Snežana Aleksić

Snežana Aleksić, rođena 10.12.1969.godine u Pirotu. Pedagošku Akadeniju završila u Pirotu i radi u osnovnoj školi, u izdvojenim odeljenjima od početka do danas. Trenutno radi u izdvojenom odeljenju u selu Staničenje, sa učenicima trećeg razreda osnovne škole.

Vesna Milenković

Dr Vesna Milenković je završila Učiteljski fakultet u Jagodini  2003. godine kao najbolje diplomirani student generacije. Specijalizirala je 2006. godine i magistrirala je 2007. godine na Učiteljskom fakultetu u Jagodini. Doktorirala je na Pedagoškom fakultetu u Užicu i stekla zvanje doktor nauka – metodika nastave 2022. godine. Dobitnik je Svetosavske nagrade za postignute rezultate u obrazovno…

Jovan Marić

Jovan je z avršio Matematičku gimnaziju u Beogradu. Diplomirao na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Deo je tima Fondacije Petlja od septembra 2019. Kao deo developerskog tima, kroz brojne Petljine projekte učestvuje u razvoju platofrmi i alata koji pomažu u kreiranju i obogaćivanju eLearning sadržaja, a zatim i njihovom deljenju. Aktivno doprinosi projektima otvorenog tipa…

Nebojša Vasiljević

Nebojša Vasiljević je doktor nauka u oblasti računarske lingvistike. U svojoj dugogodišnjoj karijeri stekao je iskustvo u različitim oblastima poput softverskog inženjerstva, kreiranja politika i zakonodavnih okvira u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija, kao i rada sa studentima na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je radio kao asistent na predmetima iz oblasti računarstva. Takođe,…

Jernej Pangeršič

Jernej Pangeršič je stručnjak za rešenja u obrazovanju u Microsoft-u, gde radi sa različitim zainteresovanim stranama u transformaciji obrazovanja za 21. vek. Strastven je u vezi tehnologije, obrazovanja i kibernetičke bezbednosti. U ovoj prezentaciji, Jernej će pokazati primenu Microsoft Teams-a u osnovnim i srednjim školama, kao i načine na koje učenici i nastavnici mogu koristiti…

Nataša Stanić

Nataša radi u OŠ,, Dušan Jerković” u Rumi 30 godina kao prof.razredne nastave. Aktivno učestvuje u eTwinning projektima škole kao i Erazmus projektima. Autor je eTwinning projekata, a škola je dobila evropsku oznaku kvaliteta. Pre 3 godine postala je direktor i značajno je doprinela da škola bude sa višim standardima kada je digitalna nastava u…

Bojana Satarić

Diplomirani inženjer elektrotehnike. U obrazovanju radi od 2004. godine. Član je Nacionalnog prosvetnog saveta, predsednik Sekcije nastavnika informatike Srbije, potpredsednik Vikimedije Srbije i član UO Društva za informatiku Srbije. Koautor je akreditovanih seminara, autor i realizator četrnaestogodišnjeg projekta „Nije svaki dan Pi-dan“. Član je organizacionog i programskog odbora konferencija „IKT u obrazovanju kao stub razvoja…

Snežana Jovicki

Snežana Jovicki, profesor srpskog jezika i književnosti. Radi 28 godina u Tehničkoj školi, u Železniku. Vodi dramsko- recitatorsku sekciju, organizuje sa učenicima humanitarne priredbe za decu iz Doma na Umci. Bavi se pisanjem pozorišnih tinejdžerskih predstava. U časopisu Filološkog fakulteta, objavila je sa dekankom, prof. Aleksandrom Vraneš, drame i komedije pisane za školsko pozorište. Objavila…

Ninoslava Šajinović

OBRAZOVANjE 1995-2001-Diplomirani ekonomista-Ekonomski fakultet u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu. 2017-2018-Master ekonomista-Ekonomski fakultet u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu. PROFESIONALNO ISKUSTVO 2001-2003-GIP „Građevinar“ Bač. Palanka, finansijski poslovi. 2005-2007-DOO “Nectar-agrar“ Bač. Palanka, finansijski poslovi. 2007-trenutno-SSŠ „Dr Radivoj Uvalić“ Bač. Palanka, profesor ekonomske grupe predmeta OBUČAVANjE ODRASLIH LICA 2013-2022-Centar za edukaciju–Škola stranih jezika NS-progrup, Novi Sad-Kurs knjigovodstva…

Suzana Subić

Dr Suzana Subić, rođena je 1972. godine u Požarevcu. Zaposlena je u Desetoj gimnaziji “Mihajlo Pupin” u Beogradu, kao nastavnik fizičkog i zdravstvenog vaspitanja. Objavila je 15 naučnih radova, uspešno je realizovala projekat “Mladi i sport” i bila je član u više strukovnih asocijacija i komisija (pre svega, Nacionalnog prosvetnog saveta za utvrđivanje standarda prostora,…