Nataša Anđelković

Autor knjige i brojnih naučnih publikacija, radova, prezentacija i radionica na teme primene i integracije digitalne tehnologije u radu vaspitača, kao i više blogova. Koautor više priručnika i dva akreditovana programa stručnog usavršavanja za vaspitače. Učestvovala u više različitih projekata podržanih od strane Ministarsva prosvete nauke i tehnološkog razvoja i UNICEF-a. Dobitnik više domaćih i međunarodnih nagrada i priznanja. eTwinning ambasador…

Jovana Ilić

Jovana Ilić, programska asistentkinja u Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva zadužena za poslove koji se tiču komunikacije Tima u cilju informisanja javnosti o temama kojima se tim bavi i postignutim rezultatima na polju socijalnog uključivanja u Srbiji. Osnovna nadležnost Tima je jačanje kapaciteta Vlade da razvija i sprovodi politike socijalnog uključivanja zasnovane na…

Dragana Malidžan Vinkić

Dragana Malidžan Vinkić, koordinatorka za obrazovanje u Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva zadužena za pružanje stručne podrške i izgradnji kapaciteta nacionalnih i lokalnih institucija u oblasti inkluzivnog obrazovanja. Osnovna nadležnost Tima je jačanje kapaciteta Vlade da razvija i sprovodi politike socijalnog uključivanja zasnovane na međunarodnim standardima i primerima dobre prakse. Podršku u unapređenju…