Maja Vukadinović

Maja Vukadinović je medijski stručnjak, docent na Fakultetu savremenih umetnosti i predavač na Fakultetu primenjenih umetnosti. Uređuje ediciju Multimedia u izdavačkoj kući Clio. Kao samostalni konsultant, drži treninge iz oblasti medijskog nastupa i veština komunikacije, kao i edukacije iz medijske pismenosti i srodnih tema. Autorka je studije Zvezde supermarket kulture (Clio, 2013) o fenomenu medijske…