KONFERENCIJA

DIGITALNO OBRAZOVANJE 2022

Ko su bili ovogodišnji predavači

Centar za obrazovne tehnologije na Zapadnom Balkanu i programski partneri konferencije predstavljaju vam ovogodišnje predavače u polju primene digitalnih tehnologija u obrazovanju na međunarodnoj online konferenciji „Digitalno obrazovanje 2022”.

Treću godinu za redom „Digitalno obrazovanje” je okupilo jedne od najboljih predavača iz oblasti upotrebe IKT-a na različitim nivoima obrazovanja što ovaj događaj čini veoma posećenim i kvalitetnim u cilju unapređenja kvaliteta obrazovanja kroz upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT).

Posetioci su imali priliku da čuju prezentacije i govornike koji će predstaviti primere dobre prakse upotrebe IKT-a u:

• predškolskom obrazovanju
• osnovnom i srednjem obrazovanju
• visokom obrazovanju
• inkluzivnom obrazovanju

Aleksa Tokić

TEMA:Projekat „Prijatelji mudrosti“

Aleksa je diplomirani filozof master. Diplomirao je na smeru za etiku, na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Ostvario je 15 godina rada na neodređeno vreme u obrazovno-vaspitnom sistemu (profesor filozofije, građanskog vaspitanja i izborne grupe predmeta). U toku višegodišnjeg rada aktivno je učestvovao u različitim projektima, akreditovanim obukama i seminarima u oblasti obrazovanja i vaspitanja. Zaposlen na mestu profesora filozofije u Gimnaziji „9 maj“ u Nišu.

Uokviru svoje pedagoške prakse istražuje mogućnosti promene u pristupima obrazovanju i u prevazilaženju dosadašnjih prepreka implementacijom odgovarajućih dostupnih savremenih tehnologija kojima nastavnici razvijaju kompentencije (znanja i veštine) za nastavnu oblast, predmet i metodiku nastave, značajnim za njihov sveukupni profesionalni razvoj.

Aleksa Tokić

Projekat „Prijatelji mudrosti“

Aleksa je diplomirani filozof master. Diplomirao je na smeru za etiku, na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Ostvario je 15 godina rada na neodređeno vreme u obrazovno-vaspitnom sistemu (profesor filozofije, građanskog vaspitanja i izborne grupe predmeta). U toku višegodišnjeg rada aktivno je učestvovao u različitim projektima, akreditovanim obukama i seminarima u...

Aleksandar Nastasić

TEMA:Panel diskusija: Hibridna nastava i učenje – između potrebnih i dovoljnih uslova (nivo škole)

Aleksandar je master strukovni inženjer mašinstva i nastavnik mašinske grupe predmeta: programiranje za kompjuterski upravljane mašine i projektovanje tehnoloških sistema. Preko 10 godina korisnik Mudl platforme. Administrator je hipervizora, servera, mreže kao i Mudl platforme sa bigbluebutton  serverom u Srednjoj tehničkoj školi Sombor. Predavač na internim seminarima o upotrebi Mudl platforme i dodatnih alata.

Aleksandar Nastasić

Panel diskusija: Hibridna nastava i učenje – između potrebnih i dovoljnih uslova (nivo škole)

Aleksandar je master strukovni inženjer mašinstva i nastavnik mašinske grupe predmeta: programiranje za kompjuterski upravljane mašine i projektovanje tehnoloških sistema. Preko 10 godina korisnik Mudl platforme. Administrator je hipervizora, servera, mreže kao i Mudl platforme sa bigbluebutton  serverom u Srednjoj tehničkoj školi Sombor. Predavač na internim seminarima o upotrebi Mudl...

Aleksandra Filipović

TEMA:Kreativna vizuelizacija primenom GeoGebre

Aleksandra digitalne tehnologije primenjuje u STEAM projektima putem kojih učenici stiču nezaboravna iskustva i funkcionalna znanja negujući samostalnost i istrajnost u radu. Višestruko je nagrađivana za upotrebu autorskih interdisciplinarnih sajtova i obrazovnih softvera koje odlikuju aktivno učenje i inovativni modeli rada. Autor je priručnika za integrativnu nastavu i preko 50 objavljenih radova.

Aleksandra Filipović

Kreativna vizuelizacija primenom GeoGebre

Aleksandra digitalne tehnologije primenjuje u STEAM projektima putem kojih učenici stiču nezaboravna iskustva i funkcionalna znanja negujući samostalnost i istrajnost u radu. Višestruko je nagrađivana za upotrebu autorskih interdisciplinarnih sajtova i obrazovnih softvera koje odlikuju aktivno učenje i inovativni modeli rada. Autor je priručnika za integrativnu nastavu i preko 50...

Ana Crnogorac

TEMA:Ocenjivanje u digitalnom okruženju

Ana je nastavnica francuskog jezika, diplomirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Učesnik i nosilac aktivnosti u nekoliko projekata na temu upotrebe digitalnih tehnologija u obrazovanju. Svoj rad usmerava na primenu IKT u nastavi stranih jezika. Planiranjem i izvođenjem nastave na daljinu bavi se duže od 10 godina.

Ana Crnogorac

Ocenjivanje u digitalnom okruženju

Ana je nastavnica francuskog jezika, diplomirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Učesnik i nosilac aktivnosti u nekoliko projekata na temu upotrebe digitalnih tehnologija u obrazovanju. Svoj rad usmerava na primenu IKT u nastavi stranih jezika. Planiranjem i izvođenjem nastave na daljinu bavi se duže od 10 godina.

Andreja Sedlar

TEMA:Zajedno u svet digitalnih tehnologija kroz međunarodne projekte

Andreja Sedlar, magistra ranog i predškolskog odgoja, odgojiteljica savjetnica, radi u Dječjem vrtiću Varaždin više od 20 godina. U svojoj pedagoškoj praksi provodi Erasmus+ projekte za koje je koordinator u ustanovi u kojoj djeluje. Njeni Leptirići su uključeni u brojne eTwinning projekte za koje redovito bivaju nagrađeni Nacionalnim i Europskim oznakama kvalitete. Projekt „Music, Kids and Play“ je 2016. godine proglašen za najbolji projekt u predškolskom odgoju u Hrvatskoj i bio je nagrađen nagradom COMET.

Andreja Sedlar je završila postdiplomski studij Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom, nagrađena je nagradom Maslačak znanja 2015. godine koja se dodjeljuje za cjeloživotno učenje, a 2020. godine dobitnica je godišnje nagrade Ivan Filipović koju dodjeljuje Republika Hrvatska za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti.

Andreja Sedlar je eTwinning ambasadorica.

Andreja Sedlar

Zajedno u svet digitalnih tehnologija kroz međunarodne projekte

Andreja Sedlar, magistra ranog i predškolskog odgoja, odgojiteljica savjetnica, radi u Dječjem vrtiću Varaždin više od 20 godina. U svojoj pedagoškoj praksi provodi Erasmus+ projekte za koje je koordinator u ustanovi u kojoj djeluje. Njeni Leptirići su uključeni u brojne eTwinning projekte za koje redovito bivaju nagrađeni Nacionalnim i Europskim...

Biljana Gradojević

TEMA:Maslešin ekosistem

Biljana je diplomirani mašinski inženjer i nastavnik tehnike i tehnologije. Radila je u OŠ “13. oktobar” u Ćupriji, „Veselin Masleša“, „Ujedinjene nacije“ u Beogradu. Mentor je učenicima koji su osvajali medalje na republičkim takmičenjima i pobedničkog tima DSM 2021. na takmičenju osnovnih škola Srbije „Školski klimatski izazovˮ. Posebnu pažnju u radu sa učenicima posvećuje razvijanju njihovih digitalnih kompetencija.

Biljana Gradojević

Maslešin ekosistem

Biljana je diplomirani mašinski inženjer i nastavnik tehnike i tehnologije. Radila je u OŠ “13. oktobar” u Ćupriji, „Veselin Masleša“, „Ujedinjene nacije“ u Beogradu. Mentor je učenicima koji su osvajali medalje na republičkim takmičenjima i pobedničkog tima DSM 2021. na takmičenju osnovnih škola Srbije „Školski klimatski izazovˮ. Posebnu pažnju u...

Bojana Mitrićeski Anđelković

TEMA:Termovizija

Bojana je zaposlena kao nastavnik geografije u OŠ „Branislav Nušić” u Donjoj Trnavi. Tokom svoje karijere bila je učesnik različitih programa usavršavanja kao što su: International LUMAT Symposium 2020 Finland – LUMAT Research Forum, Onlajn-konferencija „Digitalno obrazovanje 2020”, International Conference „Climate Action Project 2019”, International Conference „Research in education and training: International Aspects of Education and Training”. Takođe, učestvovala je i na događajima: International Scientix Conference, International Conference „New Technologies in Education”, EDU-ARCTIC Educator’s Forum Warsaw, European Geosciences Union General Assembly i mnogim drugima.
Takođe je i Microsoft inovativni nastavnik, Scientix ambasador za Srbiju, Science on Stage ambasador, član Srpskog geografskog društva i sertifikovani nastavnik „Nacionalne geografije”.

Bojana Mitrićeski Anđelković

Termovizija

Bojana je zaposlena kao nastavnik geografije u OŠ „Branislav Nušić” u Donjoj Trnavi. Tokom svoje karijere bila je učesnik različitih programa usavršavanja kao što su: International LUMAT Symposium 2020 Finland – LUMAT Research Forum, Onlajn-konferencija „Digitalno obrazovanje 2020”, International Conference „Climate Action Project 2019”, International Conference „Research in education and...

Danijela Vučićević

TEMA:M u STEAM - VIŠE OD IGRE

Danijela je stručna saradnica za programske aktivnosti u Centru za promociju nauke. Magistrirala je molekularnu biologiju i fiziologiju na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2021. godine je doktorand na Univerzitetu u Beogradu, smer Biomedicinsko inženjerstvo i tehnologije. Danijela je radila na nekoliko projekata promocije nauke koji se bave aktuelnim temama, poput ishrane, klimatskih promena i primene STEM koncepta u školama. 

Od 2017. aktivno učestvuje i organizuje projekte ReFocuS, ReConNeCt i ReConNeCt Upgrade 20.20 (Noć istraživača, akcija Maria Skłodovska-Curie, HORIZON2020).Trenutno je koordinatorka manifestacije Maj mesec matematike, čiji je cilj približiti matematiku svima, bez obzira na formalno obrazovanje, kao osnov praktično svih prirodnih nauka i tehnologije. Deo je tima SALL i Scientix projekata iz programa HORIZONT 2020, kao i Unlocking STEM.

Danijela Vučićević

M u STEAM - VIŠE OD IGRE

Danijela je stručna saradnica za programske aktivnosti u Centru za promociju nauke. Magistrirala je molekularnu biologiju i fiziologiju na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2021. godine je doktorand na Univerzitetu u Beogradu, smer Biomedicinsko inženjerstvo i tehnologije. Danijela je radila na nekoliko projekata promocije nauke koji se bave aktuelnim...

Dejan Stanković

TEMA:Digitalna tehnologija kao podrška obrazovanju dece iz osetljivih grupa ; Panel diskusija: Digitalna uključenost

Dejan Stanković je magistar psihologije (pedagoška psihologija) zaposlen kao savetnik za obrazovanje u UNICEF kancelariji u Srbiji. Njegovo profesionalno iskustvo obuhvata rad na naučnim istraživanjima, analizu obrazovne politike i učešće u lokalnim i međunarodnim razvojnim projektima u obrazovanju.

Dejan Stanković

Digitalna tehnologija kao podrška obrazovanju dece iz osetljivih grupa ; Panel diskusija: Digitalna uključenost

Dejan Stanković je magistar psihologije (pedagoška psihologija) zaposlen kao savetnik za obrazovanje u UNICEF kancelariji u Srbiji. Njegovo profesionalno iskustvo obuhvata rad na naučnim istraživanjima, analizu obrazovne politike i učešće u lokalnim i međunarodnim razvojnim projektima u obrazovanju.

Đorđe Pejčić

TEMA:Panel diskusija: Digitalna uključenost

Đorđe je završio MASTER studije na PMF-u, smer za matematiku i radi kao nastavnik matematike u osnovnoj i srednjoj stručnoj školi.

U okviru svog decenijskog rada učestvovao je na brojnim projektima, akreditovanim seminarima i obukama iz oblasti obrazovanja i vaspitanja.

Zajedno sa svojim 3D timom iz škole učestvovao je na brojnim sajmovima, skupovima i Evropskim noćima istraživača širom Srbije.

Uspešno sarađuje sa British Council kao učesnik, ali i kao pobednik na njihoivim takmičenjima od 2019. godine.

Đorđe Pejčić

Panel diskusija: Digitalna uključenost

Đorđe je završio MASTER studije na PMF-u, smer za matematiku i radi kao nastavnik matematike u osnovnoj i srednjoj stručnoj školi. U okviru svog decenijskog rada učestvovao je na brojnim projektima, akreditovanim seminarima i obukama iz oblasti obrazovanja i vaspitanja. Zajedno sa svojim 3D timom iz škole učestvovao je na...

dr Bojan Lazarević

TEMA:Standardizacija onlajn obrazovanja
Dr Lazarević is a faculty member in the Educational Technology Program, School of Teaching and Learning at the University of Florida. His scope of expertise encompasses the intersection of instructional design, emerging learning technologies, VR, AR, and MR, including online teaching methods. Dr. Lazarević’s research focuses on the implementation of innovative multimedia-based teaching strategies and environments in online and traditional instruction. To date, Dr. Lazarević has published two books and a number of papers in both peer-review journals and conference proceedings. He is finalizing his third book entitled Presentation Media for K-12 Teachers.

dr Bojan Lazarević

Standardizacija onlajn obrazovanja

Dr Lazarević is a faculty member in the Educational Technology Program, School of Teaching and Learning at the University of Florida. His scope of expertise encompasses the intersection of instructional design, emerging learning technologies, VR, AR, and MR, including online teaching methods. Dr. Lazarević’s research focuses on the implementation of...

dr Boro Jakimovski

TEMA:Panel diskusija - Hibridna nastava i učenje - između potrebnih i dovoljnih uslova (nivo obrazovnog sistema)

Dr Boro Jakimovski redovni je profesor na Fakultetu za informatičke nauke i kompjutersko inženjerstvo Univerziteta “Sv. Ćirilo i Metodije”, u Skoplju. Bio je koordinator aktivnosti za implementaciju onlajn nastave u Severnoj Makedoniji u toku pandemije. Njegova izuzetna biografija dostupna je na https://www.finki.ukim.mk/en/staff/boro-jakimovski,

dr Boro Jakimovski

Panel diskusija - Hibridna nastava i učenje - između potrebnih i dovoljnih uslova (nivo obrazovnog sistema)

Dr Boro Jakimovski redovni je profesor na Fakultetu za informatičke nauke i kompjutersko inženjerstvo Univerziteta “Sv. Ćirilo i Metodije”, u Skoplju. Bio je koordinator aktivnosti za implementaciju onlajn nastave u Severnoj Makedoniji u toku pandemije. Njegova izuzetna biografija dostupna je na https://www.finki.ukim.mk/en/staff/boro-jakimovski,

dr Borut Čampelj

TEMA:Digital Education Action Plan of the Republic Slovenia

Borut Čampelj (PhD) is a policy maker in the Digital Education Unit at the Ministry of Education, Science and Sport Slovenia (from 2001). He is responsible for the development of teacher training, interactive e-materials, and a new development project co-financed by the European Commission (European Social Fund, Recovery and Resilience Fund, Erasmus+, Horizon). He has been a member of different working groups of the European Commission and European Schoolnet in the field of digital education, computer science, AI and STEM.  He is also a  lecturer in the field of Computer Sciences at the University of Novo mesto, Faculty of Economics and Informatics (from 2009). He is an author of various articles in scientific and professional journals as well as participating at the national and international conferences on computer science and digital education.

dr Borut Čampelj

Digital Education Action Plan of the Republic Slovenia

Borut Čampelj (PhD) is a policy maker in the Digital Education Unit at the Ministry of Education, Science and Sport Slovenia (from 2001). He is responsible for the development of teacher training, interactive e-materials, and a new development project co-financed by the European Commission (European Social Fund, Recovery and Resilience Fund,...

Dr Danijela Šćepanović

TEMA:Glavno predavanje: Šta ćemo sad?; Instrument za samoprocenu digitalnih kompetencija nastavnika u Srbiji

Danijela Šćepanović je analitičar obrazovne politike i obrazovni tehnolog sa preko 17 godina iskustva rada u oblasti ravoja instrumenata obrazovne politike i primene novih tehnologija u obrazovanju. Od 2014. godine je stalnih član radnih grupa Direktorata za obrazovanje i kulturu – Evropske komisije, uspostavljanih radi razvoja digitalnog obrazovanja u Evropi.

Dr Danijela Šćepanović

Glavno predavanje: Šta ćemo sad?; Instrument za samoprocenu digitalnih kompetencija nastavnika u Srbiji

Danijela Šćepanović je analitičar obrazovne politike i obrazovni tehnolog sa preko 17 godina iskustva rada u oblasti ravoja instrumenata obrazovne politike i primene novih tehnologija u obrazovanju. Od 2014. godine je stalnih član radnih grupa Direktorata za obrazovanje i kulturu – Evropske komisije, uspostavljanih radi razvoja digitalnog obrazovanja u Evropi.

Duško Radaković

TEMA:Uporedna analiza realizacije nastave u uslovima pre i tokom COVID19 mera

Duško Radaković je rođen u Ottawa, Canada, 1962. godine. Osnovno obrazovanje završio u USA i Srbiji. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu 1990. godine. Ima bogato radno iskustvo: kao  – inženjer razvoja, direktor razvoja u Teleoptik d.o.o. savetnik za IT u Saveznom zavodu za mere i dragocene metale, web design & development u Marketing Effects Studio Consultants, senior product design engineer u Methode Electronics Malta Ltd. i kao predavač/projektant u IS Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd. Docent je na Fakultetu za dizajn. 

Autor je brojnih naučnih radova, knjiga, tehničkih inovacija i patenata. Učestvovao je u projektima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i ERASMUS+ projektima.

Duško Radaković

Uporedna analiza realizacije nastave u uslovima pre i tokom COVID19 mera

Duško Radaković je rođen u Ottawa, Canada, 1962. godine. Osnovno obrazovanje završio u USA i Srbiji. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu 1990. godine. Ima bogato radno iskustvo: kao  – inženjer razvoja, direktor razvoja u Teleoptik d.o.o. savetnik za IT u Saveznom zavodu za mere i dragocene metale, web design &...

dr Gordana Đigić

TEMA:Panel diskusija: Digitalna uključenost

Diplomirala je na Grupi za psihologiju Filozofskog fakulteta u Nišu, magistrirala je na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, a doktorsku disertaciju odbranila je na Departmanu za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu. Tokom svoje profesionalne karijere radila je kao psiholog – stručni saradnik u osnovnoj školi, kao nastavnik psihologije i građanskog vaspitanja u srednjim školama, kao savetnik za razvojno planiranje u Ministarstvu prosvete i sporta. Na Filozofskom fakultetu u Nišu radi od 2010. godine, na predmetima iz oblasti psihologije obrazovanja. Autorka je knjiga Romska deca i testovi inteligencije i Upravljanje razredom – savremeni pristup psihologiji nastavnika. Takođe je autorka ili koautorka velikog broja radova objavljenih u naučnim časopisima i zbornicima radova saopštenih na domaćim i međunarodnim naučnim skupovima. U istraživanjima se najčešće bavi pitanjima iz oblasti psihologije nastavnika, faktora akademskih postignuća učenika na različitim nivoima obrazovanja, obrazovne inkluzije. Pored nastavnih i istraživačkih aktivnosti, angažuje se kao recenzent ili član uređivačkih odbora naučnih časopisa, učestvuje u radu  naučnih ili organizacionih odbora brojnih nacionalnih i međunarodnih naučnih skupova (Kongres psihologa Srbije, Dani primenjene psihologije, InPact, BCES). Učestvovala je u kreiranju, koordinaciji i realizaciji velikog broja projekata u oblasti obrazovanja i brojnih programa stručnog usavršavanja zaposlenih u obrazovanju.

dr Gordana Đigić

Panel diskusija: Digitalna uključenost

Diplomirala je na Grupi za psihologiju Filozofskog fakulteta u Nišu, magistrirala je na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, a doktorsku disertaciju odbranila je na Departmanu za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu. Tokom svoje profesionalne karijere radila je kao psiholog – stručni saradnik u osnovnoj školi, kao nastavnik...

dr Luka Katić

TEMA:Interactive whiteboarding tools

After earning Master’s degrees in Economics (in Serbia) and Cognitive Science (in Vienna), Luka came to Oxford where he earned a doctorate in Experimental Psychology. His research focuses on the interplay between passions and reason, and he has taught innovative courses at both the university and secondary school levels—including summer programs in Oxford—since 2014. In the last ten years, Luka is using educational technology in everyday lectures.

dr Luka Katić

Interactive whiteboarding tools

After earning Master’s degrees in Economics (in Serbia) and Cognitive Science (in Vienna), Luka came to Oxford where he earned a doctorate in Experimental Psychology. His research focuses on the interplay between passions and reason, and he has taught innovative courses at both the university and secondary school levels—including summer...

dr Slavko Rakić

TEMA:Inovativne metode i tehnike za izvođenje nastave u online okruženju

Dr Slavko Rakić rođen je 14. februara 1994. godine u Zrenjaninu. Zaposlen je na Univerzitetu u Novom Sadu, Fakultetu tehničkih nauka od 2018. godine. Tokom studija boravio je na razmenama na Univerzitetu Tehnologije i Ekonomije u Budimpešti, Univerzitetu primenjenih nauka CAMPUS 02 u Gracu i Politehniko di Milano. 

Od 01.02.2022. obavlja funkciju sekretara katedre za Proizvodne sisteme, organizaciju i menadžment. Tokom osnovnih i master studija bio je stipendista Fonda za mlade talente „Dositeja” kao i stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Istraživač je na projektima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Fonda za nauku Republike Srbije, kao i projektima ERASMUS+ programa.

dr Slavko Rakić

Inovativne metode i tehnike za izvođenje nastave u online okruženju

Dr Slavko Rakić rođen je 14. februara 1994. godine u Zrenjaninu. Zaposlen je na Univerzitetu u Novom Sadu, Fakultetu tehničkih nauka od 2018. godine. Tokom studija boravio je na razmenama na Univerzitetu Tehnologije i Ekonomije u Budimpešti, Univerzitetu primenjenih nauka CAMPUS 02 u Gracu i Politehniko di Milano.  Od 01.02.2022....

Dragana Radosavljević

TEMA:Panel diskusija: Digitalna uključenost

Dragana je završila tehnički fakultet na smeru tehnika-informatika, radi kao nastavnik tehnike i tehnologije i nastavnik informatike i računarstva u OŠ „ 8. oktobar“ u Vlasotincu. U toku svog rada aktivno je učestvovala u brojnim projektima, akreditovanim seminarima, stručnim skupovima i festivalima nauka.

Dragana Radosavljević

Panel diskusija: Digitalna uključenost

Dragana je završila tehnički fakultet na smeru tehnika-informatika, radi kao nastavnik tehnike i tehnologije i nastavnik informatike i računarstva u OŠ „ 8. oktobar“ u Vlasotincu. U toku svog rada aktivno je učestvovala u brojnim projektima, akreditovanim seminarima, stručnim skupovima i festivalima nauka.

Dragana Šipraga

TEMA:Mogućnosti povezivanja zajednice koja uči - prednosti i mogućnosti digitalne realnost

Dragana je trenutno angažovana na poziciji mentor-vaspitač u PPU „Klincograd“. Preko 25 godina radi u predškolstvu. Aktivna na promovisanju značaja predškolstva izlaganjima na stručnim konferencijama, susretima vaspitača, internacionalnim konferencijama, organizovanjem online radionica za roditelje u cilju podrške razvoju roditeljskih veština, autor članaka na temu „Negovanja podržavajućih odnosa u vrtićkoj zajednici”, „Upoznajte svoje dete” i dr. Član je konsultativne radne grupe projekta „Inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje“.

Dragana Šipraga

Mogućnosti povezivanja zajednice koja uči - prednosti i mogućnosti digitalne realnost

Dragana je trenutno angažovana na poziciji mentor-vaspitač u PPU „Klincograd“. Preko 25 godina radi u predškolstvu. Aktivna na promovisanju značaja predškolstva izlaganjima na stručnim konferencijama, susretima vaspitača, internacionalnim konferencijama, organizovanjem online radionica za roditelje u cilju podrške razvoju roditeljskih veština, autor članaka na temu „Negovanja podržavajućih odnosa u vrtićkoj zajednici”,...

Duša Vuković

TEMA:Kako Oracle Akademija podrzava nastavnike?

Profesorka računarske grupe predmeta u Matematičkoj gimnaziji i u Računarskoj gimnaziji u Beogradu. Instruktorka Oracle Akademije za međunarodne obuke stručnog usavršavanja za nastavnike za kurseve baza podataka i Java programiranja. Nosilac zvanja Pedagoški savetnik. Jedan od autor plana i programa za Odeljenja učenika sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku po kojem se radi u preko 50 odeljenja u gimnazijama širom Srbije, trener obuka za nastavnike i autor elektronskih udžbenika za rad nastavnika i učenika za predmete Baze podataka i Objektno orijentisano programiranje (Zavod za unapređivanje obrazovanja).

Autorka više knjiga iz oblasti programiranja, među kojima su i dva odobrena udžbenika za gimnazije za predmet Računarstvo i informatika u trećem i četvrtom razredu. Dobitnica nagrada: Кreativna škola 2008/09, Srbija – druga nagrada u kategoriji srednjih škola za projekat “Moderne tehnologije u praktičnoj primeni teorijskih znanja i timski rad učenika” i Evropski forum inovativnih nastavnika, Majkrosoft, 2008, Hrvatska – treća nagrada u kategoriji kolaboracije za projekat “Exploring Science through Bogging” i učešće na svetskom forumu inovativnih nastavnika – Majkrosoft, Hong Кong, Кina.

Oracle Akademija već 25 godina unapređuje računarske nauke na globalnom nivou, kako bi pospešila usvajanje novog znanja, razvoj veština, inovacije i raznolikost u oblastima tehnologije.

Tokom ovog predavanja će biti predstavljeni načini saradnje sa osnovnim, srednjim i višim školama i fakultetima, kao i nastavni planovi i programi koji su kroz ovu saradnju nastavnom kadru besplatno dostupni.

Velika novina od 2020. godine je novi moderan sistem Member Hub na istoj poznatoj adresi academy.oracle.com koji članovima nudi mnoštvo raznih opcija. Unapređen je pristup kvalitetnim kursevima iz oblasti baza podataka i Java programiranja. Nastavnici i profesori mogu da prođu različite obuke stručnog usavršavanja samostalno, u terminima koji im odgovaraju. Rad sa učenicima i studentima je poboljšan na više načina od kojih bi najznačajniji bila mogućnost organizovanja učenika u različite grupe za nastavu i učenje.

Probrani alati Oracle kompanije mogu besplatno da se koriste za nastavu, a učenici i studenti mogu da dobiju međunarodno priznate sertifikate, i u okviru predmeta Baze podataka u IT odeljenjima u gimnazijama širom Srbije, ali i u drugim školama koji imaju savremene računarske predmete.

Duša Vuković

Kako Oracle Akademija podrzava nastavnike?

Profesorka računarske grupe predmeta u Matematičkoj gimnaziji i u Računarskoj gimnaziji u Beogradu. Instruktorka Oracle Akademije za međunarodne obuke stručnog usavršavanja za nastavnike za kurseve baza podataka i Java programiranja. Nosilac zvanja Pedagoški savetnik. Jedan od autor plana i programa za Odeljenja učenika sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku po kojem...

Dušica Čolaković

TEMA:Stručno usavršavanje primenom digitalne tehnologije

Dušica radi kao pedagog u PU „11.april“. U dosadašnjem radu bila je posvećena stručnom usavršavanju zaposlenih sa posebnim akcentom na primenu IKT-a. Učestvovala u Erazmus+ projektima mobilnosti. Izlagač je na brojim stručnim konferencijama i jedan od trenera za primenu novih Osnova programa „Godine uzleta”. Član je Udruženja stručnih saradnika i saradnika PU Srbije i Pedagoškog društva Srbije.

Dušica Čolaković

Stručno usavršavanje primenom digitalne tehnologije

Dušica radi kao pedagog u PU „11.april“. U dosadašnjem radu bila je posvećena stručnom usavršavanju zaposlenih sa posebnim akcentom na primenu IKT-a. Učestvovala u Erazmus+ projektima mobilnosti. Izlagač je na brojim stručnim konferencijama i jedan od trenera za primenu novih Osnova programa „Godine uzleta”. Član je Udruženja stručnih saradnika i...

Emina Beković

Emina Beković je diplomirani pravnik, zaposlena u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija kao savetnik i edukator Nacionalnog kontakt centra za bezbednost dece na internetu. Završila je veliki broj kurseva i obuka koje se odnose na zaštitu ljudskih prava, učestvovala na brojnim međunarodnim konferencijama u okviru Saveta Evrope kao predstavnik Srbije u oblasti borbe protiv digitalnog nasilja i online seksualnog zlostavljanja dece. 

Član je mnogih međuresornih radnih grupa Vlade Republike Srbije koje se bave izradom strategija i planova za ranjive kategorija društva. Autor je edukativnog stripa za decu „Na mreži a ne u mreži“. U okviru aktivnosti Nacionalnog kontakt centra za bezbednost dece na internetu, održala je preko 400 edukacija za učenike, roditelje i nastavnike/učitelje.

Emina Beković

Emina Beković je diplomirani pravnik, zaposlena u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija kao savetnik i edukator Nacionalnog kontakt centra za bezbednost dece na internetu. Završila je veliki broj kurseva i obuka koje se odnose na zaštitu ljudskih prava, učestvovala na brojnim međunarodnim konferencijama u okviru Saveta Evrope kao predstavnik Srbije...

Gordana Pavlović

Gordana je po profesiji profesrka srpskog jezika i književnoti koja je radila kao nastavnica srpskog do 2009. godine u Osnovnoj školi „Sava Šumanović“ u Erdeviku, a nakon toga direktorka u istoj školi. Od 2013. radi kao profesorka srpskog jezika i književnosti u Gimnaziji „Sava Šumanović“ u Šidu. Sarađuje sa kolegama u ulozi savetnice-spoljne saradnice i pedagoškog savetnika. Članica je republičke Mreže za inkluzivno obrazovanje i saradnica Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

Gordana Pavlović

Gordana je po profesiji profesrka srpskog jezika i književnoti koja je radila kao nastavnica srpskog do 2009. godine u Osnovnoj školi „Sava Šumanović“ u Erdeviku, a nakon toga direktorka u istoj školi. Od 2013. radi kao profesorka srpskog jezika i književnosti u Gimnaziji „Sava Šumanović“ u Šidu. Sarađuje sa kolegama...

Gordana Stoković

TEMA:Programiranje u razrednoj nastavi – izazovi i perspektive

Gordana radi na Učiteljskom fakultetu u Beogradu, kao asistent za užu naučnu oblast Obrazovna tehnologija. Unapređuje digitalnu pismenost budućih vaspitača i učitelja, razvija digitalne kompetencije učesnika u vaspitno-obrazovnom procesu, podstiče kritički pristup korišćenju digitalnih tehnologija u obrazovanju, sa ciljem stvaranja stimulativnog i bezbednog digitalnog nastavnog okruženja.

Gordana Stoković

Programiranje u razrednoj nastavi – izazovi i perspektive

Gordana radi na Učiteljskom fakultetu u Beogradu, kao asistent za užu naučnu oblast Obrazovna tehnologija. Unapređuje digitalnu pismenost budućih vaspitača i učitelja, razvija digitalne kompetencije učesnika u vaspitno-obrazovnom procesu, podstiče kritički pristup korišćenju digitalnih tehnologija u obrazovanju, sa ciljem stvaranja stimulativnog i bezbednog digitalnog nastavnog okruženja.