Jovana Ilić

Jovana Ilić, programska asistentkinja u Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva zadužena za poslove koji se tiču komunikacije Tima u cilju informisanja javnosti o temama kojima se tim bavi i postignutim rezultatima na polju socijalnog uključivanja u Srbiji. Osnovna nadležnost Tima je jačanje kapaciteta Vlade da razvija i sprovodi politike socijalnog uključivanja zasnovane na…

Dragana Malidžan Vinkić

Dragana Malidžan Vinkić, koordinatorka za obrazovanje u Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva zadužena za pružanje stručne podrške i izgradnji kapaciteta nacionalnih i lokalnih institucija u oblasti inkluzivnog obrazovanja. Osnovna nadležnost Tima je jačanje kapaciteta Vlade da razvija i sprovodi politike socijalnog uključivanja zasnovane na međunarodnim standardima i primerima dobre prakse. Podršku u unapređenju…

Aleksandra Filipović

Učiteljica u OŠ ,,Crnjanski”. Nosilac je priznanja na konkursima ,,Digitalni čas”. Autor je naučnih i stručnih radova i priručnika ,,Integrativna nastava 2″ u izdanju Izdavačke kuće Eduka. U nastavi primenjuje različite autorske sajtove i BlueBot robote nastojeći da učenike kroz aktivnosti igrolikog karaktera podstakne da razviju svoje digitalne kompetencije i sposobnost programiranja. PREDAVANJE: Digitalna učionica…

Frosina Pantoš

Nastavnik-defektolog u OSŠ ,,9.maj”. Početno radno iskustvo stekla u Novom Sadu u školi ,,Milan Petrović”. Od 2012. god. na radnom mestu nastavnik-defektolog u OSŠ ,,9.maj” u Zrenjaninu. IKT u nastavi koristi kao potrebu za oplemenjivanjem tradicionalne nastave.  Od 2015. svoje digitalno iskustvo deli na: https://inkluzivnanastava.jimdofree.com PREDAVANJE: Osnaživanje učenika u primeni IKT-a U procesu osmišljavanja nastavnih…

Peter Tot

Nastavnik grafičarstva u ŠOSO ,,Milan Petrović” sa domom učenika u Novom Sadu. Konstantno unapređujem teorijsku i praktičnu nastavu budućih grafičara kroz različite vrste prilagođavanja i implementaciju IKT u svakodnevni rad. Osmislio je specijalnu podlogu za rad čija je funkcija fokusiranje i održavanje pažnje učenika, ali i formiranje navika u procesu osposobljavanja za zanimanje.  Za učenike…

Bojana Anđelković Mitriceski

Bojana Anđelković Mitriceski radi u osnovnoj skoli kao nastavnica geografije i ima višegodišnje iskustvo u radu sa decom sa posebnim potrebama. Prezentovala više puta primere dobre prakse u Srbiji i Evropi i vodila radionice sa primenom digitalnih alata u nastavi u Briselu, Ljubljani, Beogradu ,Vidinu ,Varšavi i Nišu. Sertifikovani nastavnik Nacionalne Geografije, Microsoft  teacher, Scientix …

Slađana Jović

Slađana Jović je nastavnica hemije u OŠ ,,Kralj Petar I”, sa više  od 20  godina i predaje hemiju na engleskom jeziku u projektu dvojezične nastave. Imam praksu u radu sa decom sa posebnim potrebama kao i sa talentovanom decom. Vodila sam različite radionice sa temom upotrebe digitalnih inovacija u nastavi na STEM konferencijama u Briselu,…

Martin Kalamković

Zaposlen u ŠOSO “Milan Petrović” na raznim pozicijama. Diplomirani učitelj-master. Saradnik i predavač u Istraživačkoj stanici Petnica. Učesnik mnogobrojnih međunarodnih konferencija. Autor i koautor udžbenika i priručnika. Autor i realizator akreditovanih (ZUOV) stručnih usavršavanja. Angažovani predavač, od strane Ministarstva prosvete. Ambasador međunarodne organizacije prosvetnih radnika Etwinning. Autor i koordinator projekta Erasmus K1. Učesnik i koordinator…

Marijana Bugarski

Zaposlena kao profesor u srednjoj ŠOSO sa domom „ Vuk Karadžić „ Sombor. Zvanje profesor mašinstva i tehničkog obrazovanja. Član organizacionog tima Republičkog takmičenja Mašinstvo i obrada metala u Somboru 2003. Koordinator elektronskog dnevnika, koordinator Tima za javnu delatnost škole, pomoćnik administratora školskog sajta, organizator radionica „ Čarobni svet nauke“, učešće učesnika gradskog Festivala nauke,…

Miroslav Marić

doc. dr. Miroslav Marić, vanredni profesor na Katedri za računarstvo i informatiku na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i osnivač GeoGebra centra u Beogradu. Rukovodilac je nagrađenog projekta „Završni ispit – platforma za ravnopravno uključivanje učenika u obrazovni proces” na svetskom takmičenju „Zero Project 2020“ , u organizaciji ESSL fondacije i Ujedinjenih nacija. Predavanje: Obrazovni…