Donesi svoj digitalni uređaj

Doprinos diskusiji o efikasnim modelima ulaganja u IKT infrastrukturu
Partneri projekta
edtech partneri logo-unicef
EDTECH LOGO (185 x 40 px)

O projektu

Projekat Razvoj koncepta i prakse Donesi svoj digitalni uređaj u školu putem podrške i razmene iskustava, (skraćeno Donesi svoj digitalni uređaj) pokrenut je od strane Centra za obrazovne tehnologije na Zapadnom Balkanu u saradnji sa Kancelarijom UNICEF-a za Srbiju. Projekat ima za cilj da doprinese diskusiji o efikasnim modelima ulaganja u IKT infrastrukturu.
Donesi svoj uređaj (engl. Bring your own device ‒ BYOD) je pristup kojim se učenicima omogućava da sopstveni digitalni uređaj (npr. mobilni telefon, tablet, laptop, itd.) koriste tokom nastave, kao podršku procesu učenja (UNESCO, 2013).
Primena digitalnih tehnologija u obrazovanju se iz godine u godinu povećava, ali njihova puna integracija koja dovodi do postizanja postavljenih ciljeva obrazovanja i poboljšanja učeničkih postignuća i dalje ostaje kompleksan proces koji zahteva dodatna razmatranja i ulaganja.

U okviru ovog projekta pošlo se od pretpostavke da će uspeh DSU pristupa zavisiti od holističkog pristupa, ali da transformacija treba da počne u pojedinim školama i učionicama. Obično je potrebno nekoliko godina da se koncept implementira na školskom nivou. Jedan od pristupa za uspešnu integraciju digitalnih tehnologija u procese nastave i učenja, koji se toplo preporučuje, je digitalna transformacija na nivou cele škole.

Kroz projekat osnaženo je šest škola (osnovnih i srednjih) u Srbiji za sprovođenje i testiranje koncepta Donesi svoj uređaj.

Škole koje su učestvovale u projektu

 1. Elektrotehnička škola „Nikola Tesla“, Niš
 2. Filološka gimnazija, Beograd
 3. Gimnazija Zaječar, Zaječar
 4. OŠ ,,Nada Purić”, Valjevo
 5. OŠ „Miroslav Antić Mika“, Pančevo
 6. OŠ „Ujedinjene nacije“, Beograd

U okviru projekta svaka škola je dobila:

 • podršku mentora za opšti razvoj infrastrukturne mreže koja omogućava pristup uređajima i mreži ali i održivost iste radi primene koncepata Donesi svoj digitalni uređaj;
 • podršku mentora i pristup stručnim materijalima koji mogu podržati koncept Donesi svoj digitalni uređaj u jednom odeljenju;
 • priliku za samovrednovanje primenom Selfi instrumenta i/ili analizu Selfi školskog izveštaja za škole koje su sprovele samovrednovanje, sa posebnim osvrtom na rezultate razvoja IKT infrastrukture i razvoj koncepta Donesi svoj digitalni uređaj;
 • samovrednovanje može biti osnov za pripremu digitalnog segmenta Razvojnog plana ustanove i razvoj koncepta Donesi svoj digitalni uređaj;
 • sertifikat o učešću u projektu koji izdaje Centar za obrazovne tehnologije na Zapadnom Balkanu;
 • ostale vrste podrške u skladu sa potrebama škole.

Rezultati nakon sprovedenog projekta

Nakon sprovedenog projekta urađena je publikacija “Donesi svoj uređaj – analiza i preporuke za obrazovnu politiku i praksu”.
Publikacija obuhvata pravni okvir za razvoj koncepta DSU, pregled različitih koncepta DSU i različitih modela prema zahtevima. Takođe obuhvata rezultate pilot projekta i preporuke na nivou sistema i škole.

Publikacija je nastala u okviru Projekta Razvoj koncepta i prakse Donesi svoj digitalni uređaj u školu putem podrške i razmene iskustava koji je realizovan od strane Centra za obrazovne tehnologije na Zapadnom Balkanu u saradnji sa UNICEF-om i kroz podršku projekta Premošćavanja digitalnog jaza u Srbiji za najugroženiju decu, koji su realizovali UNICEF, Ministarstvo prosvete i Evropska unija.

Sadržaj i stavovi izneti u publikaciji predstavljaju stavove autora i ne odražavaju nužno stavove i mišljenja Ministarstva prosvete, Delegacije Evropske unije i UNICEF-a u Srbiji.

Preuzmite publikaciju

Povezani projekti