KONFERENCIJA

DIGITALNO OBRAZOVANJE

2021

O konferenciji 2021

Međunarodna konferencija „Digitalno obrazovanje 2021“  održana je onlajn od 8. do 10. aprila, 2021. godine, putem Tims aplikacije. Konferencija je okupila preko 8500 učesnika, 60 predavača iz Srbije, Norveške, Velike Britanije, Amerike, Slovenije, brojne donosioce odluka i predstavnike nadležnih institucija iz zemlje i regiona, kao i partnerske kompanije i organizacije. Program bio izveden na srpskom i engleskom jeziku. Učešće na konferenciji je bilo besplatno a učesnici su pre same konferencije dobili uputstvo i instrukcije kako da pristupe, kome mogu da se obrate i gde da pronađu informacije o događaju. „Digitalno obrazovanje 2021“  je akreditovan događaj i ukupno je nosio 6 bodova za tri dana programa. 

Okupljanjem obrazovne zajednice u Srbiji, regionu i šire, tokom međunarodne konferencije Digitalno obrazovanje 2021, nastojali smo da podržimo zaposlene u vaspitno- obrazovnim institucijama i onima aktivnim u sektoru obrazovanja, da kroz inovativan i kreativan pristup, unaprede svoj rad primenom digitalnih tehnologija. Cilj nam je bio da ovim događajem povežemo svet tehnologije i obrazovanja kako bismo na što bolji način iskoristili mogućnosti koje nove tehnologije pružaju u obrazovanju. Želeli smo da program obuhvati aktuelne teme digitalnog obrazovanja, proceni dobrobiti primene tokom 2020 ali i da razmotrimo kako će obrazovni sistem izgledati u budućnosti i koje smo lekcije izvukli nakon ovog perioda. 

Kao svedoci brzog napredovanja sveta tehnologije, naročito intenzivne primene tokom 2020, usled globalne zdravstvene situacije, želeli smo da tokom trodnevnog programa, omogućimo:

 • učesnicima da saznaju više o inovacijama, nacionalnim smernicama i preporukama, primerima dobrih praksi, da se povežu sa kolegama iz Srbije, regiona i sveta i osnažimo ih da digitalne tehnologije budu svakodnevni deo nastavnog plana i programa; 
 • predavačima koji uspešno savladavaju izazove današnjih okolnosti i obrazovanja u digitalnom dobu da podele svoja znanja i iskustva; 
 • partnerima direktan susret sa zaposlenima u vaspitno-obrazovnom sistemu Srbije i inostranstva, kao i umrežavanje sa sličnim kompanijama.

Povezivanjem obrazovanja i IKT sektora i unapređenjem naših digitalnih kompetencija, pružamo deci i mladima odgovarajuću pripremu za njihovo buduće digitalno radno okruženje.

CILJEVI KONFERENCIJE SU BILI:

 • Obezbediti platformu za razmenu znanja i iskustava zaposlenih u obrazovanju u Srbiji, regionu i svetu;
 • Upoznati se sa inovativnom praksom, nastavnim metodama i primenom IKT alata u obrazovanju;
 • Identifikovati moguće ključne preporuke za politiku i praksu u ovoj oblasti;
 • Obezbediti povezivanje i učešće svih aktivnih u obrazovanju u digitalnom dobu;
 • Prepoznati najbolje primere u obrazovanju tokom rada na daljinu u uslovima kada je onemogućena nastava u školama.

NIVOI OBRAZOVANJA I TEME

 • Konferencija „Digitalno obrazovanje 2021“ obuhvatala je teme upotrebe i primene informaciono-komunikacionih tehnologija na svim obrazovnim nivoima:
  • u predškolskom vaspitanju i obrazovanju;
  • osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju;
  • visokom obrazovanju;
  • inkluzivnom obrazovanju.

UČEŠĆE

 • Učešće na konferenciji je bilo besplatno, a predavanja su bila održana na srpskom i engleskom jeziku.
 • Konferencija je akreditovana i svaki pojedinačni dan je nosio po 2 boda, odnosno 6 poena za celokupan trodnevni program.

Snimci konferencije

Niste stigli da prisustvujete konferenciji u realnom vremenu? Bili ste tu, ali ipak želite da se podsetite nekih ključnih trenutaka? Ne brinite, celokupan program smo snimili i možete pristupiti svim snimcima klikom na željeni panel ispod.

Partneri

Međunarodnu konferenciju „Digitalno obrazovanje 2021“ organizovao je Centar za obrazovne tehnologije na Zapadnom Balkanu u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvojaZavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja; Zavodom za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja; Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva  i Fondacijom Petlja , uz podršku Balkanskog Fonda za Demokratiju u Srbiji.

Balkanski fond za demokratiju u Srbiji - pokrovitelj događaja

Balkanski fond za demokratiju u Srbiji je podržao međunarodnu inicijativu „Digitalno obrazovanje za Zapadni Balkan 2021“ čiji sastavni deo čini konferencija „Digitalno obrazovanje 2021“.
SAJT PARTNERA

USAID - pokrovitelj događaja

USAID podržava prilagođavanja i promene porodica, zajednica i država na način da mogu da napreduju i razvijaju se. Bilo sprečavanjem sledeće globalne epidemije, reagovanjem na razorni zemljotres ili pomaganjem poljoprivredniku da pristupi mogućnostima kako bi njegovo poslovanje raslo.
SAJT PARTNERA

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja obavlja poslove istraživanja, planiranja i razvoja predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja i učeničkog i studentskog standarda. Ministarstvo obavlja i poslove vezane za razvoj i unapređenje naučnoistraživačke delatnosti i predlaže i realizuje politike i strategije naučnog i tehnološkog razvoja.
SAJT PARTNERA

Zavod za unapređivanja obrazovanja i vaspitanja

Zavod za unapređivanja obrazovanja i vaspitanja obavlja razvojne, savetodavne, istraživačke i druge stručne poslove u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju, a u cilju praćenja, obezbeđivanja i unapređivanja kvaliteta i razvoja sistema obrazovanja i vaspitanja.
SAJT PARTNERA

Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja

Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja je stručna i referentna institucija koja se bavi evaluacijom obrazovanja i vaspitanja i daje preporuke za uspostavljanje i obezbeđivanje sistema kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Ključne aktivnosti Zavoda su definisanje standarda u obrazovanju, vrednovanje obrazovanja i obuka učesnika u sistemu obrazovanja.
SAJT PARTNERA

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije uspostavila je Vlada Republike Srbije 2009. godine. Od svog osnivanja, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva bio je pozicioniran u centru Vlade, a od 2018. godine deluje pri Kabinetu predsednice Vlade.
SAJT PARTNERA

Fondacija Petlja

Fondacija Petlja je osnovana sa ciljem unapređivanja algoritamske pismenosti u Srbiji. Članovi Petlje veruju da je razumevanje algoritama i umeće algoritamskog izražavanja potrebno svima, a takođe je važno da oni koji su talentovani za programiranje svoj talenat prepoznaju i razvijaju. Za sticanja algoritamske pismenosti neophodan je neki vid programiranja, isto kao što se bez praktikovanja pismenog izražavanja ne može steći klasična pismenost. Programiranje ne mora biti komplikovano, rezervisano za stručnjake, a suvoparno i dosadno ostalima.
SAJT PARTNERA

Microsoft - zlatni partner

Kompanija Microsoft (Nasdaq “MSFT”) je svetski lider u razvoju računarskih tehnologija uključujući softver, usluge i rešenja koja korisnicima i kompanijama pomažu da ostvare svoj pun potencijal. Misija Microsoft-a u obrazovanju je da omogući svakom učeniku, studentu i nastavniku da postignu više. Njihov cilj je da inspirišu učenike i nastavnike da stvaraju i dele iskustva na potpuno nov način, da podučavaju i uče kroz istraživanja i prilagođavaju se individualnim potrebama za učenjem, kako bi mogli uspešnije da stvaraju, osmišljavaju, inoviraju i grade uz pomoć tehnologija.
SAJT PARTNERA

Oracle - zlatni partner

Oracle kompanija je svetska kompanija koja svoju misiju razvija kroz podršku ljudima da vide podatke na nove načine, otkriju, uvide i otključaju beskrajne mogućnosti.
SAJT PARTNERA

UNICEF - partner

UNICEF je visoko priznata svetska organizacija koja promoviše i štiti dečija prava u 190 zemalja, uključujući i Srbiju, sa vizijom da je u budućnosti svet u kojem je svako dete zdravo, bezbedno, obrazovano, zbrinuto i zaštićeno, svet u kojem sva deca mogu da ostvare svoje potencijale. potencijale.
SAJT PARTNERA

Vulkan znanje - srebrni partner

Vulkan znanje deo je Vulkan izdavaštva, najveće domaće izdavačke kuće. Naš cilj je da stvorimo najsavremenije i najbolje udžbenike i postanemo lider među izdavačima udžbenika u Srbiji. Sa ponosom danas ističemo da smo za tri godine rada pripremili sve udžbenike od 1. do 8. razreda, kao i udžbenike za predškolski uzrast. Pored kvalitetnih štampanih udžbenika, pripremili smo i digitalne udžbenike Vulkan e-znanje, od 1. do 8. razreda. Vulkan e-znanje je najsavremenija platforma, nastala u saradnji sa kompanijom MOZAIK EDUCATION. Pruža jedinstvenu podršku učenicima i nastavnicima.
SAJT PARTNERA

BIGZ školstvo - srebrni partner

Izdavačka kuća BIGZ ŠKOLSTVO već više od 10 godina proizvodi inovativne i kvalitetne udžbenike čiji su sadržaji u skladu sa savremenim obrazovnim standardima. Urednički odbor je, u znak podrške nastavnicima i učenicima, napravio digitalne udžbenike, aplikacije koje sadrže multimedijalne dodatke – foto galerije, audio i video zapise, 3D animacije, veze, prezentacije i druge savremene alate koji stimuliše kreativnost učenika i omogućavaju nastavnicima da kreiraju prilagođenu nastavu.
SAJT PARTNERA

Predavači na konferenciji

Stručni predavači na konferenciji Digitalno obrazovanje podelili su svoje bogato iskustvo i inovativne pristupe uvođenju digitalnih tehnologija u nastavu i učenje. 

Anita Aleksov

Тема:Upotreba tehnologije i Web alata u savremenoj nastavi stranih jezika u visokom obrazovanju
Godina konferencije: Visoko obrazovanje 2021

Nastavnik engleskog jezika u osnovnoj školi u Beogradu. Magistar engleskog jezika i političkih nauka. Sertifikovani profesor engleskog jezika na međunarodnom nivou. Iskustvo predavanja engleskog jezika u Srbiji, Italiji i Velikoj Britaniji. U Engleskog predavala engleski jezik od 2015, a u poslednje dve godine počela da radi kao tutor za engleski jezik na fakultetima u Londonu i Lafborou. Bivša šahistkinja i prvakinja bivše Jugoslavije u šahu.

Ova praktična prezentacija ima za cilj da pomogne nastavnicima da osećaju više samopouzdanja u korišćenju tehnologije u nastavi. Nastavnici će moći da nauče vrlo konkretne i praktične alate koje će moći odmah da primene.

Anita Aleksov

Upotreba tehnologije i Web alata u savremenoj nastavi stranih jezika u visokom obrazovanju

Nastavnik engleskog jezika u osnovnoj školi u Beogradu. Magistar engleskog...

Bradford Egelston

Тема:Primena digitalnih tehnologija na Univerzitetu u Majamiju tokom pandemijske krize (predavanje na engleskom jeziku)
Godina konferencije: Visoko obrazovanje 2021

Brad Egelston predaje od 1997. godine, a svoju karijeru započeo je kao student dodiplomskog studija. 2000. godine diplomirao je na Univerzitetu u Majamiju, smer Obrazovanje sa matematičkom koncentracijom. 2003. godine magistrirao je nastavu na koledžu Marigrove. Tokom sledećih 15 godina služio je u javnim školama u Ohaju kao instruktor, dizajner kurikuluma i bio suosnivač Okružnog tima za analizu podataka lokalnih škola Northridge. Nakon kratkog odmaka od obrazovanja i rada na korporativnom održavanju podataka i analitici podataka, vratio se na Univerzitet u Majamiju 2018. godine kao specijalista iz matematike. U ovoj ulozi odgovoran je za pripremu učenika za matematiku na fakultetu, pružanje i koordinaciju podučavanja i podrške studentima matematike i, kao što ćete naučiti u njegovoj prezentaciji, pružanje procena iz matematike.

U svojoj prezentaciji „Stvaranje kvalitetnih testova za plasman iz matematike u kući“, objasniće kako je iskorišćena pristupačna digitalna tehnologija koja pruža neprekidne mogućnosti smeštaja studentima koji su povezani sa fakultetom tokom zatvaranja kampusa u Covid-u.

Bradford Egelston

Primena digitalnih tehnologija na Univerzitetu u Majamiju tokom pandemijske krize (predavanje na engleskom jeziku)

Brad Egelston predaje od 1997. godine, a svoju karijeru započeo...

Danijela Đukić-Ćosić

Тема:Moodle u sticanju transferzalnih veština studenata
Godina konferencije: Visoko obrazovanje 2021

Danijela Đukić-Ćosić je vanredni profesor na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i gostujući predavač na Univerzitetu u Banja Luci. Njen nastavnički, istraživački i stručni rad odvija se na polju toksikologije, procene toksikoloških svojstava različitih proizvoda, ali i obrazovanja. Zalaže se za sticanje funkcionalnih znanja upotrebom digitalnih tehnologija. Aktivni je korisnik Moodle elektronske platforme.

Moodle platforma se na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu široko koristi u nastavi, sa naglim porastom upotrebe različitih aktivnosti u poslednjih godinu dana. U ovoj prezentaciji se prikazuje korišćenje Moodle aktivnosti testa za izgradnju transferzalnih veština, prvenstveno kritičkog mišljenja i stava studenata, ali i moći ubeđivanja u odnosu na prisustvo hemikalija u našem okruženju ali i našim organizmima.

 

Danijela Đukić-Ćosić

Moodle u sticanju transferzalnih veština studenata

Danijela Đukić-Ćosić je vanredni profesor na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u...

Goran Mašanović

Тема:Nastava na daljinu u Britaniji: šta smo naučili i šta posle pandemije
Godina konferencije: Visoko obrazovanje 2021

Profesor dr. Goran Mašanović je profesor silicijumske fotonike u Optoelektronskom istraživačkom centru na Univerzitetu u Sauthemptonu, UK. Goran je diplomirao i magistrirao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a doktorirao iz oblasti silicijumske fotonike na Univerzitetu Sari u UK 2005. godine. Na istom univerzitetu je i magistrirao 2009. iz oblasti unapređenja nastave u visokoškolskim ustanovama. Prof. Mašanović vodi grupu za Silicijumsku fotoniku u srednjoj infracrvenoj oblasti. Objavio je preko 400 naučnih radova, i trenutno je angažovan na istraživačkim projektima vrednim 20 miliona funti. Goran je takođe gostujući profesor na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Dobitnik je više nagrada za unapređenje nastave.

Prethodna godina je bila jedna od najzahtevnijih za organizaciju nastave. Izuzetno dramatične i brze promene spoljašnjih okolnosti, te uvođenje novih tehnologija promenile su način održavanja nastave kao nikada do sada. U ovom predavanju Goran će govoriti o tome šta su naučili iz ovog jednogodišnjeg iskustva i šta bi trebalo raditi posle pandemije.

Goran Mašanović

Nastava na daljinu u Britaniji: šta smo naučili i šta posle pandemije

Profesor dr. Goran Mašanović je profesor silicijumske fotonike u Optoelektronskom...

Irena Nikaj

Тема:E-learning and Gender (predavanje na engleskom jeziku)
Godina konferencije: Visoko obrazovanje 2021

Irena Nikaj je doktorirala na temi pod nazivom „Albanska socijalna i filozofska misao ’30 -nealbanizma ” na Fakultetu za društvene nauke, Odeljenje za filozofiju i sociologiju u Tirani, Albanija i magistrirala iz filozofije i političkih nauka na Univerzitetu u Tirani sa visokim prosekom (9.3 / 10). Dr Nikaj ima dugogodišnje iskustvo kao vanredni profesor, istraživač i šef istraživačke grupe na Univerzitetu Korce i drugim visokoškolskim institucijama u inostranstvu. Autor je desetina naučnih članaka u zemlji i inostranstvu. Svoje naučne radove izlagala je na mnogim nacionalnim i međunarodnim kongresima / konferencijama. Dr Nikaj je trenutno predsednik Albanskog sociološkog udruženja (ALBSA) i Albanskog instituta za sociologiju (vvv.sociologi.al).

IKT nude fleksibilnost vremena i prostora, izlaz iz izolacije i potencijalno povećani pristup znanju i produktivnim resursima čak i na udaljenim lokacijama. Ali IKT takođe mogu doprineti diskriminaciji i ojačati postojeće nejednakosti. Uzimajući u obzir manifestacije rodne nejednakosti u pristupu, upotrebi i kontroli informaciono-komunikacionih tehnologija i kako se te nejednakosti mogu izbrisati, istovremeno pokazuje kako IKT mogu pružiti mogućnosti ženama da poboljšaju svoje prihode, steknu svest o svojim prava i poboljšaju svoje i blagostanje svojih porodica. U okviru ove studije nalaze se intervjuisani studenti Ekonomsko-obrazovnog i Filološkog fakulteta, kako bi se prikupili podaci o mestu koje zauzima upotreba tehnologije i mobilno učenje u njihovom svakodnevnom učenju i životu u pogledu pola. Podaci koji se pojavljuju u upitnicima pokazuju promene, posebno u pogledu i načinima korišćenja novih tehnologija i mreža.

Irena Nikaj

E-learning and Gender (predavanje na engleskom jeziku)

Irena Nikaj je doktorirala na temi pod nazivom „Albanska socijalna...

Katarina Milanović

Тема:Microsoft resursi za visoko školstvo
Godina konferencije: Visoko obrazovanje 2021

Microsoft menadžer za razvoj biznisa u obrazovanju za Srbiju, sa 25 godina iskustva u primeni IT-ja u obrazovanju i obrazovanja o IT-ju u školi, kompanijama i državnoj upravi.

Visokoškolskim ustanovama Republike Srbije su besplatno dostupni, pod određenim uslovima, neki programi za infrastrukturu institucije, široki dijapazon programa i usluga za nastavu, kursevi o Microsoft tehnologijama za studente i zaposlene i neki programi Microsoft sertifikacija.

Prezentacija ovih besplatnih resursa za visokoškolske institucije ima za cilj da ih predstavi i odgovori na neka od najčešćih pitanja nastavno-naučnog kadra i IT službi visokoškolskih institucija.

Katarina Milanović

Microsoft resursi za visoko školstvo

Microsoft menadžer za razvoj biznisa u obrazovanju za Srbiju, sa...

Maja Vukadinović

Тема:Digitalne tehnologije u umetničkom obrazovanju
Godina konferencije: Visoko obrazovanje 2021

Maja Vukadinović je medijski stručnjak, docent na Fakultetu savremenih umetnosti i predavač na Fakultetu primenjenih umetnosti. Uređuje ediciju Multimedia u izdavačkoj kući Clio. Autorka je studije Zvezde supermarket kulture o fenomenu medijske slave. Diplomirala je na Fakultetu dramskih umetnosti, gde je i doktorirala, a magistrirala je medijske studije na univerzitetu New School u Njujorku.

Digitalne tehnologije su promenile načine na koje se stvara, ali i podučava umetnost. Ispituju se mogućnosti primene različitih alata novih tehnologija u univerzitetskoj nastavi vizuelnih i dramskih umetnosti.

Maja Vukadinović

Digitalne tehnologije u umetničkom obrazovanju

Maja Vukadinović je medijski stručnjak, docent na Fakultetu savremenih umetnosti...

Miloš Bajčetić

Тема:Panel diskusija - Hibridna nastava i učenje - između potrebnih i dovoljnih uslova (nivo obrazovnog sistema); Šta (ni)smo naučili?
Godina konferencije: Glavni govornici 2022, Osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje 2022, Visoko obrazovanje 2021, Visoko obrazovanje 2022

Lekar. Učitelj. Po završenim studijama godinu dana radio na Institutu za mentalno zdravlje. Nakon toga započeo akademsku karijeru na Institutu za histologiju i embriologiju "Aleksandar Đ. Kostić" Medicinskog fakulteta u Beogradu, na kojem se još uvek nalazi. Magistrirao neuronauke na Centru za multidisciplinarne studije, i doktorirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Od 1999. kada je kreirao prvi onlajn kurs, aktivno se bavi istraživanjima i praksom onlajn učenja/nastave, odnosno primenom obrazovne tehnologije u medicnskoj edukaciji. Pre 18 godina (22.12.2004) pokrenuo Reticulum – danas zvanični portala za onlajn nastavu Medicinskog fakulteta u Beogradu.
Kreator i jedan od moderatora onlajn kursa histologije i embriologije. Školske 2015/16 , na Medicinskom fakultetu pokrenuo predmete iz medicinske edukcaije – Uvod u medicinsku edukaciju i eUčenje u medicinskoj edukaciji. Autor je programa za trening univerzitetskih nastavnika i saradnika o teorijskim i praktičnim principima onlajn nastave, koji je do sada prošlo više od 1000 nastavnika i saradnika svih univerziteta u Srbiji.

Takođe, jedan od koautora programa Unapređenje nastavničkih i mentorskih kompetencija za nastavnike biomedicinskih fakulteta u Srbiji, razvijenog u okviru Erazmus+ projekta ReFEEHS (program je prvi put realizovan 2017/2018).

Od 2013. nastavnik na Filozofskom fakultetu u Beogradu na predmetima Osnove eUčenja i Metodika nastave biomedicinskih predmeta. Takođe, nastavnik je na predmetu Metodika nastave na Medicinskom fakultetu.

Sertifikovani eLearning Tutor i instrukcioni dizajner (eLearning Akademija – 2006/2007). eLearning konsultant WUS Austria i Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj. Član međunardnih udruženja AMEE (Association for Medical Education in Europe), Innovative Teachers i EDEN (European
Distance and eLerning Network) kao i eLearning Task Force Serbia. Član Obrazovnog foruma. Predsednik UO Moodle Mreže Srbije i Asocijacije za medicinsku edukaciju u Srbiji.

 

Miloš Bajčetić

Panel diskusija - Hibridna nastava i učenje - između potrebnih i dovoljnih uslova (nivo obrazovnog sistema); Šta (ni)smo naučili?

Lekar. Učitelj. Po završenim studijama godinu dana radio na Institutu...

Predrag Stolić

Тема:Open source u visokoškolstvu - nova snaga?
Godina konferencije: Visoko obrazovanje 2021

Diplomirani inženjer industrijske informatike. Rođen u Boru, 1980. godine. Student doktorskih akademskih studija na studijskom programu Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakulteta tehničkih nauka u Čačku. Trenutno zaposlen kao asistent na Tehničkom fakultetu u Boru, uža naučna oblast Automatika i računarska tehnika. Član IEEE Computer Society i IEEE Computational Inteligence Society.

U nastavi na visokoškolskim institucijama uglavnom su u upotrebi softveri renomiranih proizvođača. Nova dešavanja navode na razmišljanje da li se u nastavi aktivno može primeniti i open source softver i da li su stečena znanja konkurentna na tržištu.

 

Predrag Stolić

Open source u visokoškolstvu - nova snaga?

Diplomirani inženjer industrijske informatike. Rođen u Boru, 1980. godine. Student...

Stefan Simović

Тема:Poteškoće i novi koncepti digitalnog obrazovanja kliničkih predmeta
Godina konferencije: Visoko obrazovanje 2021

Stefan Simović je student doktorskih studija na na Fakultetu medicinkih nauka, Univerziteta u Kragujevcu gde radi kao asistent i član tima za međunarodne projekte. Takođe radi kao lekar na Klinici za kardiologiju, Kliničkog centra Kragujevac. Bavi se naučnoistraživačkim radom iz oblasti digitalne medicine, kardiologije i fiziologije.

Praktična nastava kliničkih predmeta tokom COVID19 pandemije je suočena sa velikim brojem poteškoća, a glavni problem je nedostatak kontakta sa pacijentom. Međutim, razvojem digitalnih tehnologija mogućnosti za prevazilaženje ovih problema su unapređene.

 

Stefan Simović

Poteškoće i novi koncepti digitalnog obrazovanja kliničkih predmeta

Stefan Simović je student doktorskih studija na na Fakultetu medicinkih...