KONFERENCIJA

DIGITALNO OBRAZOVANJE 2023

Informacije za učesnike

Niste stigli da prisustvujete konferenciji u realnom vremenu? Bili ste tu, ali ipak želite da se podsetite nekih ključnih trenutaka? Ne brinite, celokupan program smo snimili i možete pristupiti svim snimcima klikom na željeni panel u tabeli ispod.

AGENDA

PETAK, 8.4.2022.

Vreme

Digitalno Obrazovanje 2022 - Plenarni program

17:00-17:30

Svečano otvaranje

dr Saša Stojanović, pomoćnik ministra za digitalizaciju u prosveti i nauci, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

dr Branislav Ranđelović, direktor, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja

Maja Todorović, rukovoditeljka Centra za stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja
Yosi Echeverry Burckhardt, zamenica direktorke, UNICEF u Srbiji

dr Nebojša Vasiljević, direktor, Fondacija Petlja

Aleksandar Borisavljević, direktor, Centar za obrazovne tehnologija na Zapadnom Balkanu


17:30-18:00

Glavno predavanje - Šta ćemo sad?
Katarina Aleksić, rukovoditeljka Centra za obrazovnu tehnologiju, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja
dr Danijela Šćepanović, samostalni savetnik, Sektor za digitalizaciju u prosveti i nauci, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

18:00-18:30

dr Borut Čampelj, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije

Tema: Akcioni plan razvoja digitalnog obrazovanja, Republika Slovenija

18:30-18:45

Danijela Šćepanović, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Tema: Instrument za samoprocenu digitalnih kompetencija nastavnika u Srbiji

18:45-19:45

Panel diskusija - Hibridna nastava i učenje - između potrebnih i dovoljnih uslova (nivo obrazovnog sistema)

Moderator: Katarina Aleksić, rukovoditeljka Centra za obrazovnu tehnologiju, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja

Učesnici:

dr Boro Jakimovski, Fakultet za informatičke nauke i kompjutersko inženjerstvo, Univerzitet "Sv. Ćirilo i Metodije", Skoplje prof.

dr Miloš Bajčetić, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Snežana Marković, nastavnica računarstva i informatike, VI beogradska gimnazija, Beograd

19:45-20:15

Prezentacija partnera

Ljiljana Krkić, Oracle Academy

Duša Vuković, Matematička Gimnazija u Beogradu

Tema: Kako Oracle Akademija podrzava nastavnike?

20:15-20:45

Prezentacija partnera

Tanja Ranković, rukovoditeljka programa obrazovanja, UNICEF u Srbiji

Dejan Stanković, Program za obrazovanje, UNICEF u Srbiji

Marina Starčević Cviko, Program za obrazovanje, UNICEF u Srbiji
Tema: Digitalna tehnologija kao podrška obrazovanju dece iz osetljivih grupa

20:45-21:15

Georgina Dean, Director of Digital Strategy, Felsted School. United Kingdom

Presentation: Kako se obrazovanje menja u današnjoj novoj „nenormalnosti“?

SUBOTA, 9.4.2022.

Program / Vreme

IKT u predškolskom obrazovanju

Moderator programa:

Nataša Anđelković, PU "11. April", Novi Beograd

IKT u osnovnom i srednjem obrazovanju 
Moderatori programa:

Katarina Anđelković, Fondacija Petlja
Katarina Aleksić, ZVKOV

IKT u inkluzivnom obrazovanju

Moderator programa:

Dragana Malidžan Vinkić, EdTech Center WB

IKT u visokom obrazovanju
Moderatori programa:

Danijela Šcepanović, MPNTR


Uglješa Marjanović, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

17.00:17.15


Uvodno obraćanje moderatora

Uvodno obraćanje moderatora

Uvodno obraćanje moderatora

Uvodno obraćanje moderatora

17.15:17.30

Jasna Ivanović, Dunja Škorić,PU “Radosno detinjstvo", Novi Sad 
Tema: Platforma "Umreži se"

Panel diskusija: Hibridna nastava i učenje – između potrebnih i dovoljnih uslova (nivo škole) Moderator: Katarina Aleksić, rukovoditeljka Centra za obrazovnu tehnologiju, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja Učesnici:
dr Miloš Bajčetić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
Snežana Marković, nastavnica informatike, VI beogradska gimnazija, Beograd
Aleksandar Nastasić, nastavnik mašinske grupe predmeta, Tehnička škola SomborPanel diskusija: Digitalna uključenost
Moderator: Dragana Malidžan Vinkić, EdTech Center WB
Učesnici:
Dejan Stanković, Education Officer, UNICEF Serbia
Dragana Radosavljević, nastavnica TIO, OŠ 8. oktoba, Vlasotince
Đorđe Pejčić, nastavnik matematike, OŠ 8. oktobar, Vlasotince
Maja Bajagić Baranj, nastavnica biologije, Osnovna škola “Dr. Dragan Hercog”, Beograd
dr Gordana Đigić, vanredna profesorka Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu
Gordana Pavlović, profesorka srpskog jezika i književnosti, Gimnazija "Sava Šumanović", ŠidLuka Katić, Putni pri-koledž, London, Velika Britanija

Tema: Interaktivni alati za belu tablu

17.30:17:45

Dušica Čolaković, Jelena Šujica Stanojević, Nataša Radojević, Jelena Trišić Stajić, PU "11. april" Beograd Tema: Stručno usavšavanje primenom digitalne tehnologije

Slavko Rakić, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu Tema: Inovativne metode i tehnike za izvođenje nastave u online okruženju

17:45-18:00

Dragana Šipraga, PU “Klincograd", Beograd

Tema: Mogućnosti primene digitalne tehnologije u vrtiću
Sonja Radenković, Beogradska bankarska akademija - Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, Union Univerzitet Beograd
Mirjana Devedžić, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Vladan Devedžić, Fakultetu organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
Tema: WINNovators - Digitalno obrazovanje za one koji imaju manje mogućnosti za to

18.00:18.15

Tamara Ilić, PU “11. april" Beograd Tema: Interaktivne prezentacije u razvijanju teme/projektadr Bojan Lazarević, Univerzitet na Floridi

Tema: Standardizacija onlajn obrazovanja

Martin Kalamković, ŠOSO "Milan Petrović", Novi Sad
Tema: Mogućnosti primene virtuelne realnosti u radu sa osobama sa smetnjama u razvoju


dr Miloš Bajčetić, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Tema: "Šta (ni)smo naučili"

18.15:18.30

Andreja Sedlar, Dječji vrtić Varaždin, Varaždin

Nataša Vrapčević, PU “Naša radost”, Subotica 

Tema: Zajedno u svet digitalnih tehnologija kroz međunarodne projekte

Biljana Gradojević, OŠ "Ujedinjene nacije", Beograd
Nataša Duhanaj, OŠ "Veselin Masleša", Beograd

Tema: Maslešin ekosistem

Slađana Jović, Gimnazija ,,Svetozar Marković'' Niš,

Bojana Mitrićeski Anđelković, OŠ "Branislav Nušić'' ,Donja Trnava Tema: Termovizija18.30:18.45

Panel diskusija: Znakovi pored puta Moderator: Nataša Anđelković, PU "11. april", Novi Beograd

Učesnici:

Emina Beković, Nacionalni kontakt centar za bezbednost dece na internetu, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

Vesna Zlatarović, CIP - Centar za interaktivnu pedagogiju

Nevena Ružić, Fondacija za otvoreno društvo

Gordana Đorđević, PU „Dr Sima Milošević“, Zemun
Mladen Šljivović, Gimnazija Zaječar Tema: Interdisciplinarni kurs - Fizičke simulacije

Marijana Jovanović Čabrić, ŠOSO "Vukašin Marković", Kragujevac Tema: Šta se dešava kada asistivna tehnologija nije dostupna u radu?

Pauza

18.45:19.00

Danijela Vučićević, Centar za promociju nauke, Beograd

Tema: M u STEAM - VIŠE OD IGRE


Gordana Pavlović, Gimnazija "Sava Šumanović" Šid

Tema: Integracija učenika migranta/azilanata

Sanja Jedrinović, Univerzitet Ljubljani, Ljubljana, Slovenija

Tema: Projekat Digitalni univerzitet u Ljubljani - inovativnom upotrebom IKT ka izvrsnosti

19.00:19.15

Katarina Veljković, Prva kragujevačka gimnazija, Kragujevac

Tema: Edukativne igre – Eskejp soba


Aleksandra Filipović, International School "Crnjanski" Jagodina

Tema: Kreativna vizuelizacija primenom GeoGebre

Marko Papić, Univerzitet Ljubljani, Ljubljana, Slovenija

Tema: Centar za upotrebu IKT u pedagoškom procesu Univerziteta u Ljubljani

19.15:19.30

Aleksa Tokić, Gimnazija “9. Maj”, Niš Tema: Projekat "Prijatelji mudrosti"
Marijana Bugarski, ŠOSO " Vuk Karadžić" Sombor

Majski Violeta, OŠ „Dositej Obradović“, Sombor

Jelena Radović, Narodni muzej Leskovac

Radmila Krstić, Narodni muzej Leskovac

Tema: Sinergija škola i muzejaDuško Radaković, Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd Tema: Uporedna analiza realizacije nastave u uslovima pre i tokom COVID19 mera"

19.30:19.45

Glavno predavanje:

Pasoš za učenje -  podrška razvoju predškolske onlajn zajednice učenja Inicijativa pokrenuta u saradnji Ministartsva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Centra za interaktivnu pedagogiju i UNICEF kancelarije u Srbiji

Irena Latinović, UNICEF 

Aleksa Eremija, ZUOVMarjan Milanov, SŠ "Vuk Karadžić" sa domom učenika, Babušnica

Slađana Jović, Gimnazija "Svetozar Marković", Niš

Tema: Upotreba 360 kamere za kreiranje virtuelnih turaNebojša Ratković, Ivana Madžarević, People and People

Tema: Virtuelna realnost kao sistem podrške obrazovanju

19.45:20.00

Gordana Stoković, Učiteljski fakultet, Univerzitet u Beogradu,

Tema: Programiranje u razrednoj nastavi – izazovi i perspektive


Mia Čarakovac, OŠ “Novi Beograd” , belgrade

Tema: Organizacija roditeljske podrške deci tokom učenja


Uglješa Marjanović, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu

Tema: Strategija digitalne transformacije Univerzitet u Novom Sadu

20.00:20.15

Glavno predavanje: Smernice za primenu digitalnih tehnologija u predškolskoj ustanovi i Okvir digitalnih kompetencija vapitača Vesna Zlatarović, CIP-centar za interaktivnu pedagogiju

Nataša Anđelković, PU "11. april", Novi Beograd

Miles Barry, University of Roehmpton, UK

Tema: 20 stvari koje treba raditi sa računarom - lekcije iz Paperta


Ivana Kovačević, OŠ „Dr Dragan Hercog“, Beograd
Ana Crnogorac, OŠ „Dr Dragan Hercog“, Beograd

Tema: Ocenjivanje u digitalnom okruženju20.15:20.30

Sanja Đukić, Računarska gimnazija Smart, Novi Sad

Tema: Onlajn čas kao prozor u svet