Bradford Egelston

Brad Egelston predaje od 1997. godine, a svoju karijeru započeo je kao student dodiplomskog studija. 2000. godine diplomirao je na Univerzitetu u Majamiju, smer Obrazovanje sa matematičkom koncentracijom. 2003. godine magistrirao je nastavu na koledžu Marigrove. Tokom sledećih 15 godina služio je u javnim školama u Ohaju kao instruktor, dizajner kurikuluma i bio suosnivač Okružnog…

Irena Nikaj

Irena Nikaj je doktorirala na temi pod nazivom „Albanska socijalna i filozofska misao ’30 -nealbanizma ” na Fakultetu za društvene nauke, Odeljenje za filozofiju i sociologiju u Tirani, Albanija i magistrirala iz filozofije i političkih nauka na Univerzitetu u Tirani sa visokim prosekom (9.3 / 10). Dr Nikaj ima dugogodišnje iskustvo kao vanredni profesor, istraživač…

Goran Mašanović

Profesor dr. Goran Mašanović je profesor silicijumske fotonike u Optoelektronskom istraživačkom centru na Univerzitetu u Sauthemptonu, UK. Goran je diplomirao i magistrirao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a doktorirao iz oblasti silicijumske fotonike na Univerzitetu Sari u UK 2005. godine. Na istom univerzitetu je i magistrirao 2009. iz oblasti unapređenja nastave u visokoškolskim ustanovama.…

Katarina Milanović

Microsoft menadžer za razvoj biznisa u obrazovanju za Srbiju, sa 25 godina iskustva u primeni IT-ja u obrazovanju i obrazovanja o IT-ju u školi, kompanijama i državnoj upravi. Visokoškolskim ustanovama Republike Srbije su besplatno dostupni, pod određenim uslovima, neki programi za infrastrukturu institucije, široki dijapazon programa i usluga za nastavu, kursevi o Microsoft tehnologijama za…

Miloš Bajčetić

Lekar. Učitelj. Po završenim studijama godinu dana radio na Institutu za mentalno zdravlje. Nakon toga započeo akademsku karijeru na Institutu za histologiju i embriologiju "Aleksandar Đ. Kostić" Medicinskog fakulteta u Beogradu, na kojem se još uvek nalazi. Magistrirao neuronauke na Centru za multidisciplinarne studije, i doktorirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 1999. kada…

Stefan Simović

Stefan Simović je student doktorskih studija na na Fakultetu medicinkih nauka, Univerziteta u Kragujevcu gde radi kao asistent i član tima za međunarodne projekte. Takođe radi kao lekar na Klinici za kardiologiju, Kliničkog centra Kragujevac. Bavi se naučnoistraživačkim radom iz oblasti digitalne medicine, kardiologije i fiziologije. Praktična nastava kliničkih predmeta tokom COVID19 pandemije je suočena…

Danijela Đukić-Ćosić

Danijela Đukić-Ćosić je vanredni profesor na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i gostujući predavač na Univerzitetu u Banja Luci. Njen nastavnički, istraživački i stručni rad odvija se na polju toksikologije, procene toksikoloških svojstava različitih proizvoda, ali i obrazovanja. Zalaže se za sticanje funkcionalnih znanja upotrebom digitalnih tehnologija. Aktivni je korisnik Moodle elektronske platforme. Moodle platforma…

Predrag Stolić

Diplomirani inženjer industrijske informatike. Rođen u Boru, 1980. godine. Student doktorskih akademskih studija na studijskom programu Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo Fakulteta tehničkih nauka u Čačku. Trenutno zaposlen kao asistent na Tehničkom fakultetu u Boru, uža naučna oblast Automatika i računarska tehnika. Član IEEE Computer Society i IEEE Computational Inteligence Society. U nastavi na visokoškolskim institucijama…

Maja Vukadinović

Maja Vukadinović je medijski stručnjak, docent na Fakultetu savremenih umetnosti i predavač na Fakultetu primenjenih umetnosti. Uređuje ediciju Multimedia u izdavačkoj kući Clio. Autorka je studije Zvezde supermarket kulture o fenomenu medijske slave. Diplomirala je na Fakultetu dramskih umetnosti, gde je i doktorirala, a magistrirala je medijske studije na univerzitetu New School u Njujorku. Digitalne…

Anita Aleksov

Nastavnik engleskog jezika u osnovnoj školi u Beogradu. Magistar engleskog jezika i političkih nauka. Sertifikovani profesor engleskog jezika na međunarodnom nivou. Iskustvo predavanja engleskog jezika u Srbiji, Italiji i Velikoj Britaniji. U Engleskog predavala engleski jezik od 2015, a u poslednje dve godine počela da radi kao tutor za engleski jezik na fakultetima u Londonu…