KONFERENCIJA

DIGITALNO OBRAZOVANJE

2021

O konferenciji 2021

Međunarodna konferencija „Digitalno obrazovanje 2021“  održana je onlajn od 8. do 10. aprila, 2021. godine, putem Tims aplikacije. Konferencija je okupila preko 8500 učesnika, 60 predavača iz Srbije, Norveške, Velike Britanije, Amerike, Slovenije, brojne donosioce odluka i predstavnike nadležnih institucija iz zemlje i regiona, kao i partnerske kompanije i organizacije. Program bio izveden na srpskom i engleskom jeziku. Učešće na konferenciji je bilo besplatno a učesnici su pre same konferencije dobili uputstvo i instrukcije kako da pristupe, kome mogu da se obrate i gde da pronađu informacije o događaju. „Digitalno obrazovanje 2021“  je akreditovan događaj i ukupno je nosio 6 bodova za tri dana programa. 

Okupljanjem obrazovne zajednice u Srbiji, regionu i šire, tokom međunarodne konferencije Digitalno obrazovanje 2021, nastojali smo da podržimo zaposlene u vaspitno- obrazovnim institucijama i onima aktivnim u sektoru obrazovanja, da kroz inovativan i kreativan pristup, unaprede svoj rad primenom digitalnih tehnologija. Cilj nam je bio da ovim događajem povežemo svet tehnologije i obrazovanja kako bismo na što bolji način iskoristili mogućnosti koje nove tehnologije pružaju u obrazovanju. Želeli smo da program obuhvati aktuelne teme digitalnog obrazovanja, proceni dobrobiti primene tokom 2020 ali i da razmotrimo kako će obrazovni sistem izgledati u budućnosti i koje smo lekcije izvukli nakon ovog perioda. 

Kao svedoci brzog napredovanja sveta tehnologije, naročito intenzivne primene tokom 2020, usled globalne zdravstvene situacije, želeli smo da tokom trodnevnog programa, omogućimo:

 • učesnicima da saznaju više o inovacijama, nacionalnim smernicama i preporukama, primerima dobrih praksi, da se povežu sa kolegama iz Srbije, regiona i sveta i osnažimo ih da digitalne tehnologije budu svakodnevni deo nastavnog plana i programa; 
 • predavačima koji uspešno savladavaju izazove današnjih okolnosti i obrazovanja u digitalnom dobu da podele svoja znanja i iskustva; 
 • partnerima direktan susret sa zaposlenima u vaspitno-obrazovnom sistemu Srbije i inostranstva, kao i umrežavanje sa sličnim kompanijama.

Povezivanjem obrazovanja i IKT sektora i unapređenjem naših digitalnih kompetencija, pružamo deci i mladima odgovarajuću pripremu za njihovo buduće digitalno radno okruženje.

CILJEVI KONFERENCIJE SU BILI:

 • Obezbediti platformu za razmenu znanja i iskustava zaposlenih u obrazovanju u Srbiji, regionu i svetu;
 • Upoznati se sa inovativnom praksom, nastavnim metodama i primenom IKT alata u obrazovanju;
 • Identifikovati moguće ključne preporuke za politiku i praksu u ovoj oblasti;
 • Obezbediti povezivanje i učešće svih aktivnih u obrazovanju u digitalnom dobu;
 • Prepoznati najbolje primere u obrazovanju tokom rada na daljinu u uslovima kada je onemogućena nastava u školama.

NIVOI OBRAZOVANJA I TEME

 • Konferencija „Digitalno obrazovanje 2021“ obuhvatala je teme upotrebe i primene informaciono-komunikacionih tehnologija na svim obrazovnim nivoima:
  • u predškolskom vaspitanju i obrazovanju;
  • osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju;
  • visokom obrazovanju;
  • inkluzivnom obrazovanju.

UČEŠĆE

 • Učešće na konferenciji je bilo besplatno, a predavanja su bila održana na srpskom i engleskom jeziku.
 • Konferencija je akreditovana i svaki pojedinačni dan je nosio po 2 boda, odnosno 6 poena za celokupan trodnevni program.

Snimci konferencije

Niste stigli da prisustvujete konferenciji u realnom vremenu? Bili ste tu, ali ipak želite da se podsetite nekih ključnih trenutaka? Ne brinite, celokupan program smo snimili i možete pristupiti svim snimcima klikom na željeni panel ispod.

Partneri

Međunarodnu konferenciju „Digitalno obrazovanje 2021“ organizovao je Centar za obrazovne tehnologije na Zapadnom Balkanu u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvojaZavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja; Zavodom za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja; Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva  i Fondacijom Petlja , uz podršku Balkanskog Fonda za Demokratiju u Srbiji.

Balkanski fond za demokratiju u Srbiji - pokrovitelj događaja

Balkanski fond za demokratiju u Srbiji je podržao međunarodnu inicijativu „Digitalno obrazovanje za Zapadni Balkan 2021“ čiji sastavni deo čini konferencija „Digitalno obrazovanje 2021“.
SAJT PARTNERA

USAID - pokrovitelj događaja

USAID podržava prilagođavanja i promene porodica, zajednica i država na način da mogu da napreduju i razvijaju se. Bilo sprečavanjem sledeće globalne epidemije, reagovanjem na razorni zemljotres ili pomaganjem poljoprivredniku da pristupi mogućnostima kako bi njegovo poslovanje raslo.
SAJT PARTNERA

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja obavlja poslove istraživanja, planiranja i razvoja predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja i učeničkog i studentskog standarda. Ministarstvo obavlja i poslove vezane za razvoj i unapređenje naučnoistraživačke delatnosti i predlaže i realizuje politike i strategije naučnog i tehnološkog razvoja.
SAJT PARTNERA

Zavod za unapređivanja obrazovanja i vaspitanja

Zavod za unapređivanja obrazovanja i vaspitanja obavlja razvojne, savetodavne, istraživačke i druge stručne poslove u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju, a u cilju praćenja, obezbeđivanja i unapređivanja kvaliteta i razvoja sistema obrazovanja i vaspitanja.
SAJT PARTNERA

Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja

Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja je stručna i referentna institucija koja se bavi evaluacijom obrazovanja i vaspitanja i daje preporuke za uspostavljanje i obezbeđivanje sistema kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Ključne aktivnosti Zavoda su definisanje standarda u obrazovanju, vrednovanje obrazovanja i obuka učesnika u sistemu obrazovanja.
SAJT PARTNERA

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije uspostavila je Vlada Republike Srbije 2009. godine. Od svog osnivanja, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva bio je pozicioniran u centru Vlade, a od 2018. godine deluje pri Kabinetu predsednice Vlade.
SAJT PARTNERA

Fondacija Petlja

Fondacija Petlja je osnovana sa ciljem unapređivanja algoritamske pismenosti u Srbiji. Članovi Petlje veruju da je razumevanje algoritama i umeće algoritamskog izražavanja potrebno svima, a takođe je važno da oni koji su talentovani za programiranje svoj talenat prepoznaju i razvijaju. Za sticanja algoritamske pismenosti neophodan je neki vid programiranja, isto kao što se bez praktikovanja pismenog izražavanja ne može steći klasična pismenost. Programiranje ne mora biti komplikovano, rezervisano za stručnjake, a suvoparno i dosadno ostalima.
SAJT PARTNERA

Microsoft - zlatni partner

Kompanija Microsoft (Nasdaq “MSFT”) je svetski lider u razvoju računarskih tehnologija uključujući softver, usluge i rešenja koja korisnicima i kompanijama pomažu da ostvare svoj pun potencijal. Misija Microsoft-a u obrazovanju je da omogući svakom učeniku, studentu i nastavniku da postignu više. Njihov cilj je da inspirišu učenike i nastavnike da stvaraju i dele iskustva na potpuno nov način, da podučavaju i uče kroz istraživanja i prilagođavaju se individualnim potrebama za učenjem, kako bi mogli uspešnije da stvaraju, osmišljavaju, inoviraju i grade uz pomoć tehnologija.
SAJT PARTNERA

Oracle - zlatni partner

Oracle kompanija je svetska kompanija koja svoju misiju razvija kroz podršku ljudima da vide podatke na nove načine, otkriju, uvide i otključaju beskrajne mogućnosti.
SAJT PARTNERA

UNICEF - partner

UNICEF je visoko priznata svetska organizacija koja promoviše i štiti dečija prava u 190 zemalja, uključujući i Srbiju, sa vizijom da je u budućnosti svet u kojem je svako dete zdravo, bezbedno, obrazovano, zbrinuto i zaštićeno, svet u kojem sva deca mogu da ostvare svoje potencijale. potencijale.
SAJT PARTNERA

Vulkan znanje - srebrni partner

Vulkan znanje deo je Vulkan izdavaštva, najveće domaće izdavačke kuće. Naš cilj je da stvorimo najsavremenije i najbolje udžbenike i postanemo lider među izdavačima udžbenika u Srbiji. Sa ponosom danas ističemo da smo za tri godine rada pripremili sve udžbenike od 1. do 8. razreda, kao i udžbenike za predškolski uzrast. Pored kvalitetnih štampanih udžbenika, pripremili smo i digitalne udžbenike Vulkan e-znanje, od 1. do 8. razreda. Vulkan e-znanje je najsavremenija platforma, nastala u saradnji sa kompanijom MOZAIK EDUCATION. Pruža jedinstvenu podršku učenicima i nastavnicima.
SAJT PARTNERA

BIGZ školstvo - srebrni partner

Izdavačka kuća BIGZ ŠKOLSTVO već više od 10 godina proizvodi inovativne i kvalitetne udžbenike čiji su sadržaji u skladu sa savremenim obrazovnim standardima. Urednički odbor je, u znak podrške nastavnicima i učenicima, napravio digitalne udžbenike, aplikacije koje sadrže multimedijalne dodatke – foto galerije, audio i video zapise, 3D animacije, veze, prezentacije i druge savremene alate koji stimuliše kreativnost učenika i omogućavaju nastavnicima da kreiraju prilagođenu nastavu.
SAJT PARTNERA

Predavači na konferenciji

Stručni predavači na konferenciji Digitalno obrazovanje podelili su svoje bogato iskustvo i inovativne pristupe uvođenju digitalnih tehnologija u nastavu i učenje. 

Aleksandra Filipović

Тема:Teslina bajka u funkciji napredovanja učenika
Godina konferencije: Inkluzija 2021

Aleksandra Filipović autor je priručnika za integrativnu nastavu i nosilac priznanja: Magija u rukama nastavnika, Dani inteligencije, Digitalni čas i Čas za ugled. Kao glavnu karakteristiku svog rada ističe primenu autorskih Wix sajtova, aplikacija proširene stvarnosti, hologramske kocke, robota i MozaBook obrazovnog softvera. Član je Zajednice eksperata i jedan od prošlogodišnjih izlagača na konferenciji „Digitalno obrazovanje“.

Rad je primer digitalizacije STEAM projekta putem Wix sajta u Escape room formi, AR i VR aplikacija i e-alata inkorporiranih u sam sajt, pri čemu je akcenat na samostalnosti učenika i aktivnom učešću u evaluaciji rada.

 

Aleksandra Filipović

Teslina bajka u funkciji napredovanja učenika

Aleksandra Filipović autor je priručnika za integrativnu nastavu i nosilac...

Bojana Anđelković Mitrićeski

Тема:AR - proširena realnost u nastavi
Godina konferencije: Inkluzija 2021

Radi u osnovnoj školi kao nastavnica geografije i ima višegodišnje iskustvo u radu sa decom sa posebnim potrebama. Prezentovala je više puta primere dobre prakse u Srbiji i Evropi i vodila radionice sa primenom digitalnih alata u nastavi u Briselu, Ljubljani, Beogradu,Vidinu,Varšavi i Nišu. Sertifikovani je nastavnik Nacionalne Geografije, Microsoft teacher, Scientix i EDU ARTIC ambasador.

AR tehnologija omogućuje nam da putem aplikacije kroz ekran nekog uređaja, najčešće mobilnog telefona, vidimo elemente koji ne postoje u stvarnom životu. Ti elementi proširuju stvarnost oko nas, ali samo kad je gledamo kroz ekran. Aplikacije kao sto su A-class, Aurasma i slično omogućuju prepoznavanje pojmova i tema iz nastave na prilagođen način za svakog učenika. Ovaj način rada uklopljen u nastavu olakšava napredak učenika koji imaju poteškoće u učenju.Prednost je što se ovaj oblik rada može primeniti i u kućnim uslovima tokom primene online nastave kao i pri posebnim uslovima rada kada nastavnik proceni da je moguće.

Bojana Anđelković Mitrićeski

AR - proširena realnost u nastavi

Radi u osnovnoj školi kao nastavnica geografije i ima višegodišnje...

Dragana Spremić

Тема:IKT u prilagođavanju gradiva matematike - u potrazi za polaznom tačkom i korakom napredovanja
Godina konferencije: Inkluzija 2021

Dragana Spremić, profesor matematike, diplomirala na PMF-u u Novom Sadu 1996. Svoj profesionalni i životni put od 2005. vezala za ŠOSO “Milan Petrović” u Novom Sadu gde radi kao nastavnica matematike. Ima dugogodišnje iskustvo u radu sa decom sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Nove tehnologije koristi u nastavi matematike kako bi učenicima približila matematiku, gradivo učinila pristupačnim i omogućila učenicima napredovanje u skladu sa njihovim individualnim mogućnostima. Od prošle godine, kao saradnik praktičar, ima priliku da svoje znanje i iskustvo podeli i sa studentima Departmana za matematiku novosadskog PMF-a koji su se opredelili za poziv prosvetnih radnika. Prezentacija IKT u prilagodjavanju gradiva matematike – u potrazi za polaznom tačkom i korakom napredovanja predstavlja način na koji nastavnik može da iskoristi neke IKT alate u radu sa svojim učenicima.

 

Dragana Spremić

IKT u prilagođavanju gradiva matematike - u potrazi za polaznom tačkom i korakom napredovanja

Dragana Spremić, profesor matematike, diplomirala na PMF-u u Novom Sadu...

Gordana Benat

Тема:Učenje i poučavanje obogaćeno digitalnim sadržajima
Godina konferencije: Inkluzija 2021

Gordana Benat radi kao voditelj projekata u CARNET-ovom Odjelu za podršku obrazovanju. Od 2005. godine bavi se područjem primjene IKT-a u nastavi i obrazovnom procesu kroz razne oblike podrške za nastavnike. Trenutno vodi izradu digitalnih sadržaja za učenje i poučavanje u okviru programa e-Škole: „Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće”. Sudjelovala je u nizu EU projekata koji se bave razvojem digitalnih kompetencija učitelja i nastavnika. Gordana je diplomirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Odsjecima za opću informatologiju i opću lingvistiku 2003. godine i trenutno je doktorand na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta.

Sudionici će se na ovom predavanju upoznati s e-Škole digitalnim sadržajima za učenje i poučavanje koji se mogu koristiti kao dopuna učioničkoj nastavi, idealni su i za uspješnu organizaciju te provođenje nastave na daljinu, kao i učenje kod kuće. Nastavnicima pomažu u pripremi i provedbi inovativnih nastavnih aktivnosti, a učenicima omogućavaju učenje na lagan i zabavan način potičući ih na istraživanje, samostalno zaključivanje i povezivanje nastavnog gradiva sa svakodnevnim životnim situacijama.

Gordana Benat

Učenje i poučavanje obogaćeno digitalnim sadržajima

Gordana Benat radi kao voditelj projekata u CARNET-ovom Odjelu za...

Jelena Gajić

Тема:Digitalna maštaonica
Godina konferencije: Inkluzija 2021

Učiteljica u OŠ ,,Crnjanski”, prezenter primera dobre prakse. U nastavi nastoji da posredstvom gemifikacije, integrisanjem projektnih aktivnosti i inovativnih modela nastave, primenom Pro-bot robota i različitih autorskih obrazovno-računarskih softvera motiviše učenike za stvaralački pristup u procesu učenja kroz unapređivanje digitalnih kompetencija i veština programiranja.

Escape Room avanturom i dešifrovanjem poruka, učenici su zakoračili u digitalnu maštaonicu neobičnih izazova. Putokaze do lokacije skrivenog blaga otkrivali su im Pro-bot roboti, Scratch pozornica i oživljeni Radovićevi junaci tehnikom Stop Motion.

Jelena Gajić

Digitalna maštaonica

Učiteljica u OŠ ,,Crnjanski”, prezenter primera dobre prakse. U nastavi...

Jelena Savić, UNICEF

Тема:Premošćivanje digitalnog jaza u Srbiji za najugroženiju decu
Godina konferencije: Inkluzija 2021

Jelena Savić je angažovana na poslovima konsultanta za inkluzivno obrazovanje u UNICEF-u na projektu „Premošćivanje digitalnog jaza u Srbiji za najugroženiju decu“.  U toku svog rada bavila se prevashodno procesom inkluzije Roma i Romkinja, posebno afirmativnim merama u procesu obrazovanja namenjenim romskoj populaciji u Srbiji. Jelena poseduje dugogodišnje iskustvo rada u civilnom sektoru. Jelena je diplomirani andragog, a svoje master studije završila je na Centralno-evropskom univerzitetu u Budimpešti na departmanu za filozofiju baveći se intersekcionalnim oblicima diskriminacije.

Projekat „Premošćivanje digitalnog jaza u Srbiji za najugroženiju decu“  je nastao kao odgovor na tekuću KOVID – 19 epidemijsku krizu i realizuje se u saradnji Ministarstva prosvete, UNICEF-a i uz podršku EU. Dizajniran je tako da podrži najugroženije učenike u ostvarivanju pristupa obrazovanju u uslovima pandemije, jačajući otpornost sistema obrazovanja i u slučaju svake druge vrste ometanja školskog rada. Kroz projekat biće podržani napori državnih institucija za uspostavljanje održivog sistema on-line učenja, biće kreirane Biblioteke digitalnih tehnologija u školama, repozitorijumi digitalnih resursa, jačanje se kompetencije nastavnika i pedagoških asistenata, uspostaviti klubovi učenja u najugroženijim školama i pružiti psihosocijalna podrška učenicima u riziku.

Jelena Savić, UNICEF

Premošćivanje digitalnog jaza u Srbiji za najugroženiju decu

Jelena Savić je angažovana na poslovima konsultanta za inkluzivno obrazovanje...

Lidija Trifunović

Тема:Mobilna aplikacija za učenje matematikе
Godina konferencije: Inkluzija 2021

Profesor matematike u osnovnoj školi “Car Konstantin” u Nišu. Doktorant na Elektronskom fakultetu u Nišu. U  svom radu bavila se projektovanjem sistema i istraživanjem tehnologija za učenje, kao i akomodacijom tehnologija u okruženju elektronskog učenja. Fokus njenog istraživanja je na učenike sa teškoćama u savladavanju matematike, posebno sa diskalkulijom.

Ova prezentacija identifikuje različite probleme učesnika sa diskalkulijom. Predstavlja jedno od mogućih rešenja – mobilnu aplikaciju za pomoć u učenju matematike, koja je koncipirana kao mobilna ozbiljna igra.

Lidija Trifunović

Mobilna aplikacija za učenje matematikе

Profesor matematike u osnovnoj školi “Car Konstantin” u Nišu. Doktorant...

Mirjana Mihailović

Тема:Nastavni materijali za slepe i učenike sa disleksijom
Godina konferencije: Inkluzija 2021

Mirjana Mihailović (1968), nastavnik harmonike, koordinator u Udruženju „Inkluzivna mreža“ (inkluzivna-mreza.org). Zalaže se za obrazovanje dostupno svima. Na Brajevo pismo je konvertovala više stotina udžbenika. Autor je više projekata i seminara iz oblasti inkluzivnog obrazovanja, kreirala je open source biblioteku „Brajev oblak“ i softver LexPad namenjenog učenicima sa disleksijom.

Nastavnici gotovo da nemaju znanja kako da pristupe radu sa slepim ili učenikom sa disleksijom. Upoznaćemo Vas sa setom praktičnih uputstava i upoznati se sa korisnim programima i aplikacijama pomoću kojih možete da prilagodite nastavne materijale.

 

Mirjana Mihailović

Nastavni materijali za slepe i učenike sa disleksijom

Mirjana Mihailović (1968), nastavnik harmonike, koordinator u Udruženju „Inkluzivna mreža“...

Slađana Jović

Тема:AR - proširena realnost u nastavi
Godina konferencije: Inkluzija 2021

Radi u osnovnoj školi više od 20 godina i predaje hemiju na engleskom jeziku u projektu dvojezične nastave. Ima iskustva u radu sa decom sa posebnim potrebama kao i sa talentovanom decom. Vodila je različite radionice sa temom upotrebe digitalnih inovacija u nastavi na STEM konferencijama u Briselu, Varšavi, Ljubljani i Beogradu. Aktivna je kao voditelj seminara u projektu  “Škole za 21. vek“ ispred Britanskog saveta u Srbiji i spoljni saradnik Zavoda za vrednovanje u Beogradu.

AR tehnologija omogućuje nam da putem aplikacije kroz ekran nekog uređaja, najčešće mobilnog telefona, vidimo elemente koji ne postoje u stvarnom životu. Ti elementi proširuju stvarnost oko nas, ali samo kad je gledamo kroz ekran . Aplikacije kao sto su A-class, Aurasma i slično omogućuju prepoznavanje pojmova i tema iz nastave na prilagođen način za svakog učenika. Ovaj način rada uklopljen u nastavu olakšava napredak učenika koji imaju poteškoće u učenju. Prednost je što se ovaj oblik rada može primeniti i u kućnim uslovima tokom primene online nastave kao i pri posebnim uslovima rada kada nastavnik proceni da je moguće.

 

Slađana Jović

AR - proširena realnost u nastavi

Radi u osnovnoj školi više od 20 godina i predaje...

Tanja Ranković, UNICEF

Тема:Premošćivanje digitalnog jaza u Srbiji za najugroženiju decu
Godina konferencije: Inkluzija 2021

Tanja Ranković predvodi implementaciju programa obrazovanja UNICEF-a u Srbiji. Pored pružanja strateške i ekspertske podrške državnim institucijama u planiranju, operacionalizaciji i praćenju reformskih inicijativa u oblasti obrazovanja, naročito u pogledu kvaliteta obrazovanja, inkluzije i učenja u ranom detinjstvu, UNICEF kroz svoj rad u oblasti obrazovanja doprinosi daljem razvoju digitalizacije u obrazovanju i širenju inovacija. Poseduje dugogodišnje iskustvo u radu na javnim politikama u oblasti obrazovanja i razvoja ljudskog kapitala u Vlade Srbije kao i u NVO sektoru u inostranstvu. Tanja je pokrenula niz inicijativa koje imaju za cilj realizaciju različitih sistemskih projekata u oblasti obrazovanja u Srbiji uključujući digitalizaciju u obrazovanju, reformu predškolskog vaspitanja i obrazovanja, unapređenje inkluzije itd. Tanja je diplomirani filolog i master Obrazovnih politika.  Za oblast obrazovne politike stručno se usavršavala na brojnim programima u zemlji i inostranstvu kao i na Harvard Graduate School of Education USA.

Tanja Ranković predvodi implementaciju programa obrazovanja UNICEF-a u Srbiji. Pored pružanja strateške i ekspertske podrške državnim institucijama u planiranju, operacionalizaciji i praćenju reformskih inicijativa u oblasti obrazovanja, naročito u pogledu kvaliteta obrazovanja, inkluzije i učenja u ranom detinjstvu, UNICEF kroz svoj rad u oblasti obrazovanja doprinosi daljem razvoju digitalizacije u obrazovanju i širenju inovacija. Poseduje dugogodišnje iskustvo u radu na javnim politikama u oblasti obrazovanja i razvoja ljudskog kapitala u Vlade Srbije kao i u NVO sektoru u inostranstvu. Tanja je pokrenula niz inicijativa koje imaju za cilj realizaciju različitih sistemskih projekata u oblasti obrazovanja u Srbiji uključujući digitalizaciju u obrazovanju, reformu predškolskog vaspitanja i obrazovanja, unapređenje inkluzije itd. Tanja je diplomirani filolog i master Obrazovnih politika.  Za oblast obrazovne politike stručno se usavršavala na brojnim programima u zemlji i inostranstvu kao i na Harvard Graduate School of Education USA.

Tanja Ranković, UNICEF

Premošćivanje digitalnog jaza u Srbiji za najugroženiju decu

Tanja Ranković predvodi implementaciju programa obrazovanja UNICEF-a u Srbiji. Pored...