Aleksandar Nastasić

Aleksandar je master strukovni inženjer mašinstva i nastavnik mašinske grupe predmeta: programiranje za kompjuterski upravljane mašine i projektovanje tehnoloških sistema. Preko 10 godina korisnik Mudl platforme. Administrator je hipervizora, servera, mreže kao i Mudl platforme sa bigbluebutton  serverom u Srednjoj tehničkoj školi Sombor. Predavač na internim seminarima o upotrebi Mudl platforme i dodatnih alata.

Nataša Radojević

Nataša je psiholog u PU „11.april”. Kroz timski rad i različite oblike stručnog usavršavanja aktivno doprinosi digitalnim promenama u ustanovi uz primenu IKT-a u različitim oblastima rada. Podstiče razvijanje digitalnih kompetencija kod zaposlenih, promoviše smisleno i bezbedno korišćenja digitalnih tehnologija dece predškolskog uzrasta u radu sa vaspitačima i porodicom. Redovno je učesnik stručnih konferencija, projekata…

Danijela Vučićević

Danijela je stručna saradnica za programske aktivnosti u Centru za promociju nauke. Magistrirala je molekularnu biologiju i fiziologiju na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2021. godine je doktorand na Univerzitetu u Beogradu, smer Biomedicinsko inženjerstvo i tehnologije. Danijela je radila na nekoliko projekata promocije nauke koji se bave aktuelnim temama, poput ishrane, klimatskih promena…

Mladen Šljivović

Mladen je nastavnik Fizike i Primenjenih nauka 2 u Gimnaziji Zaječar. Dvostruki je pobednik takmičenja STEM discovery week  (European Schoolnet, 2017. i 2020.) Autor je društvene igre Hembizika, SCIENTIX ambasador, i koordinator školskih timova za karijerno vođenje i Erasmus projekte. Koautor je kursa „Fizičke simulacije“. Dobitnik je više nagrada za svoj rad sa učenicima.

Gordana Stoković

Gordana radi na Učiteljskom fakultetu u Beogradu, kao asistent za užu naučnu oblast Obrazovna tehnologija. Unapređuje digitalnu pismenost budućih vaspitača i učitelja, razvija digitalne kompetencije učesnika u vaspitno-obrazovnom procesu, podstiče kritički pristup korišćenju digitalnih tehnologija u obrazovanju, sa ciljem stvaranja stimulativnog i bezbednog digitalnog nastavnog okruženja.

Slađana Jović

Slađana radi u školi više od 20 godina. Predaje hemiju na engleskom jeziku u projektu dvojezične nastave. Ima iskustva sa decom sa teškoćama u razvoju kao i sa talentovanom decom. Vodila je različite radionice sa temom upotrebe digitalnih inovacija u nastavi na STEM konferencijama u Briselu, Varšavi, Ljubljani i Beogradu. Aktivna je i kao voditelj…

Marjan Milanov

Marjan je profesor engleskog jezika. Posebno polje interesovanja mu je obrazovna digitalna tehnologija. Pobornik je upotrebe mobilnih telefona kao nastavnog sredstva, kao i primene AR/VR u obrazovanju. Autor je više akreditovanih obuka. Bio je predavač na nacionalnim i međunarodnim stručnim konferencijama. Dobitnik je više nagrada, među njima nagrade za Najboljeg edukatora Srbije 2020.

Sanja Đukić

Sanja je profesorica srpskog jezika i književnosti u Računarskoj gimnaziji Smart Novi Sad. Učesnica je seminara i konferencija o upotrebi IKT alata u nastavi i dobitnica nagrada, Evropske oznake kvaliteta za eTwinning projekat i Majkrosoft ekspert edukator. Koordinatorka je učeničkih razmena na regionalnom i međunarodnom nivou. Učesnica E-misije Društva za srpski jezik i književnost Srbije…

Aleksa Tokić

Aleksa je diplomirani filozof master. Diplomirao je na smeru za etiku, na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Ostvario je 15 godina rada na neodređeno vreme u obrazovno-vaspitnom sistemu (profesor filozofije, građanskog vaspitanja i izborne grupe predmeta). U toku višegodišnjeg rada aktivno je učestvovao u različitim projektima, akreditovanim obukama i seminarima u oblasti obrazovanja i vaspitanja. Zaposlen…

Katarina Veljković

Katarina je nastavnik računarske grupe predmeta u Prvoj kragujevačkoj gimnaziji, izabrana je u Top 50 nastavnika sveta za 2019. godinu. Koordinator i član radne grupe za izradu standarda postignuća za opšteobrazovne predmete za osnovnu i srednju školu. Takođe, je član radne grupe za izradu predloga programa nastave i učenja za računarske predmete za sve razrede…