Nebojša Vasiljević

Nebojša Vasiljević je doktor nauka u oblasti računarske lingvistike. U svojoj dugogodišnjoj karijeri stekao je iskustvo u različitim oblastima poput softverskog inženjerstva, kreiranja politika i zakonodavnih okvira u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija, kao i rada sa studentima na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je radio kao asistent na predmetima iz oblasti računarstva. Takođe,…

Marija Vujanić

Marija Vujanić je direktorka korporativnih komunikacija i održivog razvoja u kompaniji Yettel. Marija ima više od 20 godina iskustva u oblasti korporativnih komunikacija i održivog poslovanja. Iskustvo je stekla je u radu PR agencija, korporativnom i nevladinom sektoru. Yettelu (tadašnjem Telenoru) pridružila se 2012. godine i odgovorna je za kreiranje i realizaciju korporativne komunikacione strategije,…

Krislin Raik

Krislin Raik je menadžer zajednice u EdTech Estoniji, koja je dominantna organizacija u okviru estonskog edtech ekosistema. Krislin ima akademsku pozadinu u oblasti psihologije, radila je kao školski psiholog pre nego što se vratila u sektor startapa i postala deo edtech startapa. Njena motivacija za edtech sektor proizlazi iz želje da se smanji opterećenje koje…

Alain Thillay

Alain Thillay se pridružio Evropskoj komisiji u oktobru 2021. godine kao ekspert druge nacionalnosti u jedinici za digitalno obrazovanje (DG-EAC). U okviru Akcionog plana za digitalno obrazovanje 2021-2027, posebno je bio angažovan na “etičkoj upotrebi veštačke inteligencije i podataka u obrazovanju” i doprinosi Akcionom planu 3 za okvir digitalnih obrazovnih sadržaja Evrope. Od 2011. do…

Simona Petkova

Simona se pridružila Generalnom direktoratu za obrazovanje, mlade, sport i kulturu Evropske komisije 2017. godine i od tada radi na inovacijama u obrazovanju i digitalnom obrazovanju. Trenutno je deo jedinice “Digitalno obrazovanje”, koja je zadužena za sprovođenje Akcionog plana za digitalno obrazovanje 2021-2027, strategije Komisije za efikasnu i održivu digitalnu transformaciju u obrazovanju i obuci.…

dr Danijela Šćepanović

Danijela Šćepanović je analitičar obrazovne politike i obrazovni tehnolog sa preko 17 godina iskustva rada u oblasti ravoja instrumenata obrazovne politike i primene novih tehnologija u obrazovanju. Od 2014. godine je stalnih član radnih grupa Direktorata za obrazovanje i kulturu – Evropske komisije, uspostavljanih radi razvoja digitalnog obrazovanja u Evropi.

Duša Vuković

Profesorka računarske grupe predmeta u Matematičkoj gimnaziji i u Računarskoj gimnaziji u Beogradu. Instruktorka Oracle Akademije za međunarodne obuke stručnog usavršavanja za nastavnike za kurseve baza podataka i Java programiranja. Nosilac zvanja Pedagoški savetnik. Jedan od autor plana i programa za Odeljenja učenika sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku po kojem se radi u preko 50…

Ljiljana Krkić

Ljiljana je zaposlena u kompaniji Oracle Srbija i Crna Gora d.o.o. od 2005 godine, na različitim pozicijama, najveći deo vremena baveći se obrazovanjem. Odgovorna osoba za vodeći filantropski obrazovni program korporacije Oracle za podršku školstvu, Oracle Akademiju, na teritoriji Srbije, Crne Gore, Madjarske i Bugarske. Oracle Akademija nastavnom kadru iz obrazovnih institucija širom sveta nudi…

Dejan Stanković

Dejan Stanković je magistar psihologije (pedagoška psihologija) zaposlen kao savetnik za obrazovanje u UNICEF kancelariji u Srbiji. Njegovo profesionalno iskustvo obuhvata rad na naučnim istraživanjima, analizu obrazovne politike i učešće u lokalnim i međunarodnim razvojnim projektima u obrazovanju.

Oliver Zofič

Oliver Zofič je vršilac dužnosti CEE Education Lead i stariji stručnjak za rešenja za moderno radno mesto i uređaje, trenutno vodi poslovanje obrazovanja u središnjoj i istočnoj Evropi (CEE). Bio je u CEE timu za obrazovanje poslednjih 8 godina, što je uključivalo nekoliko najboljih praksi digitalne transformacije sistema obrazovanja i univerziteta. Ranije je radio kao…