Dobili smo nagradu “Šampioni otvorenih podataka”

Danas su Centar za obrazovne tehnologije za Zapadni Balkan i Računarski centar Univerziteta u Beogradu dobili priznanje “Šampioni otvorenih podataka” koje im je uručio dr Mihajlo Jovanović, direktor kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, britanski ambasador HMA Denis Kif i gospodin Stephana Ndegva. Ukupno je nagrađeno 10 organizacija za doprinos u promociji, korišćenju i…

Poseta KERIS delegacije

Stručnjaci Korejskog univerziteta za obrazovanje i informacione usluge (KERIS) posetili su Beograd gde su se sastali i sa programskim timom Centra za obrazovne tehnologije za Zapadni Balkan. Cilj ovog sastajanja bio je razmatranje mogućnosti i pružanje podrške Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u cilju jačanja institucionalnih kapaciteta za razvoj digitalnog obrazovanja u Srbiji kroz…