Objavljen ,,Priručnik za nastavu o otvorenim podacima”

Objavljen je  „Priručnik za nastavu o otvorenim podacima“ , sačinjen u okviru projekta „Otvoreno obrazovanje u Srbiji“. Projekat „Otvoreno obrazovanje u Srbiji” pokrenut je od strane Centra za obrazovne tehnologije Zapadni Balkan u saradnji sa Računarskim centrom Univerziteta u Beogradu. Projekat je podržan programom „Otvoreni podaci – otvorene mogućnosti”, a realizuje se u saradnji sa…