Jelena Savić, UNICEF

Jelena Savić je angažovana na poslovima konsultanta za inkluzivno obrazovanje u UNICEF-u na projektu „Premošćivanje digitalnog jaza u Srbiji za najugroženiju decu“.  U toku svog rada bavila se prevashodno procesom inkluzije Roma i Romkinja, posebno afirmativnim merama u procesu obrazovanja namenjenim romskoj populaciji u Srbiji. Jelena poseduje dugogodišnje iskustvo rada u civilnom sektoru. Jelena je…

Tanja Ranković, UNICEF

Tanja Ranković predvodi implementaciju programa obrazovanja UNICEF-a u Srbiji. Pored pružanja strateške i ekspertske podrške državnim institucijama u planiranju, operacionalizaciji i praćenju reformskih inicijativa u oblasti obrazovanja, naročito u pogledu kvaliteta obrazovanja, inkluzije i učenja u ranom detinjstvu, UNICEF kroz svoj rad u oblasti obrazovanja doprinosi daljem razvoju digitalizacije u obrazovanju i širenju inovacija. Poseduje…

Dragana Spremić

Dragana Spremić, profesor matematike, diplomirala na PMF-u u Novom Sadu 1996. Svoj profesionalni i životni put od 2005. vezala za ŠOSO “Milan Petrović” u Novom Sadu gde radi kao nastavnica matematike. Ima dugogodišnje iskustvo u radu sa decom sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Nove tehnologije koristi u nastavi matematike kako bi učenicima približila matematiku,…

Gordana Benat

Gordana Benat radi kao voditelj projekata u CARNET-ovom Odjelu za podršku obrazovanju. Od 2005. godine bavi se područjem primjene IKT-a u nastavi i obrazovnom procesu kroz razne oblike podrške za nastavnike. Trenutno vodi izradu digitalnih sadržaja za učenje i poučavanje u okviru programa e-Škole: „Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja…

Lidija Trifunović

Profesor matematike u osnovnoj školi “Car Konstantin” u Nišu. Doktorant na Elektronskom fakultetu u Nišu. U  svom radu bavila se projektovanjem sistema i istraživanjem tehnologija za učenje, kao i akomodacijom tehnologija u okruženju elektronskog učenja. Fokus njenog istraživanja je na učenike sa teškoćama u savladavanju matematike, posebno sa diskalkulijom. Ova prezentacija identifikuje različite probleme učesnika…

Aleksandra Filipović

Aleksandra Filipović autor je priručnika za integrativnu nastavu i nosilac priznanja: Magija u rukama nastavnika, Dani inteligencije, Digitalni čas i Čas za ugled. Kao glavnu karakteristiku svog rada ističe primenu autorskih Wix sajtova, aplikacija proširene stvarnosti, hologramske kocke, robota i MozaBook obrazovnog softvera. Član je Zajednice eksperata i jedan od prošlogodišnjih izlagača na konferenciji „Digitalno…

Bojana Anđelković Mitrićeski

Radi u osnovnoj školi kao nastavnica geografije i ima višegodišnje iskustvo u radu sa decom sa posebnim potrebama. Prezentovala je više puta primere dobre prakse u Srbiji i Evropi i vodila radionice sa primenom digitalnih alata u nastavi u Briselu, Ljubljani, Beogradu,Vidinu,Varšavi i Nišu. Sertifikovani je nastavnik Nacionalne Geografije, Microsoft teacher, Scientix i EDU ARTIC…

Slađana Jović

Radi u osnovnoj školi više od 20 godina i predaje hemiju na engleskom jeziku u projektu dvojezične nastave. Ima iskustva u radu sa decom sa posebnim potrebama kao i sa talentovanom decom. Vodila je različite radionice sa temom upotrebe digitalnih inovacija u nastavi na STEM konferencijama u Briselu, Varšavi, Ljubljani i Beogradu. Aktivna je kao…

Jelena Gajić

Učiteljica u OŠ ,,Crnjanski”, prezenter primera dobre prakse. U nastavi nastoji da posredstvom gemifikacije, integrisanjem projektnih aktivnosti i inovativnih modela nastave, primenom Pro-bot robota i različitih autorskih obrazovno-računarskih softvera motiviše učenike za stvaralački pristup u procesu učenja kroz unapređivanje digitalnih kompetencija i veština programiranja. Escape Room avanturom i dešifrovanjem poruka, učenici su zakoračili u digitalnu…

Mirjana Mihailović

Mirjana Mihailović (1968), nastavnik harmonike, koordinator u Udruženju „Inkluzivna mreža“ (inkluzivna-mreza.org). Zalaže se za obrazovanje dostupno svima. Na Brajevo pismo je konvertovala više stotina udžbenika. Autor je više projekata i seminara iz oblasti inkluzivnog obrazovanja, kreirala je open source biblioteku „Brajev oblak“ i softver LexPad namenjenog učenicima sa disleksijom. Nastavnici gotovo da nemaju znanja kako…