Maja Vuksanović

Ja sam Maja Vuksanović. Radim kao vaspitač dece od 3-7 godina u Predškolskoj ustanovi “Naša radost”, Subotica  od 2008. godine. Poslednjih pet godina aktivno učestvujem u online projektima putem portala eTwinning, uz koje sam stekla nova znanja i veštine koje aktivno primenjujem u svom radu sa decom. Digitalne tehnologije su naša budućnost,  svakako, te je…

Nataša Anđelković

Autor knjige i brojnih naučnih publikacija, radova, prezentacija i radionica na teme primene i integracije digitalne tehnologije u radu vaspitača, kao i više blogova. Koautor više priručnika i dva akreditovana programa stručnog usavršavanja za vaspitače. Učestvovala u više različitih projekata podržanih od strane Ministarsva prosvete nauke i tehnološkog razvoja i UNICEF-a. Dobitnik više domaćih i međunarodnih nagrada i priznanja. eTwinning ambasador…

Jelena Živanović

Jelena Živanović je studentkinja master studija na Akademiji vaspitačko-medicinskih strukovnih studija u Kruševcu. U VOS Kreativno pero zaposlena je kao vaspitač od 2015. godine. Autor je nekoliko stručnih radova na temu unapređivanja vaspitno-obrazovne prakse i profesionalnog razvoja vaspitača. Zainteresovana je za uvođenjem inovacija u nastavu zasnovanim na zahtevima savremenog društva. PREDAVANJE: Edmodo platforma u radu sa…

Nina Bokan

Diplomirala 2013. godine na Učiteljskom fakultetu na smeru Vaspitač u predškolskim ustanovama. Od tada zaposlena u VOS “Kreativno pero”. Trenutno je na poziciji koordinator Predškolske ustanove. Uključena je u međunarodne obrazovne programe i projekte. Učestvovala u mnogobrojnim  E-twinning projektima, realizovala STEM Discovery week i Evropsku nedelju programiranja sa decom predškolskog uzrasta. PREDAVANJE: Kreativna upotreba QR…

Snežana Mihailović

Snežana Mihailović je specijalista za rad sa decom ranog uzrasta. Studije je završila na Visokoj školi strukovnih studija u Šapcu. Od 2006. do 2017. bila je zaposlena u PU “Poletarac” u Ljuboviji, a od 2017. i danas radi u VOS “Kreativno pero” kao vaspitač. Posebno je posvećena planiranju aktivnosti na osnovu dečje igre i interesovanja.…

Tamara Stojić

Tamara Stojić je master vaspitač i radi u vrtiću ,,Srna” na Novom Beogradu. Njen stručni i istraživački interes je upotreba različitih vidova digitalne tehnologije u radu sa decom predškolskog uzrasta i razvoj dečjih digitalnih kompetencija. Na konferenciji “Nove tehnologije u obrazovanju” učestvovala je 2017. i 2018. godine kao predavač. Bila je učesnik  i Erasmus+ projekta…

Vedrana Marković

Vedrana Marković, vaspitač, diplomirala na Pedagoškoj akademiji za obrazovanje vaspitača u Beogradu. Zaposlena u PU „Boško Buha“, Beograd. Član je Tima za informisanje i promociju rada Ustanove. Član je EPoC tima Srbije. Posebna interesovanja su joj otkrivanje i stimulacija darovite dece i kreiranje  podsticajne sredine za učenje i razvoj. PREDAVANJE: (Оd)rastimo zajedno 2 – Korak…

Natalija Miljković

Natalija Miljković, master vaspitač, rođena, živi i radi u Beogradu. Diplomirala na Učiteljskom fakultetu. Zaposlena u PU „Boško Buha“. Član je timova za informisanje i inkluzivno obrazovanje Ustanove. Autor projekta „(Od)rastimo zajedno 1 – primena savremenih vizuelnih sredstava“ prezentovan na Stručnoj konferenciji na Tari 2019.  U PPP-u radi u saradnji sa Centrom za integraciju mladih.…

Nela Dujić

Nela Dujić , zaposlena u PU ,,Poletarac” Odžaci od 1998.god. Glavni zadaci i odgovornosti koje smatram veoma važnim su vaspitanje i obrazovanje dece, unapređivanje kompetencija i pedagoške prakse vaspitača. Smatram da je veoma vazno da vaspitači ciljano i planski preispituju sopstveno delovanje, uverenja  i da kao refleksivni praktičari grade sliku o detetu na osnovu sagledavanja…

Višnja Pešić

Višnja Pešić, PU “Poletarac” , član tima za uređivanje sajta naše ustanove. Veštine stečene na raznim seminarima, online seminarima, obukama, dobrovoljnim, slobodnim aktivnostima, životnim iskustvom. Autor nekoliko projekata koji su realizovani na različitim konferencijama. PREDAVANJE: Muzika bez struje Prateći interesovanja dece, osluškujući njihovu slobodnu igru, započinjemo projekat koji počinje sa ciljem da istražujemo zvuk. Koji…