Digitalna učionica – Jezička detektivaonica

[minti_image img=”17407″ img_size=”thumbnail”] Piše: Aleksandra FIlipović Razvoj informaciono-komunikacione tehnologije doprineo je stvaranju velikih i značajnih promena u svetu, a samim tim odrazio se i na proces obrazovanja. Uzimajući u obzir da je upotreba računara postala uobičajena i rutinska aktivnost za veći deo populacije, a naročito za pripadnike mlađih generacija, kroz rad „Digitalna učionica – Jezička…