[minti_headline font=”font-special” size=”fontsize-xxxl” color=”#ffffff” weight=”fontweight-700″ lineheight=”lh-12″ transform=”transform-uppercase” align=”align-left” margin=”0px 0 0 0px”]KONFERENCIJA[/minti_headline][minti_headline font=”font-special” size=”fontsize-xxl” color=”#ffffff” weight=”fontweight-700″ align=”align-left” margin=”0 0 0 0px”]DIGITALNO OBRAZOVANJE 2023[/minti_headline]

[maxmegamenu location=max_mega_menu_1]

[minti_headline type=”h2″ font=”font-special” size=”fontsize-l” color=”#15c1f3″ weight=”fontweight-700″ align=”align-left” margin=”0 0 0 0″]DIGITALNO OBRAZOVANJE 2023[/minti_headline]

Međunarodnu onlajn konferenciju „Digitalno obrazovanje 2023“ organizovao je Centar za obrazovne tehnologije Zapadni Balkan u saradnji sa partnerima četvrtu godinu za redom u onlajn formatu. Konferencija je održana 28. i 29. aprila 2023.  u cilju unapređenja kvaliteta obrazovanja kroz upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT).

[minti_headline type=”h2″ font=”font-special” size=”fontsize-l” color=”#15c1f3″ weight=”fontweight-700″ align=”align-left” margin=”0 0 0 0″]KONFERENCIJA DIGITALNO OBRAZOVANJE 2023
[/minti_headline]

Nastavili smo tradiciju okupljanja sa željom da razmenimo znanja i iskustva, da saznamo primere dobre prakse, da otkrijemo načine najboljeg povezivanja obrazovanja i modernih tehnologija.

[minti_headline type=”h3″ font=”font-special” size=”fontsize-s” color=”#15c1f3″ weight=”fontweight-700″ align=”align-left” margin=”-20px 0 0 0″]ZAŠTO DIGITALNO OBRAZOVANJE 2023?
[/minti_headline]

Okupljanjem obrazovne zajednice u Srbiji, regionu i šire, tokom međunarodne  onlajn konferencije “Digitalno obrazovanje 2023” nastojali smo da podržimo zaposlene u obrazovnim institucijama i onima aktivnim u sektoru obrazovanja, da kroz inovativan i kreativan pristup, unaprede svoj rad primenom digitalnih tehnologija.

Cilj nam je bio da ovim događajem povežemo svet tehnologije i obrazovanja kako bismo na što bolji način iskoristili mogućnosti koje nove tehnologije pružaju u obrazovanju. Program je obuhvatao aktuelne teme u oblasti digitalnog obrazovanja, ali i pogled u budućnost obrazovnog sistema i naučenih lekcija iz prethodnih perioda. 

Kako smo svedoci brzog napredovanja sveta tehnologije, naročito intenzivne primene tokom 2020, usled globalne zdravstvene situacije,  tokom dvodnevnog programa, omogućili smo:

 • učesnicima da saznaju više o inovacijama, nacionalnim smernicama i preporukama, primerima dobrih praksi, da se povežu sa kolegama iz Srbije, regiona i sveta i osnažimo ih da digitalne tehnologije budu svakodnevni deo nastavnog plana i programa; 
 • predavačima koji uspešno savladavaju izazove današnjih okolnosti i obrazovanja u digitalnom dobu da podele svoja znanja i iskustva; 
 • izlagačima mogućnost virtuelnog predstavljanja svojih tehnoloških proizvoda i usluga i komunikaciju direktno sa učesnicima konferencije; 
 • partnerima direktan susret sa zaposlenima u vaspitno-obrazovnom sistemu Srbije i inostranstva, kao i umrežavanje sa sličnim kompanijama.

Povezivanjem obrazovanja i IKT sektora i unapređenjem naših digitalnih kompetencija, pružamo deci i mladima odgovrajuću pripremu za njihovo buduće digitalno radno okruženje.

[minti_headline type=”h3″ font=”font-special” size=”fontsize-s” color=”#15c1f3″ weight=”fontweight-700″ align=”align-left” margin=”-20px 0 0 0″]CILJEVI KONFERENCIJE

[/minti_headline]

 • Obezbediti platformu za razmenu znanja i iskustava zaposlenih u obrazovanju u Srbiji, regionu i svetu;
 • Upoznati se sa inovativnom praksom, nastavnim metodama i primenom IKT alata u obrazovanju;
 • Identifikovati moguće ključne preporuke za politiku i praksu u ovoj oblasti;
 • Obezbediti povezivanje i učešće svih aktivnih u obrazovanju u digitalnom dobu;
 • Prepoznati najbolje primere u obrazovanju tokom rada na daljinu u uslovima kada je onemogućena nastava u školama.
[minti_headline type=”h3″ font=”font-special” size=”fontsize-s” color=”#15c1f3″ weight=”fontweight-700″ align=”align-left” margin=”-20px 0 0 0″]NIVOI OBRAZOVANJA I TEME[/minti_headline]

Konferencija je obuhvatila teme upotrebe i primene informaciono-komunikacionih tehnologija na svim obrazovnim nivoima:

  • u predškolskom vaspitanju i obrazovanju;
  • osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju;
  • visokom obrazovanju;
  • inkluzivnom obrazovanju.
[minti_headline type=”h3″ font=”font-special” size=”fontsize-s” color=”#15c1f3″ weight=”fontweight-700″ align=”align-left” margin=”-20px 0 0 0″]PARTNERI[/minti_headline]

Međunarodnu onlajn konferenciju „Digitalno obrazovanje 2023“ organizovao je Centar za obrazovne tehnologije Zapadni Balkan u saradnji sa Ministarstvom prosvete, Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Zavodom za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i Fondacijom Petlja. Zlatni partneri ovogodišnje konferencije su bili Oracle Academy, Kancelarija UNICEF za Srbiju uz podršku kompanije Yettel i Microsoft Serbia.