Đorđe Pejčić

Đorđe je završio MASTER studije na PMF-u, smer za matematiku i radi kao nastavnik matematike u osnovnoj i srednjoj stručnoj školi. U okviru svog decenijskog rada učestvovao je na brojnim projektima, akreditovanim seminarima i obukama iz oblasti obrazovanja i vaspitanja. Zajedno sa svojim 3D timom iz škole učestvovao je na brojnim sajmovima, skupovima i Evropskim…

Dragana Radosavljević

Dragana je završila tehnički fakultet na smeru tehnika-informatika, radi kao nastavnik tehnike i tehnologije i nastavnik informatike i računarstva u OŠ „ 8. oktobar“ u Vlasotincu. U toku svog rada aktivno je učestvovala u brojnim projektima, akreditovanim seminarima, stručnim skupovima i festivalima nauka.

dr Gordana Đigić

Diplomirala je na Grupi za psihologiju Filozofskog fakulteta u Nišu, magistrirala je na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, a doktorsku disertaciju odbranila je na Departmanu za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu. Tokom svoje profesionalne karijere radila je kao psiholog – stručni saradnik u osnovnoj školi, kao nastavnik psihologije i građanskog vaspitanja u…

Dejan Stanković

Dejan Stanković je magistar psihologije (pedagoška psihologija) zaposlen kao savetnik za obrazovanje u UNICEF kancelariji u Srbiji. Njegovo profesionalno iskustvo obuhvata rad na naučnim istraživanjima, analizu obrazovne politike i učešće u lokalnim i međunarodnim razvojnim projektima u obrazovanju.

Violeta Majski

Violeta je master profesor informatike i tehnike iz Sombora. Već osamnaestu godinu radi kao nastavnik informatike i računarstva i devet godina kao nastavnik tehnike i tehnologije  u Osnovnoj školi „Dositej Obradović“ u Somboru i desetu godinu kao profesor računarstva i informatike u Srednjoj muzičkoj školi „Petar Konjović“ u Somboru. Autor je, koordinator i organizator radionica…

Radmila Krstić

Radmila je zaposlena u Narodnom muzeju u Leskovcu od 2012. godine. Koautor je projekta Dečji muzejon, autor dizajna postavke izložbi: Čuvari baštine -70 godina muzeja, Priča jednog vremena – Gobleni, Odelo ne čini čoveka, ali mnogo o njemu govori (Oblačenje i kićenje u leskovačkom kraju od praistorije do savremenog doba). Koautor Digitalnog muzejona u okviru…

Martin Kalamković

Martin je student završne godine doktorskih studija na pedagoškom fakultetu u Somboru. Ambasador je međunarodne organizacije prosvetnih radnika Etwinning kao i međunarodne organizacije nastavnika prirodnih nauka Scientix. Učesnik i kordinator više Erazmus projekta. Autor i koautor više naučnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima i publikacijama.  Od 1997. zaposlen u ŠOSO „Milan Petrović”.

Ana Crnogorac

Ana je nastavnica francuskog jezika, diplomirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Učesnik i nosilac aktivnosti u nekoliko projekata na temu upotrebe digitalnih tehnologija u obrazovanju. Svoj rad usmerava na primenu IKT u nastavi stranih jezika. Planiranjem i izvođenjem nastave na daljinu bavi se duže od 10 godina.

Ivana Kovačević

Ivana Kovačević je nastavnica srpskog jezika i književnosti. Učesnica je u nacionalnim projektima, autorka i realizatorka radionica i obuka za nastavnike, autorka digitalnih obrazovnih sredstava i radova. Dobitnica je Svetosavske nagrade i drugih brojnih priznanja i nagrada za nastavnike u zemlji i inostranstvu.

Jelena Radović

Jelena je zaposlena u Narodnom muzeju u Leskovcu od 2018. godine. Zadužena za multimedijalnu promociju muzeja. Radila je na projektima: Multimedijalni vodič Caričin grad; Stalna postavka Vremeplov leskovačkog kraja – Leskovac – Srpski Mančester, kao i na organizaciji manifestacija Nedelja muzeja i Noć muzeja.  Učestvovala je na stvaranju i promociji Digitalnog muzeja  u okviru koga…