Diana Ghazaryan

Diana Ghazaryan je izvršni direktor industrije K-12 za centralnu i istočnu Evropu u Microsoft Education-u. Radi sa vladama, ministarstvima obrazovanja, partnerima, liderima škola i obrazovnim radnicima kako bi podržala korisnike u njihovom putu digitalne transformacije obrazovanja i ostvarenju potencijala nastave i učenja. Strastveno se zalaže za pristupačne tehnologije i inkluzivnost. Pre nego što se pridružila…

Marina Starčević Cviko

Marina Starčević Cviko je diplomirana socijalna radnica koja ima 20 godina iskustva u sprovođenju projekata vezanih za oblast obrazovanja u vezi sa prevencijom nasilja i promovisanjem rodne ravnopravnosti, antidiskriminacije i inkluzivnog obrazovanja. Trenutno zaposlena u UNICEF-u u programu obrazovanja na projektu unapređivanja inkluzivnog obrazovanja u Srbiji.

Lazar Bulatović

Lazar Bulatović je samostalni konsultant za pristupačnost. Potpuno je slep od rođenja. Trenutno razvija agenciju za web pristupačnost. Radi testiranja pristupačnosti, i pomaže kompanijama da kreiraju sajtove, tako da budu dostupni i osobama sa invaliditetom. Svakodnevno koristi asistivne tehnologije duže od 15 godina. Redovno izlaže o pristupačnosti i drugim temama. Dičomirani je sociolog. Govori engleski,…

Marina Sparić

Radi u OŠ “Anton Skala” od 2013. godine, prvo kao pripravnik, a potom kao nastavnik predmetne i razredne nastave. Autor i koautor nekoliko naučnih radova predstavljenih na različitim naučnim skupovima i konferencijama. Završila je obuku Аutism training for inclusion IPA+, osnovni i ekspertski nivo. Od 2019/20. jedan je od autora i realizatora seminara odobrenog od…

Radmila Vidović

Radmila Vidović diplomirala je na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju 1998. godine, na katedri za tiflologiju. Prilagođava didaktička pomagala deci sa senzomotoričkim poremećajima prema njihovim individualnim potrebama u školi za učenike oštećenog vida. Savetodavni rad i pružanje dodatne podrške roditeljima, nastavnicima i stručnim saradnicima u inkluzivnom obrazovanju su sastavni deo njenog rada. Član je…

Milica Cvetinović

Milica Cvetinović je diplomirala na Matematičkom fakultetu u Beogradu, smer računarstvo i informatika, 2012. godine. U školi za učenike oštećenog vida od 2015. godine podučava matematiku i informatiku decu u osnovnoj i srednjoj školi. Od početka svog rada sa slepim i slabovidim učenicima, adaptira nastavni materijal. Učestvovala je u izradi nekoliko zbirki reljefnih crteža iz…

Borko Petrović

Borko je nastavnik engleskog jezika i radi u obrazovanju gotovo 20 godina. Smatra sebe prosvetiteljem, liderom, edukatorom, inovatorom, motivatorom. Iza sebe imam puno rada, puno radova, uspeha, titula i priznanja. Neki od njih su: Najedukator Srbije 2017, Najbolji nastavnik Balkana 2019, predstavnik Srbije na takmičenju Global Teacher Prize 2020, dobitnik nagrade Global Teacher Award 2022…

Aleksandra Filipović

Aleksandra digitalne tehnologije primenjuje u STEAM projektima u cilju podsticanja učenika na samostalnost i istrajnost u radu. Višestruko je nagrađivana za primenu autorskih interdisciplinarnih sajtova i obrazovnih softvera, zasnovanih na aktivnom učenju i inovativnim modelima rada. Doktorand je Fakulteta pedagoških nauka i autor priručnika za integrativnu nastavu i drugih naučnih i stručnih radova.

Jasminka Olić Ilčešin

Nastavnica srpskog jezika i književnosti u jednoj maloj seoskoj osnovnoj školi. To što sredina iz koje njeni učenici dolaze možda i nije centar zbivanja, nju ne sprečava da svojim učenicima otvara vrata  sveta kulture i obrazovanja.Izuzetnu pažnju poklanja digitalnim nastavnim sadržajima koje i sama kreira,a obučava svoje učenike ,a i kolege da to čine.Pokrenula je…

Renata Koler

Nastavnik likovne kulture ŠOSO „Bratstvo“ Dositejeva 11 21220 Bečej Od 2018 do 2020 godine Direktor Škole za osnovno i srednje obrazovanje „Bratstvo“, Bečej Stručni spoljni saradnik-voditelj muzičke radionice SOUNDBEAM (Zvučni snop) koja deluje u okviru tima za asistivnu tehnologiju ŠOSO „Milan Petrović“ Braće Ribnikar 32 21000 Novi Sad OBRAZOVANjE I OBUKE: Nastavnik likovne kulture ŠOSO…