KONFERENCIJA

DIGITALNO OBRAZOVANJE

2021

O konferenciji 2021

Međunarodna konferencija „Digitalno obrazovanje 2021“  održana je onlajn od 8. do 10. aprila, 2021. godine, putem Tims aplikacije. Konferencija je okupila preko 8500 učesnika, 60 predavača iz Srbije, Norveške, Velike Britanije, Amerike, Slovenije, brojne donosioce odluka i predstavnike nadležnih institucija iz zemlje i regiona, kao i partnerske kompanije i organizacije. Program bio izveden na srpskom i engleskom jeziku. Učešće na konferenciji je bilo besplatno a učesnici su pre same konferencije dobili uputstvo i instrukcije kako da pristupe, kome mogu da se obrate i gde da pronađu informacije o događaju. „Digitalno obrazovanje 2021“  je akreditovan događaj i ukupno je nosio 6 bodova za tri dana programa. 

Okupljanjem obrazovne zajednice u Srbiji, regionu i šire, tokom međunarodne konferencije Digitalno obrazovanje 2021, nastojali smo da podržimo zaposlene u vaspitno- obrazovnim institucijama i onima aktivnim u sektoru obrazovanja, da kroz inovativan i kreativan pristup, unaprede svoj rad primenom digitalnih tehnologija. Cilj nam je bio da ovim događajem povežemo svet tehnologije i obrazovanja kako bismo na što bolji način iskoristili mogućnosti koje nove tehnologije pružaju u obrazovanju. Želeli smo da program obuhvati aktuelne teme digitalnog obrazovanja, proceni dobrobiti primene tokom 2020 ali i da razmotrimo kako će obrazovni sistem izgledati u budućnosti i koje smo lekcije izvukli nakon ovog perioda. 

Kao svedoci brzog napredovanja sveta tehnologije, naročito intenzivne primene tokom 2020, usled globalne zdravstvene situacije, želeli smo da tokom trodnevnog programa, omogućimo:

 • učesnicima da saznaju više o inovacijama, nacionalnim smernicama i preporukama, primerima dobrih praksi, da se povežu sa kolegama iz Srbije, regiona i sveta i osnažimo ih da digitalne tehnologije budu svakodnevni deo nastavnog plana i programa; 
 • predavačima koji uspešno savladavaju izazove današnjih okolnosti i obrazovanja u digitalnom dobu da podele svoja znanja i iskustva; 
 • partnerima direktan susret sa zaposlenima u vaspitno-obrazovnom sistemu Srbije i inostranstva, kao i umrežavanje sa sličnim kompanijama.

Povezivanjem obrazovanja i IKT sektora i unapređenjem naših digitalnih kompetencija, pružamo deci i mladima odgovarajuću pripremu za njihovo buduće digitalno radno okruženje.

CILJEVI KONFERENCIJE SU BILI:

 • Obezbediti platformu za razmenu znanja i iskustava zaposlenih u obrazovanju u Srbiji, regionu i svetu;
 • Upoznati se sa inovativnom praksom, nastavnim metodama i primenom IKT alata u obrazovanju;
 • Identifikovati moguće ključne preporuke za politiku i praksu u ovoj oblasti;
 • Obezbediti povezivanje i učešće svih aktivnih u obrazovanju u digitalnom dobu;
 • Prepoznati najbolje primere u obrazovanju tokom rada na daljinu u uslovima kada je onemogućena nastava u školama.

NIVOI OBRAZOVANJA I TEME

 • Konferencija „Digitalno obrazovanje 2021“ obuhvatala je teme upotrebe i primene informaciono-komunikacionih tehnologija na svim obrazovnim nivoima:
  • u predškolskom vaspitanju i obrazovanju;
  • osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju;
  • visokom obrazovanju;
  • inkluzivnom obrazovanju.

UČEŠĆE

 • Učešće na konferenciji je bilo besplatno, a predavanja su bila održana na srpskom i engleskom jeziku.
 • Konferencija je akreditovana i svaki pojedinačni dan je nosio po 2 boda, odnosno 6 poena za celokupan trodnevni program.

Snimci konferencije

Niste stigli da prisustvujete konferenciji u realnom vremenu? Bili ste tu, ali ipak želite da se podsetite nekih ključnih trenutaka? Ne brinite, celokupan program smo snimili i možete pristupiti svim snimcima klikom na željeni panel ispod.

Partneri

Međunarodnu konferenciju „Digitalno obrazovanje 2021“ organizovao je Centar za obrazovne tehnologije na Zapadnom Balkanu u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvojaZavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja; Zavodom za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja; Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva  i Fondacijom Petlja , uz podršku Balkanskog Fonda za Demokratiju u Srbiji.

Balkanski fond za demokratiju u Srbiji - pokrovitelj događaja

Balkanski fond za demokratiju u Srbiji je podržao međunarodnu inicijativu „Digitalno obrazovanje za Zapadni Balkan 2021“ čiji sastavni deo čini konferencija „Digitalno obrazovanje 2021“.
SAJT PARTNERA

USAID - pokrovitelj događaja

USAID podržava prilagođavanja i promene porodica, zajednica i država na način da mogu da napreduju i razvijaju se. Bilo sprečavanjem sledeće globalne epidemije, reagovanjem na razorni zemljotres ili pomaganjem poljoprivredniku da pristupi mogućnostima kako bi njegovo poslovanje raslo.
SAJT PARTNERA

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja obavlja poslove istraživanja, planiranja i razvoja predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja i učeničkog i studentskog standarda. Ministarstvo obavlja i poslove vezane za razvoj i unapređenje naučnoistraživačke delatnosti i predlaže i realizuje politike i strategije naučnog i tehnološkog razvoja.
SAJT PARTNERA

Zavod za unapređivanja obrazovanja i vaspitanja

Zavod za unapređivanja obrazovanja i vaspitanja obavlja razvojne, savetodavne, istraživačke i druge stručne poslove u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju, a u cilju praćenja, obezbeđivanja i unapređivanja kvaliteta i razvoja sistema obrazovanja i vaspitanja.
SAJT PARTNERA

Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja

Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja je stručna i referentna institucija koja se bavi evaluacijom obrazovanja i vaspitanja i daje preporuke za uspostavljanje i obezbeđivanje sistema kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Ključne aktivnosti Zavoda su definisanje standarda u obrazovanju, vrednovanje obrazovanja i obuka učesnika u sistemu obrazovanja.
SAJT PARTNERA

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije uspostavila je Vlada Republike Srbije 2009. godine. Od svog osnivanja, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva bio je pozicioniran u centru Vlade, a od 2018. godine deluje pri Kabinetu predsednice Vlade.
SAJT PARTNERA

Fondacija Petlja

Fondacija Petlja je osnovana sa ciljem unapređivanja algoritamske pismenosti u Srbiji. Članovi Petlje veruju da je razumevanje algoritama i umeće algoritamskog izražavanja potrebno svima, a takođe je važno da oni koji su talentovani za programiranje svoj talenat prepoznaju i razvijaju. Za sticanja algoritamske pismenosti neophodan je neki vid programiranja, isto kao što se bez praktikovanja pismenog izražavanja ne može steći klasična pismenost. Programiranje ne mora biti komplikovano, rezervisano za stručnjake, a suvoparno i dosadno ostalima.
SAJT PARTNERA

Microsoft - zlatni partner

Kompanija Microsoft (Nasdaq “MSFT”) je svetski lider u razvoju računarskih tehnologija uključujući softver, usluge i rešenja koja korisnicima i kompanijama pomažu da ostvare svoj pun potencijal. Misija Microsoft-a u obrazovanju je da omogući svakom učeniku, studentu i nastavniku da postignu više. Njihov cilj je da inspirišu učenike i nastavnike da stvaraju i dele iskustva na potpuno nov način, da podučavaju i uče kroz istraživanja i prilagođavaju se individualnim potrebama za učenjem, kako bi mogli uspešnije da stvaraju, osmišljavaju, inoviraju i grade uz pomoć tehnologija.
SAJT PARTNERA

Oracle - zlatni partner

Oracle kompanija je svetska kompanija koja svoju misiju razvija kroz podršku ljudima da vide podatke na nove načine, otkriju, uvide i otključaju beskrajne mogućnosti.
SAJT PARTNERA

UNICEF - partner

UNICEF je visoko priznata svetska organizacija koja promoviše i štiti dečija prava u 190 zemalja, uključujući i Srbiju, sa vizijom da je u budućnosti svet u kojem je svako dete zdravo, bezbedno, obrazovano, zbrinuto i zaštićeno, svet u kojem sva deca mogu da ostvare svoje potencijale. potencijale.
SAJT PARTNERA

Vulkan znanje - srebrni partner

Vulkan znanje deo je Vulkan izdavaštva, najveće domaće izdavačke kuće. Naš cilj je da stvorimo najsavremenije i najbolje udžbenike i postanemo lider među izdavačima udžbenika u Srbiji. Sa ponosom danas ističemo da smo za tri godine rada pripremili sve udžbenike od 1. do 8. razreda, kao i udžbenike za predškolski uzrast. Pored kvalitetnih štampanih udžbenika, pripremili smo i digitalne udžbenike Vulkan e-znanje, od 1. do 8. razreda. Vulkan e-znanje je najsavremenija platforma, nastala u saradnji sa kompanijom MOZAIK EDUCATION. Pruža jedinstvenu podršku učenicima i nastavnicima.
SAJT PARTNERA

BIGZ školstvo - srebrni partner

Izdavačka kuća BIGZ ŠKOLSTVO već više od 10 godina proizvodi inovativne i kvalitetne udžbenike čiji su sadržaji u skladu sa savremenim obrazovnim standardima. Urednički odbor je, u znak podrške nastavnicima i učenicima, napravio digitalne udžbenike, aplikacije koje sadrže multimedijalne dodatke – foto galerije, audio i video zapise, 3D animacije, veze, prezentacije i druge savremene alate koji stimuliše kreativnost učenika i omogućavaju nastavnicima da kreiraju prilagođenu nastavu.
SAJT PARTNERA

Predavači na konferenciji

Stručni predavači na konferenciji Digitalno obrazovanje podelili su svoje bogato iskustvo i inovativne pristupe uvođenju digitalnih tehnologija u nastavu i učenje. 

Aleksandra Stanković

Тема:Google Earth kao digitalni alat u nastavi
Godina konferencije: Osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje 2021

Aleksandra je profesor muzičke kulture u OŠ „Vasa Pelagić“ Beograd skoro 33 godine.  Osnivač je i predsednik Udruženja nastavnika muzičke kulture Srbije, koje okuplja muzičke pedagoge čitave zemlje. Spoljni je saradnik Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja:
Član radne grupe za kreiranje standarda na kraju osnovnog obrazovanja za predmet Muzička kultura. Član radne grupe za predmet Muzička kultura u projektu „Državna matura“.

Prezentacija se bazira na edukovanju i osnaživanju nastavnog kadra za korišćenje Google Earth alata. Planirano je da korak po korak prikaže najlakši način da se obradi jedna nastavna jedinica, kao i širok spektar mogućnosti korelacije između predmeta. Prezentacija je u Power Point-u i kroz nekoliko slajdova daje kratke i jasne smernice za koncipiranje jednog ili više časova.

Aleksandra Stanković

Google Earth kao digitalni alat u nastavi

Aleksandra je profesor muzičke kulture u OŠ „Vasa Pelagić“ Beograd...

Bojana Satarić

Тема:Šta svi nastavnici treba da znaju?
Godina konferencije: Osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje 2021

U obrazovanju radi od 2004. godine. Član je Nacionalnog prosvetnog saveta, predsednik Sekcije nastavnika informatike Srbije, član UO Društva za informatiku Srbije i UO Vikimedije Srbije. Koautor je 3 akreditovana seminara. Izlagala je na stručnim skupovima i konferencijama. Koordinator nekoliko projekata. Prati trendove u obrazovanju.  Diplomirani ing. elektrotehnike.

Autrosko delo, autorska prava i licence u obrazovanju. Razvijanje digitalnih kompetencija nastavnika i učenika. Korišćenje materijala sa interneta. Razvoj mekih veština podstiče učenike da cene autorstvo i razviju metakogniciju.

Bojana Satarić

Šta svi nastavnici treba da znaju?

U obrazovanju radi od 2004. godine. Član je Nacionalnog prosvetnog...

Božidar Radunović

Тема:Softver otvorenog koda za vežbanje matematike u osnovnim školama
Godina konferencije: Osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje 2021

Božidar radi kao istraživač za Microsoft u Cambridge, UK. U slobodno vreme radi za neprofitnu organizaciju tatamata.org čiji je cilj da omoguci besplatne materijale za vežbanje matematike za učenike osnovnih škola u Srbiji i okruženju.

Božidar će u ovoj prezentaciji opisati softver otvorenog koda koji su razvili za vežbanje matematike u osnovnim školama (https://github.com/bradunov/shkola). Softver koji su razvili je fleksibilan. Omogućava lako dodavanje novih, dinamičkih zadataka bez menjanja softvera, i prevođenje na druge jezike. Zadatke može pisati i dodavati osoba sa osnovnim znanjem programiranja. Softver je takođe napravljen za lako i jeftino postavljanje i održavanje u cloudu. U prezentaciji će takođe opisati iskustvo u održavanju ovoga sajta koji trenutno ima oko 1,000 registrovanih korisnika u regionu.

 

Božidar Radunović

Softver otvorenog koda za vežbanje matematike u osnovnim školama

Božidar radi kao istraživač za Microsoft u Cambridge, UK. U...

Dijana Kockarević

Тема:Upoznaj svoju školu
Godina konferencije: Osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje 2021

Dijana je završila Učiteljski fakultet u Somboru (odsek profesor razredne nastave). Sertifikovani je instruktor seminara Aktivno učenje/nastava. Više od 3o godina radi u OŠ”Miroslav Antić” Futog, na radnom mestu učiteljice.

Kako buduće đake prvake upoznati sa školskim prostorom, u pandemijskim uslovima, uz poštovanje zaštitnih mera? Digitalna igra, u kojoj su postavljene fotografije školskog prostora, pruža mogućnost da deca , rešavajući zadatke, upoznaju svoju školu.

Dijana Kockarević

Upoznaj svoju školu

Dijana je završila Učiteljski fakultet u Somboru (odsek profesor razredne...

Dobrinka Kuzmanović

Тема:Izazovi ocenjivanja u digitalnom okruženju
Godina konferencije: Osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje 2021

Dobrinka Kuzmanović je psiholog, docent na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, sa bogatim istraživačkim iskustvom na domaćim i međunarodnim projektima. Bavi se razvojem i obrazovanjem mladih u formalnom obrazovnom kontekstu. Uža oblast interesovanja joj je učenje i ocenjivanje u digitalnom okruženju, digitalne kompetencije učenika i nastavnika, bezbedno ponašanje na internetu.

Tokom izlaganja biće predstavljeni rezultati onlajn istraživanja, realizovanog u februaru 2021, u koje je bilo uključeno oko 700 nastavnika osnovnih i srednjih škola u Srbiji, a koje se ticalo iskustava u ocenjivanju postignuća učenika u digitalnom okruženju.

Dobrinka Kuzmanović

Izazovi ocenjivanja u digitalnom okruženju

Dobrinka Kuzmanović je psiholog, docent na Filološkom fakultetu Univerziteta u...

Jelena Mucić

Тема:Detektivska priča
Godina konferencije: Osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje 2021

Jelena Mucić, nastavnik hemije u OŠ „Jovan Dučić”i OŠ „Mladost”, ima više nagrada i objavljenih stručnih radova, vezanih za nastavu hemije i vannastavne aktivnosti. Spoljni saradnik ZUOV i ZVKOV. Redovno se usavršava na seminarima u zemlji i inostranstvu.

Detektivi sedmaci rešavaju zagonetne pojmove iz društvenih i prirodnih nauka, povezuju postojeća znanja i primenjuju ih u novim situacijama. Svaki novi klik otkriva deo slagalice, uzbuđenje raste i povećava želju za razotkrivanjem misterije!

Jelena Mucić

Detektivska priča

Jelena Mucić, nastavnik hemije u OŠ „Jovan Dučić”i OŠ „Mladost”,...

Marina Panić

Тема:Zašto su nam neophodni digitalni udžbenici
Godina konferencije: Osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje 2021

Samostalni pedagoški savetnik, savetnik – spoljni saradnik Školske uprave Kraljevo, saradnik ZUOV-a i ZVKOV-a, u različitim obrazovnim projektima, ali najvažnije – nastavnik srpskog jezika i književnosti. Radim u gimnaziji, ali i sa odeljenjima osnovne škole nadarenima za matematiku. Autor je nekoliko digitalnih izdanja udžbenika, seminara ali i mnoštva nastavnih materijala. Učesnik na različitim konferencijama posvećenih obrazovanju.

Uprkos tome što digitalni udžbenici postoje već nekoliko godina, i od prošle godine su otvoreni u projektu Digitalne škole, nastavnici u Srbiji ih veoma slabo koriste. Da li je problem u tome što ih ne poznaju, ili u tome što ne znaju kako da ih koriste? Može li digitalni udžbenik umnogome odmeniti nastavnika i pomoći mu da lakše drži i onlajn časove? Može li olakšati posao? Da li je on ipak za učenike, i koliko pomaže njima?

 

Marina Panić

Zašto su nam neophodni digitalni udžbenici

Samostalni pedagoški savetnik, savetnik – spoljni saradnik Školske uprave Kraljevo,...

Milan Petrović

Тема:BAŠ Čas - igra za inovativne edukatore
Godina konferencije: Osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje 2021

Ključne reči koje definišu njegov rad su individualizacija i inovacija. Veruje da fokus nastavnika ne treba da bude (samo) na tome da pruži znanje, već na tome da u učeniku razvije potrebu za stalnim učenjem i usavršavanjem, samosvest i empatiju. Zalaže se za inovacije u obrazovanju.

Autor je mobilne igre Vučilo – Dolina magičnih reči, besplatnog edukativnog softvera za učenje i uvežbavanje pravopisa srpskog jezika. Programski je direktor Unbox haba inovativnih edukacija i vođa programa Youth Innovation Center koji se bavi karijernim vođenjem i mentorstvom srednjoškolaca. Koautor je Priručnika za projektnu nastavu i nastavu na daljinu kao i video podkasta Znanje da ne baguje za podršku inovativnim nastavnicima.  Osnivač je nevladine organizacije Nauči me koja ima misiju da kreira moderne edukacije koje stvaraju inovativne i odgovorne pojedince digitalnog društva.  Alumnista je Fulbrajtovog programa razmene inovativnih nastavnika koji se bave medijskom pismenošću i upotrebom digitalnih alata u nastavi. Sertifikovan je kao mentor i trener medijske pismenosti u programima DW akademije i IREX-a.

BAŠ Čas je igra za nastavnike i prilika za susret sa izazovnim situacijama iz učionice i zajedničko rešavanje kroz igru. Prilika da se družite, upoznate i povežete s kolegama, razvijate međupredmetne komtepencije i uvežbavate korelacije među predmetima.

 

Milan Petrović

BAŠ Čas - igra za inovativne edukatore

Ključne reči koje definišu njegov rad su individualizacija i inovacija....

Milica Đorđević

Тема:Od pevanja cveću do spota na RTS-u - IKT u muzičkoj školi
Godina konferencije: Osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje 2021

Milica je diplomirani etnouzikolog (FMU, Beograd), a radi kao profesor Srpskog tradicionalnog pevanja, MŠ ,,Mokranjac“ u Beogradu. Pedagoški savetnik Ministarstva prosvete, saradnik ZUOVa na izradi Plana i programa za muzičke škole, član u stručnim timovima škole (stručno usavršavanje zaposlenih, međupredmetne kompetencije, menadžment i promocija škole idr.).

Kako zajedno pevati i svirati u izolaciji? Koje aplikacije koristiti za snimanje muzike? Kako održati javni nastup? Zajedno sa učenicima smo krenuli da istražujemo različite IKT alate kako bi mogli da zajedno muziciramo i u tome smo uspeli!

Milica Đorđević

Od pevanja cveću do spota na RTS-u - IKT u muzičkoj školi

Milica je diplomirani etnouzikolog (FMU, Beograd), a radi kao profesor...

Mirko Marković

Тема:Online projektno učenje u nastavi izbornih programa
Godina konferencije: Osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje 2021

Mirko Marković je profesor filozofije u gimnaziji „Vuk Karadžić“ u Loznici. Autor je ili koautor 15 naučnih i stručnih radova, 4 priručnika za nastavnike i 4 akreditovana programa stručnog usavršavanja. Pored predmetnih oblasti, posebno se bavi temama vezanim za digitalnu, medijsku i informacionu pismenost, projektnu nastavu i karijerno vođenje i savetovanje. Ima zvanje pedagoškog savetnika.

Izazovi u realizaciji projektnog učenja tokom nastave na daljinu mnogo su veći u odnosu na klasičan školski model – zbog toga su nužne razvijene digitalne kompetencije nastavnika kao i poznavanje različitih alata za saradnju i projektnu nastavu.

Mirko Marković

Online projektno učenje u nastavi izbornih programa

Mirko Marković je profesor filozofije u gimnaziji „Vuk Karadžić“ u...

Snežana Marković

Тема:Panel diskusija - Hibridna nastava i učenje - između potrebnih i dovoljnih uslova (nivo obrazovnog sistema)
Godina konferencije: Glavni govornici 2022, Osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje 2021, Osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje 2022

Diplomirani matematičar, smer  „Računarstvo i informtika“, 30 godina radnog staža od čega 27 godina kao gimnazijska nastavnica i 3 godine u MPNTR, kao pomoćnik ministra za srednje obrazovanje i savetnik za IKT. Autor i/ili realizator velikog broja programa stručnog usavršavanja za nastavnike iz oblasti primene IKT. Desetogodišnje iskustvo u primeni Mudl platforme za učenje na daljinu u nastavi.

Komunikacija je osnov svake obrazovne aktivnosti – obrada, obnavljanje, vežbanje, domaći zadaci…U onlajn prostoru osnovni vid komunikacije je pisana reč, a susreti uživo su dragocenosti koje ne treba rasipati. Kako (i zašto) to sprovesti u praksi?

Snežana Marković

Panel diskusija - Hibridna nastava i učenje - između potrebnih i dovoljnih uslova (nivo obrazovnog sistema)

Diplomirani matematičar, smer  „Računarstvo i informtika“, 30 godina radnog staža...

Vesna Kartal, UNICEF

Тема:Interdisciplinarni kursevi
Godina konferencije: Osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje 2021

Vesna Kartal poseduje dugogodišnje iskustvo u oblasti obrazovanju u razrednoj nastavi, rukovđenju školom, eksternog vrednovanju rada ustanova, izradi standarda postignuća i kriterijumskih testova za učenike, podršci profesionalnom razvoju nastavnika i vaspitača kroz vođenje seminara i učešće u izradi priručnika.

Interdisciplinarni kursevi za učenike gimnazija su kreiralni zajedničkim snagama Inicijative „Digitalna Srbija“ i Fondacija Petlja u saradnji sa UNICEF-om. Kursevi su kreirani na osnovu zvaničnih programa nastave i učenja, definisanih opštih međupredmetnih kompetencija kao i standarda postignuća za kraj opšteg srednjeg obrazovanja. Interdisciplinarni kursevi brišu granice izmedju nastavnih predmeta, nastavu premeštaj u  digitalni prostor, a ipak omogućavaju interakciju među učenicima i nastavnicima. Prvi od tri planirana kursa obrađuje fenomen epidemije, a motivacija za izbor ove teme je očigledna.

Vesna Kartal, UNICEF

Interdisciplinarni kursevi

Vesna Kartal poseduje dugogodišnje iskustvo u oblasti obrazovanju u razrednoj...

Vesna Kostić

Тема:Detektivska priča
Godina konferencije: Osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje 2021

Vesna Kostić, nastavnik istorije u OŠ „Jovan Dučić“ u Beogradu. Redovno se usavršava u zemlji i inostranstvu Ima više nagrada i objavljenih stručnih radova, vezanih za nastavu istorije i za vannastavne aktivnosti. Spoljni je saradnik ZUOV.

Detektivi sedmaci rešavaju zagonetne pojmove iz društvenih i prirodnih nauka, povezuju postojeća znanja i primenjuju ih u novim situacijama. Svaki novi klik otkriva deo slagalice, uzbuđenje raste i povećava želju za razotkrivanjem misterije!

Vesna Kostić

Detektivska priča

Vesna Kostić, nastavnik istorije u OŠ „Jovan Dučić“ u Beogradu....

Vesna Radulović

Тема:Onlajn UČENJE - izazovi onlajn nastave
Godina konferencije: Osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje 2021

Vesna Radulović

Vesna Radulović je prosvetna savetnica, zaposlena u MPNTR u Školskoj upravi Novi Sad. Posvećena je stvaranju podsticajnog okruženja za učenje i razvoj dece/učenika, unapređivanju kompetencija nastavnika kao stručnjaka za učenje i refleksivnih praktičara sa kojima gradi zajednice učenja radi unapređivanja razumevanja novih koncepata u cilju efektivnije i efikasnije implementacije istih.

“Profesionalni razvoj se određuje kao proces signifikovanog i doživotnog iskustvenog učenja pri kojem pojedinac razvija, osmišlja svoja RAZUMEVANJA (conceptions) i MENJA SVOJU PRAKSU.”

Koja nova razumevanja su nas dovela do menjanja pedagoške prakse u oblasti nastave i učenja u onlajn okruženju?

Vesna Radulović

Onlajn UČENJE - izazovi onlajn nastave

Vesna Radulović Vesna Radulović je prosvetna savetnica, zaposlena u MPNTR...

Živan Milošević

Тема:Mogućnosti primene informaciono-komunikacionih tehnologija u fizičkom vaspitanju
Godina konferencije: Osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje 2021

Osnovnu i srednju školu završio u Šapcu, nakon toga u Novom Sadu upisuje Fakultet sporta i fizickog vaspitanja. Zavrsava osnovne i master studije, trenutno sam apsolvent na doktorskim studijama. Autor pet naučnih radova, bivši prvak Srbije u maratonu, aktivan sportista, radi kao trener osoba sa invaliditetom i dece sa posebnim potrebama. Bavi se i mogućnostima primene informaciono komunikacionih tehnologija u sportu i fizickom vaspitanju.

Područje fizičke aktivnosti i njenog uticaja na zdravstveni status kako opšte, tako i školske
populacije i posebnih društvenih grupa predmet je velikog broja naučnih istraživanja. Značaj
upražnjavanja fizičke aktivnosti i njenih benefita potvrdile su mnogobrojne studije, međutim aktuelna epidemiološka situacija još više ističe značaj izbegavanja sedentarnih aktivnosti i adekvatnog nivoa fizičkog vežbanja u uslovima smanjene interakcije među ljudima i socijalne izolacije. Restriktivne epidemiološke mere obuhvatile su i privremenu obustavu rada školskih ustanova što je svakako izložilo decu povećanom riziku od sedentarnih ponašanja i smanjenju obima svakodnevne fizičke aktivnosti. Predmet ovog istraživanja bilo je ispitivanje mogućnosti primene informaciono-komunikacionih tehnologija u nastavi fizičkog vaspitanja na daljinu.

Živan Milošević

Mogućnosti primene informaciono-komunikacionih tehnologija u fizičkom vaspitanju

Osnovnu i srednju školu završio u Šapcu, nakon toga u...