Dr Bojan Lazarević

Dr Lazarević je angažovan na programu za obrazovne tehnologije, Školi za podučavanje i učenje na Univerzitetu u Floridi. Njegov opseg stručnosti obuhvata presek dizajna nastave, novih tehnologija učenja, VR, AR i MR, uključujući mrežne metode predavanja. Istraživanje dr Lazarevića usredsređeno je na primenu inovativnih multimedijalnih nastavnih strategija i okruženja u onlajn i tradicionalnoj nastavi. Do…

Majls Beri

Majls je glavni predavač i koordinator predmeta za računarstvo na Univerzitetu Roehampton. Njegovi glavni fokusi istraživanja su usvajanje i dostignuća u računarskim kvalifikacijama. Ostala profesionalna interesovanja uključuju pedagogiju računarskog obrazovanja, upotrebu softvera i principa otvorenog koda u školama, nezavisno učenje i mrežne zajednice u profesionalnom učenju. Tokom predavanja Majls će predstaviti pristup planiranju kurikuluma nauke…

Dr Danijela Šćepanović

Danijela Šćepanović je analitičar obrazovne politike i obrazovni tehnolog sa preko 17 godina iskustva rada u oblasti ravoja instrumenata obrazovne politike i primene novih tehnologija u obrazovanju. Od 2014. godine je stalnih član radnih grupa Direktorata za obrazovanje i kulturu – Evropske komisije, uspostavljanih radi razvoja digitalnog obrazovanja u Evropi.

Duša Vuković

Profesorka računarske grupe predmeta u Matematičkoj gimnaziji i u Računarskoj gimnaziji u Beogradu. Instruktorka Oracle Akademije za međunarodne obuke stručnog usavršavanja za nastavnike za kurseve baza podataka i Java programiranja. Nosilac zvanja Pedagoški savetnik. Jedan od autor plana i programa za Odeljenja učenika sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku po kojem se radi u preko 50…

Ljiljana Krkić

Ljiljana je zaposlena u kompaniji Oracle Srbija i Crna Gora d.o.o. od 2005 godine, na različitim pozicijama, najveći deo vremena baveći se obrazovanjem. Odgovorna osoba za vodeći filantropski obrazovni program korporacije Oracle za podršku školstvu, Oracle Akademiju, na teritoriji Srbije, Crne Gore, Madjarske i Bugarske. Oracle Akademija nastavnom kadru iz obrazovnih institucija širom sveta nudi…

Božana Mirkov

Urednica digitalnih udžbenika Vulkan znanja diplomirala je na Filosofskom fakultetu u Novom Sadu; master studije završila je na Fakultetu političkih nauka, u Beogradu, i trenutno je doktorantkinja Fakulteta političkih nauka na Studijama kulture i medija. Poslovima u izdavaštvu i PR-u bavi se od 2002. godine, a iskustvo u nastavi stekla je u periodu od 2014.…

Maja Todorović

Diplomirala na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. 18 godina radila kao nastavnik. Autor više udžbenika. Koordinator radne grupe za podršku onlajn obukama na platformi ZUOVEdu Teme: Profesionalni razvoj nastavnika u onlajn okruženju. Podrška nastavnicima u procesu organizovanja učenja na daljinu. Prilagođavanje sadržaja i načina realizacije sistemskih, kurikularnih obuka od javnog značaja na Nacionalnom obrazovnom portalu, Zavoda…