dr Luka Katić

After earning Master’s degrees in Economics (in Serbia) and Cognitive Science (in Vienna), Luka came to Oxford where he earned a doctorate in Experimental Psychology. His research focuses on the interplay between passions and reason, and he has taught innovative courses at both the university and secondary school levels—including summer programs in Oxford—since 2014. In…

Vladan Devedžić

Vladan Devedžić je profesor računarstva i softverskog inženjerstva na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Osnivač je i rukovodilac istraživačke mreže iz domena veštačke inteligencije pod nazivom GOOD OLD AI. Od 2021. godine je dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU). Njegov dugoročni profesionalni cilj je da približi ideje iz širokih oblasti veštačke inteligencije/inteligentnih…

dr Bojan Lazarević

Dr Lazarević is a faculty member in the Educational Technology Program, School of Teaching and Learning at the University of Florida. His scope of expertise encompasses the intersection of instructional design, emerging learning technologies, VR, AR, and MR, including online teaching methods. Dr. Lazarević’s research focuses on the implementation of innovative multimedia-based teaching strategies and…

Mirjana Devedžić

Mirjana Devedžić je redovni profesor na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Njena trenutna istraživačka interesovanja obuhvataju reprodukciju stanovništva, demografsko starenje, demografske aspekte rodnih pitanja i računarske i internet tehnologije u demografiji.  Do sada je objavila više od 100 naučnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima i u zbornicima domaćih i međunarodnih konferencija. Član je uređivačkih…

Sonja D. Radenković

Sonja D. Radenković je vanredni profesor u oblasti informacionih sistema na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije. Diplomirala je, magistrirala i doktorirala na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Njene oblasti interesovanja su softversko inženjerstvo, informacioni sistemi, veštačka inteligencija, tehnološki podržano učenje.

Ivana Madžarević

Ivana Madžarević je master inženjer organizacionih nauka sa višegodišnjim iskustvom u neprofitnom sektoru u okviru kog je radila na projektima edukacije volontera, organizacije obuka, kao i strateškog planiranja. U People and People ima ulogu Operativnog direktora i zadužena je za dizajniranje i implementiranje poslovne strategije u cilju kreiranja efikasnih treninga za razvijanje veština.

Nebojša Ratković

Nebojša Ratković je psihoterapeut pod supervizijom i master ekonomista. U nevladinom sektoru radi od 2010. godine na projektima koji u fokusu imaju obrazovanje mladih. Pokretač je ideje People and People gde, između ostalog, radi na promovisanju novih tehnologija u svrhu unapređivanja mekih veština. Ima bogato iskustvo u radu sa ljudima, držanju edukacija i radionica.

dr Slavko Rakić

Dr Slavko Rakić rođen je 14. februara 1994. godine u Zrenjaninu. Zaposlen je na Univerzitetu u Novom Sadu, Fakultetu tehničkih nauka od 2018. godine. Tokom studija boravio je na razmenama na Univerzitetu Tehnologije i Ekonomije u Budimpešti, Univerzitetu primenjenih nauka CAMPUS 02 u Gracu i Politehniko di Milano.  Od 01.02.2022. obavlja funkciju sekretara katedre za…