih kompetencija u obrazovanju, koji daje smernice za dalje planiranje aktivnosti škola na osnovu procene i pruža školama praktične ciljeve i resurse za razvoj digitalnog obrazovanja.

Fokus je bio na izgradnji onlajn platforme koja će olakšati lokalnu podršku za svaku školu koja sprovodi SELFIE evaluaciju, pružajući resurse, onlajn tutorijale i podršku u deljenju iskustava među školama.

Platforma pruža različite resurse i prilike školama da unaprede svoje digitalne kompetencije putem različitih online i licem-u-lice podrške. Ova zajednica povezuje škole sa drugim obrazovnim profesionalcima i resursima koji će im pomoći da dublje integrišu digitalno obrazovanje u svoje škole.

Uz samoprocenu dobijen je i  model razvoja i priznavanja „Digitalnih škola” koji je poslužio kao vodič za uspešnu implementaciju digitalnih obrazovnih praksi u školama. Ključna svrha programa bila je promovisati, prepoznati i podsticati efikasnu upotrebu tehnologije za unapređenje digitalnog obrazovanja.

SELFIE instrument

Sam akronim „SELFIE“ nastao je od naziva instrumenta „Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies“. SELFIE je besplatan online instrument koji pomaže školama da procene kako koriste digitalne tehnologije u inovativnom i efikasnom učenju. Pomoću SELFIE-a, škole mogu da naprave pregled svog trenutnog stanja u korišćenju digitalnih tehnologija, uzimajući u obzir mišljenja nastavnika, učenika i rukovodilaca. Ovaj proces samoprocene može pomoći u pokretanju dijaloga unutar škole o mogućim oblastima za unapređenje. SELFIE takođe omogućava školi da prati svoj napredak tokom vremena.

Ocena digitalne zrelosti škole vršila se u sledećim ključnim kategorijama:

 • SELFIE samovrednovanje: Samoprocena škole u vezi s primenom digitalnih tehnologija.
 • Rukovođenje: Kako su digitalne tehnologije integrisane u upravljanje školom.
 • Saradnja i umrežavanje: mere saradnje i povezivanja škole s drugim institucijama i resursima.
 • Infrastruktura i oprema: evaluacija postojeće infrastrukture i tehnološke opreme.
 • Kontinuirani profesionalni razvoj: praćenje obuka i usavršavanja zaposlenih u vezi s digitalnom tehnologijom.
 • Nastava i učenje: analiza načina na koji su digitalne tehnologije primenjivane u nastavi i učenju.
 • Vrednovanje: kako su digitalni alati korišćeni za procenu učenika i procesa učenja.
 • Digitalna kompetencija učenika: procena nivoa digitalne kompetencije učenika.

SELFIE anonimno prikuplja mišljenja učenika, nastavnika i školskih lidera o tome kako se tehnologija koristi u njihovoj školi. To se postiže korišćenjem kratkih izjava i pitanja i jednostavne skale odgovora od 1 do 5. Pitanja i izjave zahtevaju oko 20 minuta za popunjavanje.

Na osnovu ovih ulaznih podataka, instrument generiše izveštaj – trenutnu sliku (ili “SELFIE” :-)) snage i slabosti škole u korišćenju tehnologije.

SELFIE je dostupan za sve osnovne, srednje i stručne škole u Evropi i širom sveta, i to na preko 30 jezika. Može ga koristiti svaka škola – ne samo one sa naprednim nivoima infrastrukture, opreme i korišćenja tehnologije.

SELFIE instrument namenjen je samo školi i ne prikuplja lične podatke. Svi odgovori koji se dobiju kroz SELFIE instrument su anonimni i rukovodioci, učenici, nastavnici ili drugi članovi osoblja koji odgovaraju na pitanja i izjave ne mogu biti lično identifikovani. Svaka škola je vlasnik svog izveštaja iz SELFIE-a, koji se ne deli sa drugima osim ako škola sama to ne odluči. Nijedna druga organizacija, uključujući Evropsku komisiju, ne može pratiti odgovore za pojedinačnu školu.

 

A-SELFIE - dodela oznaka Digitalna škola

A-SELFIE je bio složen projekat koji je uključivao sedam partnera iz pet zemalja (Irska, Škotska, Litvanija, Slovenija i Srbija), jednu povezanu agenciju i tri povezana partnera.

Projekat se bavio promovisanjem upotrebe alatki za samoprocenu SELFIE radi podrške inovacijama i sistemskim promenama u obrazovnim  institucijama. Ovo je postignuto uglavnom kroz sveobuhvatni cilj A-SELFIE-a da ugradi SELFIE u strukturirani program nagrada za digitalne škole. Pre početka projekta, upotreba SELFIE instrument bila je sporadična među partnerskim zemljama. U početnom istraživanju, Srbija je prijavila najviši nivo upotrebe (84%), dok su Litvanija i Slovenija imale 43% i 38%, dok su Irska i Škotska prijavile 8%.

ASELFIE treba da doprinese i unapredi SELFIE instrument u zemljama učesnicama u projektu kao i drugim evropskim zemljama koje hoće da koriste SELFIE instrument u unapređivanju digitalnog obrazovanja u školama

ASELFIE – oznaka „Digitalna škola“ se dodeljuje školama koje koriste svoj okvir za samoprocenu kako bi proširile i razvile digitalne kapacitete istaknute u svom SELFIE akcionom planu, odnosno školama koje jačaju digitalne kapacitete u ustanovi kroz proces samovrednovanja i školskog razvojnog planiranja.

Dodela oznake „Digitalna škola“ sprovodila se na osnovu usaglašenih pet osnovnih principa putem kojih bi zemlje usvojile zajednički razvojni pristup za integrisanje A-SELFIE. Glavni fokus ovih pet principa bio je da se školama omogući da prepoznaju da će biti nagrađivane za svoje procese samoprocene, kao i za prikazivanje postignuća njihovih rezultata u okviru procesa kojim su unapređivale digitalno obrazovanje u svojoj školi.

Škole su bile dužne da dostave dokaze koji oslikavaju da se bave sveobuhvatnom refleksijom koja odražava oblasti obuhvaćene SELFIE okvirom digitalnih kompetencija. Dodatno školama je pružena podrška za usklađivanje razvojnih planova sa ključnim nacionalnim i evropskim politikama digitalnog obrazovanja.

 

Akademija za digitalne škole SELFIE

Akademija za digitalne škole SELFIE (Digital Schools Academy) je inovativna inicijativa koju je pokrenuo Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja u saradnji sa evropskim školama iz različitih zemalja, uključujući Irsku, Litvaniju, Srbiju i Škotsku. Ova akademija ima za cilj unapređenje digitalnih veština i digitalne transformacije u obrazovanju.

Glavni koncept Akademije za digitalne škole SELFIE sastoji se u povezivanju postojećih Digitalnih škola, koje igraju ulogu mentora, sa školama članicama. Ove škole mentori su prepoznate kao lideri u implementaciji digitalnih tehnologija u obrazovanju i prolaze kroz proces validacije unutar okvira programa Digitalne škole -evropskog pilotskog programa.

Škole članice se birajuputem javnog poziva Zavoda, a cilj im je da unaprede svoje kapacitete u oblasti digitalizacije nastave i upotrebe tehnologije za poboljšanje učenja i nastave. Akademija omogućava ovim školama članicama da pristupe dragocenim resursima, iskustvima i stručnosti koje dele sa školama mentorima.

Osim toga, Akademija za digitalne škole SELFIE promoviše saradnju između škola iz različitih zemalja, omogućavajući razmenu najboljih praksi i ideja u vezi sa digitalnim obrazovanjem. Ova inicijativa ima potencijal da unapredi kvalitet obrazovanja širom Evrope kroz integraciju digitalnih alatki i pedagoških pristupa.

U suštini, SELFIE Akademijapredstavlja platformu za razmenu znanja i iskustava između škola kako bi se unapredila digitalna transformacija u obrazovanju i podstakla inovacija u učenju i nastavi.

 

Partneri na projektu

Partneri na projektu bili su:

 • Centar za obrazovne tehnologije ZapadniBalkan (Srbija)
 • Nacionalna agencija za obrazovanje (prethodno poznata kao ‘Centar za informacione tehnologije u obrazovanju’) (Litvanija)
 • Digital Schools Company Ltd.(Irska)
 • Obrazovanje Škotske (Škotska)
 • H2 Learning (Irska)
 • Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja (Srbija)
 • Ministarstvo obrazovanja, nauke i sporta (Slovenija)
 • Saradnički partneri:
 • Ministarstvoprosvete(Srbija)
 • HP (Irska)

 

Preuzmite Tehnički izveštaj o sprovedenim aktivnostima na projektu SELFIE - Digitalna škola – evropski pilot program

Povezani projekti