KONFERENCIJA

DIGITALNO OBRAZOVANJE

2020

O konferenciji 2020

U skladu sa merama Vlade Republike Srbije o uvođenju vanrednog stanja usled pandemije virusa COVID-19, konferencija ,,Digitalno obrazovanje 2020″, održana je putem interneta, 10 i 11. aprila 2020.

Konferencija je prvog dana imala 8676 pristupa, dok je drugi dan, sva četiri programima zajedno (visoko, inkluzivno, predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje)  pratilo 9809 učesnika. Konferencija je okupila oko 70 predavača iz Srbije i sveta. Partneri programa su bile kompanije Microsoft i Oracle.

Program su svečano otvorili Saša Stojanović, pomoćnik ministra za digitalizaciju u prosveti i nauci, Branislav Ranđelović, direktor Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Nebojša Vasiljević, direktor fondacije Petlja i Aleksandar Borisavljević, direktor Centra za obrazovne tehnologije, Zapadni Balkan. Učesnici su, tokom prvog dana, imali priliku da slušaju i aktivno učestvuju, u realnom vremenu, putem telefona, računara ili tableta, u predavanju i panel diskusiji predstavnika Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i kompanija Microsoft i Oracle. Tokom drugog dana konferencije, učesnici su imali mogućnost da izaberu virtuelnu sobu kojoj će, putem interneta, pristupiti. Takođe, bilo je moguće, pratiti određena predavanja i kretati se virtuelno od jedne do druge sobe. Konferencija je okupila domaće i predavače iz inostranstva, što je dalo temeljan uvid u celokupnu situaciju u svetu tokom pandemije.

ZAŠTO DIGITALNO OBRAZOVANJE 2020?

Ovim događajem smo želeli da podržimo zaposlene u predškolskim ustanovama, školama, univerzitetima i drugim organizacijama koji se bave obrazovanjem, da podstaknemo kreativnost i inovacije, doprinesemo podizanju kvaliteta obrazovno vaspitnog rada i osavremenjivanju procesa učenja i na što bolji način iskoristimo mogućnosti novih tehnologija u obrazovanju.

Svet tehnologija napreduje veoma brzo. Svet obrazovanja napreduje nešto sporije. Svedoci smo velikih tehnoloških, obrazovnih i društvenih promena podstaknutih četvrtom industrijskom revolucijom. Konferencija „Digitalno obrazovanje 2020“ imala je za cilj okupljanje velike zajednice obrazovnih radnika koja je pokazala da može uspešno da savlada izazove obrazovanja u digitalnom dobu.

CILJEVI KONFERENCIJE

  • Obezbeđivanje platforme za razmenu znanja zaposlenih u obrazovanju
  • Upoznavanje sa inovativnom praksom, nastavnim metodama i primenom IKT alata u obrazovanju
  • Identifikovanje mogućih ključnih preporuka za politiku i praksu u ovoj oblasti.
  • Obezbeđivanje učešća svih aktera u obrazovanju u digitalnom dobu

NIVOI OBRAZOVANJA I TEME KONFERENCIJE

Teme o kojima se govorilo na konferenciji podrazumevale su upotrebu IKT u:

  • predškolskom vaspitanju i obrazovanju
  • osnovnom i srednjem obrazovanju
  • visokom obrazovanju
  • inkluzivnom obrazovanju

UČEŠĆE

Učešće na konferenciji je bilo besplatno, pristup je bio omogućen putem linka na našem sajtu za sve koji su bili zainteresovani da se priključe, program je bio održan na srpskom jeziku i mogao se pratiti putem bilo kog uređaja, telefona, tableta ili računara.

PARTNERI

Konferenciju „Digitalno obrazovanje 2020“ organizovano je Centar za obrazovne tehnologije na Zapadnom Balkanu u saradnji sa Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja,  Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštvaMinistarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvojaZavodom za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja,  Privrednom komorom Srbije i Fondacijom Petlja.

Konferencija ,,Digitalno obrazovanje 2020″ je bila akreditovana od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, u skladu sa Pravilnikom o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju u zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika. Kako je konferencija imala međunarodni karakter, oba konferencijska dana su ukupno nosila 4 boda,  a svaki dan pojedinačno po 2 boda.

Snimci konferencije

Niste stigli da prisustvujete konferenciji u realnom vremenu? Bili ste tu, ali ipak želite da se podsetite nekih ključnih trenutaka? Ne brinite, celokupan program smo snimili i možete pristupiti svim snimcima klikom na željeni panel ispod.

Predavači na konferenciji

Stručni predavači na konferenciji Digitalno obrazovanje podelili su svoje bogato iskustvo i inovativne pristupe uvođenju digitalnih tehnologija u nastavu i učenje. 

Pavle Peković

Тема:Okruženje za kreativno i moderno obrazovanje
Godina konferencije: Glavni govornici

Pavle Peković

Okruženje za kreativno i moderno obrazovanje

Petar Ogrizović

Тема:Digitalna nastava u doba korone
Godina konferencije: Osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje
Location: Osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje

Nastavnik matematike i računarstva od 2006. godine. Radio u Gimnaziji i u Osnovnoj školi „Ruđer Bošković” kao i u OŠ „Miroslav Antić” u Beogradu. Autor i koautor nekoliko zbirki i udžbenika iz matematike za učenike osnovnih škola. Sarađivao sa: Matematičkim fakultetom Univerziteta u Beogradu („Praksa nastave matematike”), Zavodom za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja (voditelj seminara
stručnog usavršavanja, projekat uvođenja obrazovnih standarda i završnih ispita), Centrom za talente „Beograd 2” (radionica za mlade talente i smotre istraživačkih radova), Institutom za psihologiju („PISA” testovi). Član Društva matematičara Srbije i Matematičkog društva „Arhimedes”. Od 2007. godine stručno se unapređuje u oblasti međunarodnog obrazovanja: Cambridge IGCSE i Lower Secondary education, International Baccalaureate (IB) Diploma Programme, IB Middle Years Programme, IB Career-related Programme. Od avgusta 2019. godine radi i stručno se usavršava u Holandiji.

PREDAVANJE: Digitalna nastava u doba korone

U okviru izlaganja na ovogodišnjoj konferenciji govoriće o iskustvima iz Holadnije,
kao i o praktičnim rešenjima i izazovima digitalnog obrazovanja u doba pandemije
korona virusa.

Petar Ogrizović

Digitalna nastava u doba korone

Nastavnik matematike i računarstva od 2006. godine. Radio u Gimnaziji...

Peter Tot

Тема:Personalizovana nastava
Godina konferencije: Inkluzija

Nastavnik grafičarstva u ŠOSO ,,Milan Petrović” sa domom učenika u Novom Sadu. Konstantno unapređujem teorijsku i praktičnu nastavu budućih grafičara kroz različite vrste prilagođavanja i implementaciju IKT u svakodnevni rad. Osmislio je specijalnu podlogu za rad čija je funkcija fokusiranje i održavanje pažnje učenika, ali i formiranje navika u procesu osposobljavanja za zanimanje.  Za učenike sa višestrukim smetnjama ili intelektualnim teškoćama osmislio je i izradio jednostavne asistivne alate, koji im omogućavaju da kao i drugi učestvuju u praktičnoj nastavi.  Zajedno sa učenicima izrađuje interaktivni časopis Grafče. Njegov rad je kao primer dobre prakse uvršten u bazu znanja ,,Kreativne škole”. Svoja znanja i iskustva deli i na konferencijama i stručnim skupovima posvećenim IKT-u i inkluzivnom obrazovanju.

PREDAVANJE: Personalizovana nastava

Cilj prezentacije je da prikaze neke od načina korišćenja IKT-a u organizovanju i realizaciji personalizovane nastave u specijalnoj školi koji se mogu primeniti i u inkluzivnom obrazovanju. Kako da isti nastavni sadržaj pripremimo na više različitih načina, kako bi bio prilagođen mogućnostima i individualnim stilovima učenja svakog učenika (klasična prezentacija, prezi, samo audio zapis za učenike koji ne čitaju, ili imaju oštećenje vida, tekstualni materijal ili AV materijal za učenike sa oštećenjem sluha), što otvara i pitanje čuvanja i deljenja analognih i digitalnih nastavnih materijala.

Peter Tot

Personalizovana nastava

Nastavnik grafičarstva u ŠOSO ,,Milan Petrović” sa domom učenika u...