KONFERENCIJA

DIGITALNO OBRAZOVANJE 2021

PREDAVAČI NA KONFERENCIJI

Aleksandra Filipović

TEMA:Teslina bajka u funkciji napredovanja učenika

Aleksandra Filipović autor je priručnika za integrativnu nastavu i nosilac priznanja: Magija u rukama nastavnika, Dani inteligencije, Digitalni čas i Čas za ugled. Kao glavnu karakteristiku svog rada ističe primenu autorskih Wix sajtova, aplikacija proširene stvarnosti, hologramske kocke, robota i MozaBook obrazovnog softvera. Član je Zajednice eksperata i jedan od prošlogodišnjih izlagača na konferenciji „Digitalno obrazovanje“.

Rad je primer digitalizacije STEAM projekta putem Wix sajta u Escape room formi, AR i VR aplikacija i e-alata inkorporiranih u sam sajt, pri čemu je akcenat na samostalnosti učenika i aktivnom učešću u evaluaciji rada.

 

Aleksandra Filipović

Teslina bajka u funkciji napredovanja učenika

Aleksandra Filipović autor je priručnika za integrativnu nastavu i nosilac priznanja: Magija u rukama nastavnika, Dani inteligencije, Digitalni čas i Čas za ugled. Kao glavnu karakteristiku svog rada ističe primenu autorskih Wix sajtova, aplikacija proširene stvarnosti, hologramske kocke, robota i MozaBook obrazovnog softvera. Član je Zajednice eksperata i jedan od...

Aleksandra Stanković

TEMA:Google Earth kao digitalni alat u nastavi

Aleksandra je profesor muzičke kulture u OŠ „Vasa Pelagić“ Beograd skoro 33 godine.  Osnivač je i predsednik Udruženja nastavnika muzičke kulture Srbije, koje okuplja muzičke pedagoge čitave zemlje. Spoljni je saradnik Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja:
Član radne grupe za kreiranje standarda na kraju osnovnog obrazovanja za predmet Muzička kultura. Član radne grupe za predmet Muzička kultura u projektu „Državna matura“.

Prezentacija se bazira na edukovanju i osnaživanju nastavnog kadra za korišćenje Google Earth alata. Planirano je da korak po korak prikaže najlakši način da se obradi jedna nastavna jedinica, kao i širok spektar mogućnosti korelacije između predmeta. Prezentacija je u Power Point-u i kroz nekoliko slajdova daje kratke i jasne smernice za koncipiranje jednog ili više časova.

Aleksandra Stanković

Google Earth kao digitalni alat u nastavi

Aleksandra je profesor muzičke kulture u OŠ „Vasa Pelagić“ Beograd skoro 33 godine.  Osnivač je i predsednik Udruženja nastavnika muzičke kulture Srbije, koje okuplja muzičke pedagoge čitave zemlje. Spoljni je saradnik Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja: Član radne grupe za kreiranje standarda na kraju osnovnog obrazovanja za predmet...

Anita Aleksov

TEMA:Upotreba tehnologije i Web alata u savremenoj nastavi stranih jezika u visokom obrazovanju

Nastavnik engleskog jezika u osnovnoj školi u Beogradu. Magistar engleskog jezika i političkih nauka. Sertifikovani profesor engleskog jezika na međunarodnom nivou. Iskustvo predavanja engleskog jezika u Srbiji, Italiji i Velikoj Britaniji. U Engleskog predavala engleski jezik od 2015, a u poslednje dve godine počela da radi kao tutor za engleski jezik na fakultetima u Londonu i Lafborou. Bivša šahistkinja i prvakinja bivše Jugoslavije u šahu.

Ova praktična prezentacija ima za cilj da pomogne nastavnicima da osećaju više samopouzdanja u korišćenju tehnologije u nastavi. Nastavnici će moći da nauče vrlo konkretne i praktične alate koje će moći odmah da primene.

Anita Aleksov

Upotreba tehnologije i Web alata u savremenoj nastavi stranih jezika u visokom obrazovanju

Nastavnik engleskog jezika u osnovnoj školi u Beogradu. Magistar engleskog jezika i političkih nauka. Sertifikovani profesor engleskog jezika na međunarodnom nivou. Iskustvo predavanja engleskog jezika u Srbiji, Italiji i Velikoj Britaniji. U Engleskog predavala engleski jezik od 2015, a u poslednje dve godine počela da radi kao tutor za engleski...

Anne-Maria Ćuković, UNICEF

TEMA:Predškolska onlajn zajednica učenja

Anne-Maria Ćuković, radi u UNICEFu na programu obrazovanja. Ima dugogodišnje iskustvo u  razvoju, realizaciji i praćenju inicijativa koje se odnose na unapređivanje pristupa kvalitetnom obrazovanju svoj deci, posebno deci iz osetljivih društvenih grupa, na svim nivoima obrazovanja.

Uspostavljanje Predškolske onlajn zajednice učenja je zajednička inicijativa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Centra za interaktivnu pedagogiju i UNICEFa. Pokrenuta je kao deo odgovora sistema predškolskog vaspitanja i obrazovanja na situaciju izazvanom Kovid-19 epidemijskom krizom, a koji se odnosi na podršku profesionalnom povezivanju, umrežavanju i razmeni iskustva praktičara. Obuhvata kreiranje digitalnih resursa, podršku razvoju horizontalne razmene, kao oblika stručnog usavršavanja i razvoj platforme za profesionalni razvoj zaposlenih u predškolskom vaspitanju i obrazovanju- Pasoš za učenje.

Anne-Maria Ćuković, UNICEF

Predškolska onlajn zajednica učenja

Anne-Maria Ćuković, radi u UNICEFu na programu obrazovanja. Ima dugogodišnje iskustvo u  razvoju, realizaciji i praćenju inicijativa koje se odnose na unapređivanje pristupa kvalitetnom obrazovanju svoj deci, posebno deci iz osetljivih društvenih grupa, na svim nivoima obrazovanja. Uspostavljanje Predškolske onlajn zajednice učenja je zajednička inicijativa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog...

Bojana Anđelković Mitrićeski

TEMA:AR - proširena realnost u nastavi

Radi u osnovnoj školi kao nastavnica geografije i ima višegodišnje iskustvo u radu sa decom sa posebnim potrebama. Prezentovala je više puta primere dobre prakse u Srbiji i Evropi i vodila radionice sa primenom digitalnih alata u nastavi u Briselu, Ljubljani, Beogradu,Vidinu,Varšavi i Nišu. Sertifikovani je nastavnik Nacionalne Geografije, Microsoft teacher, Scientix i EDU ARTIC ambasador.

AR tehnologija omogućuje nam da putem aplikacije kroz ekran nekog uređaja, najčešće mobilnog telefona, vidimo elemente koji ne postoje u stvarnom životu. Ti elementi proširuju stvarnost oko nas, ali samo kad je gledamo kroz ekran. Aplikacije kao sto su A-class, Aurasma i slično omogućuju prepoznavanje pojmova i tema iz nastave na prilagođen način za svakog učenika. Ovaj način rada uklopljen u nastavu olakšava napredak učenika koji imaju poteškoće u učenju.Prednost je što se ovaj oblik rada može primeniti i u kućnim uslovima tokom primene online nastave kao i pri posebnim uslovima rada kada nastavnik proceni da je moguće.

Bojana Anđelković Mitrićeski

AR - proširena realnost u nastavi

Radi u osnovnoj školi kao nastavnica geografije i ima višegodišnje iskustvo u radu sa decom sa posebnim potrebama. Prezentovala je više puta primere dobre prakse u Srbiji i Evropi i vodila radionice sa primenom digitalnih alata u nastavi u Briselu, Ljubljani, Beogradu,Vidinu,Varšavi i Nišu. Sertifikovani je nastavnik Nacionalne Geografije, Microsoft...

Bojana Satarić

TEMA:Šta svi nastavnici treba da znaju?

U obrazovanju radi od 2004. godine. Član je Nacionalnog prosvetnog saveta, predsednik Sekcije nastavnika informatike Srbije, član UO Društva za informatiku Srbije i UO Vikimedije Srbije. Koautor je 3 akreditovana seminara. Izlagala je na stručnim skupovima i konferencijama. Koordinator nekoliko projekata. Prati trendove u obrazovanju.  Diplomirani ing. elektrotehnike.

Autrosko delo, autorska prava i licence u obrazovanju. Razvijanje digitalnih kompetencija nastavnika i učenika. Korišćenje materijala sa interneta. Razvoj mekih veština podstiče učenike da cene autorstvo i razviju metakogniciju.

Bojana Satarić

Šta svi nastavnici treba da znaju?

U obrazovanju radi od 2004. godine. Član je Nacionalnog prosvetnog saveta, predsednik Sekcije nastavnika informatike Srbije, član UO Društva za informatiku Srbije i UO Vikimedije Srbije. Koautor je 3 akreditovana seminara. Izlagala je na stručnim skupovima i konferencijama. Koordinator nekoliko projekata. Prati trendove u obrazovanju.  Diplomirani ing. elektrotehnike. Autrosko delo,...

Božana Mirkov

TEMA:Savremeni digitalni udžbenici − Vulkan znanje za najbolje obrazovanje

Urednica digitalnih udžbenika Vulkan znanja diplomirala je na Filosofskom fakultetu u Novom Sadu; master studije završila je na Fakultetu političkih nauka, u Beogradu, i trenutno je doktorantkinja Fakulteta političkih nauka na Studijama kulture i medija. Poslovima u izdavaštvu i PR-u bavi se od 2002. godine, a iskustvo u nastavi stekla je u periodu od 2014. do 2018. godine, kao nastavnik srpskog jezika i književnosti u osnovnoj školi i gimnaziji.

Božana Mirkov

Savremeni digitalni udžbenici − Vulkan znanje za najbolje obrazovanje

Urednica digitalnih udžbenika Vulkan znanja diplomirala je na Filosofskom fakultetu u Novom Sadu; master studije završila je na Fakultetu političkih nauka, u Beogradu, i trenutno je doktorantkinja Fakulteta političkih nauka na Studijama kulture i medija. Poslovima u izdavaštvu i PR-u bavi se od 2002. godine, a iskustvo u nastavi stekla...

Božidar Radunović

TEMA:Softver otvorenog koda za vežbanje matematike u osnovnim školama

Božidar radi kao istraživač za Microsoft u Cambridge, UK. U slobodno vreme radi za neprofitnu organizaciju tatamata.org čiji je cilj da omoguci besplatne materijale za vežbanje matematike za učenike osnovnih škola u Srbiji i okruženju.

Božidar će u ovoj prezentaciji opisati softver otvorenog koda koji su razvili za vežbanje matematike u osnovnim školama (https://github.com/bradunov/shkola). Softver koji su razvili je fleksibilan. Omogućava lako dodavanje novih, dinamičkih zadataka bez menjanja softvera, i prevođenje na druge jezike. Zadatke može pisati i dodavati osoba sa osnovnim znanjem programiranja. Softver je takođe napravljen za lako i jeftino postavljanje i održavanje u cloudu. U prezentaciji će takođe opisati iskustvo u održavanju ovoga sajta koji trenutno ima oko 1,000 registrovanih korisnika u regionu.

 

Božidar Radunović

Softver otvorenog koda za vežbanje matematike u osnovnim školama

Božidar radi kao istraživač za Microsoft u Cambridge, UK. U slobodno vreme radi za neprofitnu organizaciju tatamata.org čiji je cilj da omoguci besplatne materijale za vežbanje matematike za učenike osnovnih škola u Srbiji i okruženju. Božidar će u ovoj prezentaciji opisati softver otvorenog koda koji su razvili za vežbanje matematike...

Bradford Egelston

TEMA:Primena digitalnih tehnologija na Univerzitetu u Majamiju tokom pandemijske krize (predavanje na engleskom jeziku)

Brad Egelston predaje od 1997. godine, a svoju karijeru započeo je kao student dodiplomskog studija. 2000. godine diplomirao je na Univerzitetu u Majamiju, smer Obrazovanje sa matematičkom koncentracijom. 2003. godine magistrirao je nastavu na koledžu Marigrove. Tokom sledećih 15 godina služio je u javnim školama u Ohaju kao instruktor, dizajner kurikuluma i bio suosnivač Okružnog tima za analizu podataka lokalnih škola Northridge. Nakon kratkog odmaka od obrazovanja i rada na korporativnom održavanju podataka i analitici podataka, vratio se na Univerzitet u Majamiju 2018. godine kao specijalista iz matematike. U ovoj ulozi odgovoran je za pripremu učenika za matematiku na fakultetu, pružanje i koordinaciju podučavanja i podrške studentima matematike i, kao što ćete naučiti u njegovoj prezentaciji, pružanje procena iz matematike.

U svojoj prezentaciji „Stvaranje kvalitetnih testova za plasman iz matematike u kući“, objasniće kako je iskorišćena pristupačna digitalna tehnologija koja pruža neprekidne mogućnosti smeštaja studentima koji su povezani sa fakultetom tokom zatvaranja kampusa u Covid-u.

Bradford Egelston

Primena digitalnih tehnologija na Univerzitetu u Majamiju tokom pandemijske krize (predavanje na engleskom jeziku)

Brad Egelston predaje od 1997. godine, a svoju karijeru započeo je kao student dodiplomskog studija. 2000. godine diplomirao je na Univerzitetu u Majamiju, smer Obrazovanje sa matematičkom koncentracijom. 2003. godine magistrirao je nastavu na koledžu Marigrove. Tokom sledećih 15 godina služio je u javnim školama u Ohaju kao instruktor, dizajner...

Danijela Đukić-Ćosić

TEMA:Moodle u sticanju transferzalnih veština studenata

Danijela Đukić-Ćosić je vanredni profesor na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i gostujući predavač na Univerzitetu u Banja Luci. Njen nastavnički, istraživački i stručni rad odvija se na polju toksikologije, procene toksikoloških svojstava različitih proizvoda, ali i obrazovanja. Zalaže se za sticanje funkcionalnih znanja upotrebom digitalnih tehnologija. Aktivni je korisnik Moodle elektronske platforme.

Moodle platforma se na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu široko koristi u nastavi, sa naglim porastom upotrebe različitih aktivnosti u poslednjih godinu dana. U ovoj prezentaciji se prikazuje korišćenje Moodle aktivnosti testa za izgradnju transferzalnih veština, prvenstveno kritičkog mišljenja i stava studenata, ali i moći ubeđivanja u odnosu na prisustvo hemikalija u našem okruženju ali i našim organizmima.

 

Danijela Đukić-Ćosić

Moodle u sticanju transferzalnih veština studenata

Danijela Đukić-Ćosić je vanredni profesor na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i gostujući predavač na Univerzitetu u Banja Luci. Njen nastavnički, istraživački i stručni rad odvija se na polju toksikologije, procene toksikoloških svojstava različitih proizvoda, ali i obrazovanja. Zalaže se za sticanje funkcionalnih znanja upotrebom digitalnih tehnologija. Aktivni je korisnik...

Danijela Miličić Trebaticki

TEMA:Izazovi rada na daljinu

Vaspitačica u PU „Radost” u Srbobranu, Srbija. Ima zvanje pedagoškog savetnika. Član eTwinning zajednice prosvetnih radnika Evrope i član tima Edu Balkan zajednice. Autor je više naučnih i stručnih radova koji su objavljivani u stručnoj literature i prezentovani na nacionalnim i međunarodnim konferencijama. Koordinator u nekoliko međunarodnih obrazovnih projekata. Nosilac autentičnog pokrajinskog priznanja Dr Đorđe Natošević i nosilac titule Najbolji nastavnik bivše Jugoslavije.

Zajedno sa Olgom Milićević predstaviće iskustva dece i vaspitača tokom perioda „nove normalnosti“: kako smo uspeli da, uz pomoć interneta i različitih web alata ostvarimo celovit pristup učenju, podržimo dobrobit dece, razvijamo kritičko mišljenje i funkcionalno znanje.

 

 

Danijela Miličić Trebaticki

Izazovi rada na daljinu

Vaspitačica u PU „Radost” u Srbobranu, Srbija. Ima zvanje pedagoškog savetnika. Član eTwinning zajednice prosvetnih radnika Evrope i član tima Edu Balkan zajednice. Autor je više naučnih i stručnih radova koji su objavljivani u stručnoj literature i prezentovani na nacionalnim i međunarodnim konferencijama. Koordinator u nekoliko međunarodnih obrazovnih projekata. Nosilac...

Dijana Kockarević

TEMA:Upoznaj svoju školu

Dijana je završila Učiteljski fakultet u Somboru (odsek profesor razredne nastave). Sertifikovani je instruktor seminara Aktivno učenje/nastava. Više od 3o godina radi u OŠ”Miroslav Antić” Futog, na radnom mestu učiteljice.

Kako buduće đake prvake upoznati sa školskim prostorom, u pandemijskim uslovima, uz poštovanje zaštitnih mera? Digitalna igra, u kojoj su postavljene fotografije školskog prostora, pruža mogućnost da deca , rešavajući zadatke, upoznaju svoju školu.

Dijana Kockarević

Upoznaj svoju školu

Dijana je završila Učiteljski fakultet u Somboru (odsek profesor razredne nastave). Sertifikovani je instruktor seminara Aktivno učenje/nastava. Više od 3o godina radi u OŠ”Miroslav Antić” Futog, na radnom mestu učiteljice. Kako buduće đake prvake upoznati sa školskim prostorom, u pandemijskim uslovima, uz poštovanje zaštitnih mera? Digitalna igra, u kojoj su postavljene...

Dobrinka Kuzmanović

TEMA:Izazovi ocenjivanja u digitalnom okruženju

Dobrinka Kuzmanović je psiholog, docent na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, sa bogatim istraživačkim iskustvom na domaćim i međunarodnim projektima. Bavi se razvojem i obrazovanjem mladih u formalnom obrazovnom kontekstu. Uža oblast interesovanja joj je učenje i ocenjivanje u digitalnom okruženju, digitalne kompetencije učenika i nastavnika, bezbedno ponašanje na internetu.

Tokom izlaganja biće predstavljeni rezultati onlajn istraživanja, realizovanog u februaru 2021, u koje je bilo uključeno oko 700 nastavnika osnovnih i srednjih škola u Srbiji, a koje se ticalo iskustava u ocenjivanju postignuća učenika u digitalnom okruženju.

Dobrinka Kuzmanović

Izazovi ocenjivanja u digitalnom okruženju

Dobrinka Kuzmanović je psiholog, docent na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, sa bogatim istraživačkim iskustvom na domaćim i međunarodnim projektima. Bavi se razvojem i obrazovanjem mladih u formalnom obrazovnom kontekstu. Uža oblast interesovanja joj je učenje i ocenjivanje u digitalnom okruženju, digitalne kompetencije učenika i nastavnika, bezbedno ponašanje na internetu....

Dr Bojan Lazarević

TEMA:Primena sistema za upravljanje učenjem u preduniverzitetskom obrazovanju

Dr Lazarević je angažovan na programu za obrazovne tehnologije, Školi za podučavanje i učenje na Univerzitetu u Floridi. Njegov opseg stručnosti obuhvata presek dizajna nastave, novih tehnologija učenja, VR, AR i MR, uključujući mrežne metode predavanja. Istraživanje dr Lazarevića usredsređeno je na primenu inovativnih multimedijalnih nastavnih strategija i okruženja u onlajn i tradicionalnoj nastavi. Do danas je dr Lazarević objavio dve knjige i veći broj radova u časopisima sa recenzijom i zbornicima konferencija. Završava svoju treću knjigu pod nazivom Prezentacijski mediji za nastavnike K-12

Dr Bojan Lazarević

Primena sistema za upravljanje učenjem u preduniverzitetskom obrazovanju

Dr Lazarević je angažovan na programu za obrazovne tehnologije, Školi za podučavanje i učenje na Univerzitetu u Floridi. Njegov opseg stručnosti obuhvata presek dizajna nastave, novih tehnologija učenja, VR, AR i MR, uključujući mrežne metode predavanja. Istraživanje dr Lazarevića usredsređeno je na primenu inovativnih multimedijalnih nastavnih strategija i okruženja u...

Dr Danijela Šćepanović

TEMA:Počnimo ljubav iz početka

Danijela Šćepanović je analitičar obrazovne politike i obrazovni tehnolog sa preko 17 godina iskustva rada u oblasti ravoja instrumenata obrazovne politike i primene novih tehnologija u obrazovanju. Od 2014. godine je stalnih član radnih grupa Direktorata za obrazovanje i kulturu – Evropske komisije, uspostavljanih radi razvoja digitalnog obrazovanja u Evropi.

Dr Danijela Šćepanović

Počnimo ljubav iz početka

Danijela Šćepanović je analitičar obrazovne politike i obrazovni tehnolog sa preko 17 godina iskustva rada u oblasti ravoja instrumenata obrazovne politike i primene novih tehnologija u obrazovanju. Od 2014. godine je stalnih član radnih grupa Direktorata za obrazovanje i kulturu – Evropske komisije, uspostavljanih radi razvoja digitalnog obrazovanja u Evropi.

Dragana Spremić

TEMA:IKT u prilagođavanju gradiva matematike - u potrazi za polaznom tačkom i korakom napredovanja

Dragana Spremić, profesor matematike, diplomirala na PMF-u u Novom Sadu 1996. Svoj profesionalni i životni put od 2005. vezala za ŠOSO “Milan Petrović” u Novom Sadu gde radi kao nastavnica matematike. Ima dugogodišnje iskustvo u radu sa decom sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Nove tehnologije koristi u nastavi matematike kako bi učenicima približila matematiku, gradivo učinila pristupačnim i omogućila učenicima napredovanje u skladu sa njihovim individualnim mogućnostima. Od prošle godine, kao saradnik praktičar, ima priliku da svoje znanje i iskustvo podeli i sa studentima Departmana za matematiku novosadskog PMF-a koji su se opredelili za poziv prosvetnih radnika. Prezentacija IKT u prilagodjavanju gradiva matematike – u potrazi za polaznom tačkom i korakom napredovanja predstavlja način na koji nastavnik može da iskoristi neke IKT alate u radu sa svojim učenicima.

 

Dragana Spremić

IKT u prilagođavanju gradiva matematike - u potrazi za polaznom tačkom i korakom napredovanja

Dragana Spremić, profesor matematike, diplomirala na PMF-u u Novom Sadu 1996. Svoj profesionalni i životni put od 2005. vezala za ŠOSO “Milan Petrović” u Novom Sadu gde radi kao nastavnica matematike. Ima dugogodišnje iskustvo u radu sa decom sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Nove tehnologije koristi u nastavi matematike...

Duša Vuković

TEMA:Oracle Akademija, digitalno profesionalno usavršavanje

Profesorka računarske grupe predmeta u Matematičkoj gimnaziji i u Računarskoj gimnaziji u Beogradu. Instruktorka Oracle Akademije za međunarodne obuke stručnog usavršavanja za nastavnike za kurseve baza podataka i Java programiranja. Nosilac zvanja Pedagoški savetnik. Jedan od autor plana i programa za Odeljenja učenika sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku po kojem se radi u preko 50 odeljenja u gimnazijama širom Srbije, trener obuka za nastavnike i autor elektronskih udžbenika za rad nastavnika i učenika za predmete Baze podataka i Objektno orijentisano programiranje (Zavod za unapređivanje obrazovanja).

Autorka više knjiga iz oblasti programiranja, među kojima su i dva odobrena udžbenika za gimnazije za predmet Računarstvo i informatika u trećem i četvrtom razredu. Dobitnica nagrada: Кreativna škola 2008/09, Srbija – druga nagrada u kategoriji srednjih škola za projekat “Moderne tehnologije u praktičnoj primeni teorijskih znanja i timski rad učenika” i Evropski forum inovativnih nastavnika, Majkrosoft, 2008, Hrvatska – treća nagrada u kategoriji kolaboracije za projekat “Exploring Science through Bogging” i učešće na svetskom forumu inovativnih nastavnika – Majkrosoft, Hong Кong, Кina.

Oracle Akademija već 25 godina unapređuje računarske nauke na globalnom nivou, kako bi pospešila usvajanje novog znanja, razvoj veština, inovacije i raznolikost u oblastima tehnologije.

Tokom ovog predavanja će biti predstavljeni načini saradnje sa osnovnim, srednjim i višim školama i fakultetima, kao i nastavni planovi i programi koji su kroz ovu saradnju nastavnom kadru besplatno dostupni.

Velika novina od 2020. godine je novi moderan sistem Member Hub na istoj poznatoj adresi academy.oracle.com koji članovima nudi mnoštvo raznih opcija. Unapređen je pristup kvalitetnim kursevima iz oblasti baza podataka i Java programiranja. Nastavnici i profesori mogu da prođu različite obuke stručnog usavršavanja samostalno, u terminima koji im odgovaraju. Rad sa učenicima i studentima je poboljšan na više načina od kojih bi najznačajniji bila mogućnost organizovanja učenika u različite grupe za nastavu i učenje.

Probrani alati Oracle kompanije mogu besplatno da se koriste za nastavu, a učenici i studenti mogu da dobiju međunarodno priznate sertifikate, i u okviru predmeta Baze podataka u IT odeljenjima u gimnazijama širom Srbije, ali i u drugim školama koji imaju savremene računarske predmete.

Duša Vuković

Oracle Akademija, digitalno profesionalno usavršavanje

Profesorka računarske grupe predmeta u Matematičkoj gimnaziji i u Računarskoj gimnaziji u Beogradu. Instruktorka Oracle Akademije za međunarodne obuke stručnog usavršavanja za nastavnike za kurseve baza podataka i Java programiranja. Nosilac zvanja Pedagoški savetnik. Jedan od autor plana i programa za Odeljenja učenika sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku po kojem...

Edita Rogulj

TEMA:STEM u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju

Dr.sc. Edita Rogulj, doktorirala je na informacijsko- komunikacijskim znanostima, s temom komunikacija putem digitalnih tehnologija između odgojitelja i roditelja. Godine 2016. upisuje drugi doktorat na Pedagogiji koji će se baviti igrom djece na otvorenome. Posljednje 4 godine radi na Učiteljskom fakultetu gdje studentima prenosi svoje praktično znanje i teorijsko znanje na studiju za rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

Prezentacija će prikazati povezanost teorije učenja sa istraživački aktivnostima iz STEM područja djece rane i predškolske dobi. U istraživanju će se koristiti 5E ciklus učenja djece kao učinkoviti poučni model u pet koraka; angažiranje, istraživanje, objašnjenje, razrada i evaluacija.

Edita Rogulj

STEM u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju

Dr.sc. Edita Rogulj, doktorirala je na informacijsko- komunikacijskim znanostima, s temom komunikacija putem digitalnih tehnologija između odgojitelja i roditelja. Godine 2016. upisuje drugi doktorat na Pedagogiji koji će se baviti igrom djece na otvorenome. Posljednje 4 godine radi na Učiteljskom fakultetu gdje studentima prenosi svoje praktično znanje i teorijsko znanje...

Goran Mašanović

TEMA:Nastava na daljinu u Britaniji: šta smo naučili i šta posle pandemije

Profesor dr. Goran Mašanović je profesor silicijumske fotonike u Optoelektronskom istraživačkom centru na Univerzitetu u Sauthemptonu, UK. Goran je diplomirao i magistrirao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a doktorirao iz oblasti silicijumske fotonike na Univerzitetu Sari u UK 2005. godine. Na istom univerzitetu je i magistrirao 2009. iz oblasti unapređenja nastave u visokoškolskim ustanovama. Prof. Mašanović vodi grupu za Silicijumsku fotoniku u srednjoj infracrvenoj oblasti. Objavio je preko 400 naučnih radova, i trenutno je angažovan na istraživačkim projektima vrednim 20 miliona funti. Goran je takođe gostujući profesor na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Dobitnik je više nagrada za unapređenje nastave.

Prethodna godina je bila jedna od najzahtevnijih za organizaciju nastave. Izuzetno dramatične i brze promene spoljašnjih okolnosti, te uvođenje novih tehnologija promenile su način održavanja nastave kao nikada do sada. U ovom predavanju Goran će govoriti o tome šta su naučili iz ovog jednogodišnjeg iskustva i šta bi trebalo raditi posle pandemije.

Goran Mašanović

Nastava na daljinu u Britaniji: šta smo naučili i šta posle pandemije

Profesor dr. Goran Mašanović je profesor silicijumske fotonike u Optoelektronskom istraživačkom centru na Univerzitetu u Sauthemptonu, UK. Goran je diplomirao i magistrirao na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a doktorirao iz oblasti silicijumske fotonike na Univerzitetu Sari u UK 2005. godine. Na istom univerzitetu je i magistrirao 2009. iz oblasti...

Gordana Benat

TEMA:Učenje i poučavanje obogaćeno digitalnim sadržajima

Gordana Benat radi kao voditelj projekata u CARNET-ovom Odjelu za podršku obrazovanju. Od 2005. godine bavi se područjem primjene IKT-a u nastavi i obrazovnom procesu kroz razne oblike podrške za nastavnike. Trenutno vodi izradu digitalnih sadržaja za učenje i poučavanje u okviru programa e-Škole: „Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće”. Sudjelovala je u nizu EU projekata koji se bave razvojem digitalnih kompetencija učitelja i nastavnika. Gordana je diplomirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Odsjecima za opću informatologiju i opću lingvistiku 2003. godine i trenutno je doktorand na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta.

Sudionici će se na ovom predavanju upoznati s e-Škole digitalnim sadržajima za učenje i poučavanje koji se mogu koristiti kao dopuna učioničkoj nastavi, idealni su i za uspješnu organizaciju te provođenje nastave na daljinu, kao i učenje kod kuće. Nastavnicima pomažu u pripremi i provedbi inovativnih nastavnih aktivnosti, a učenicima omogućavaju učenje na lagan i zabavan način potičući ih na istraživanje, samostalno zaključivanje i povezivanje nastavnog gradiva sa svakodnevnim životnim situacijama.

Gordana Benat

Učenje i poučavanje obogaćeno digitalnim sadržajima

Gordana Benat radi kao voditelj projekata u CARNET-ovom Odjelu za podršku obrazovanju. Od 2005. godine bavi se područjem primjene IKT-a u nastavi i obrazovnom procesu kroz razne oblike podrške za nastavnike. Trenutno vodi izradu digitalnih sadržaja za učenje i poučavanje u okviru programa e-Škole: „Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i...

Irena Nikaj

TEMA:E-learning and Gender (predavanje na engleskom jeziku)

Irena Nikaj je doktorirala na temi pod nazivom „Albanska socijalna i filozofska misao ’30 -nealbanizma ” na Fakultetu za društvene nauke, Odeljenje za filozofiju i sociologiju u Tirani, Albanija i magistrirala iz filozofije i političkih nauka na Univerzitetu u Tirani sa visokim prosekom (9.3 / 10). Dr Nikaj ima dugogodišnje iskustvo kao vanredni profesor, istraživač i šef istraživačke grupe na Univerzitetu Korce i drugim visokoškolskim institucijama u inostranstvu. Autor je desetina naučnih članaka u zemlji i inostranstvu. Svoje naučne radove izlagala je na mnogim nacionalnim i međunarodnim kongresima / konferencijama. Dr Nikaj je trenutno predsednik Albanskog sociološkog udruženja (ALBSA) i Albanskog instituta za sociologiju (vvv.sociologi.al).

IKT nude fleksibilnost vremena i prostora, izlaz iz izolacije i potencijalno povećani pristup znanju i produktivnim resursima čak i na udaljenim lokacijama. Ali IKT takođe mogu doprineti diskriminaciji i ojačati postojeće nejednakosti. Uzimajući u obzir manifestacije rodne nejednakosti u pristupu, upotrebi i kontroli informaciono-komunikacionih tehnologija i kako se te nejednakosti mogu izbrisati, istovremeno pokazuje kako IKT mogu pružiti mogućnosti ženama da poboljšaju svoje prihode, steknu svest o svojim prava i poboljšaju svoje i blagostanje svojih porodica. U okviru ove studije nalaze se intervjuisani studenti Ekonomsko-obrazovnog i Filološkog fakulteta, kako bi se prikupili podaci o mestu koje zauzima upotreba tehnologije i mobilno učenje u njihovom svakodnevnom učenju i životu u pogledu pola. Podaci koji se pojavljuju u upitnicima pokazuju promene, posebno u pogledu i načinima korišćenja novih tehnologija i mreža.

Irena Nikaj

E-learning and Gender (predavanje na engleskom jeziku)

Irena Nikaj je doktorirala na temi pod nazivom „Albanska socijalna i filozofska misao ’30 -nealbanizma ” na Fakultetu za društvene nauke, Odeljenje za filozofiju i sociologiju u Tirani, Albanija i magistrirala iz filozofije i političkih nauka na Univerzitetu u Tirani sa visokim prosekom (9.3 / 10). Dr Nikaj ima dugogodišnje...

Jelena Gajić

TEMA:Digitalna maštaonica

Učiteljica u OŠ ,,Crnjanski”, prezenter primera dobre prakse. U nastavi nastoji da posredstvom gemifikacije, integrisanjem projektnih aktivnosti i inovativnih modela nastave, primenom Pro-bot robota i različitih autorskih obrazovno-računarskih softvera motiviše učenike za stvaralački pristup u procesu učenja kroz unapređivanje digitalnih kompetencija i veština programiranja.

Escape Room avanturom i dešifrovanjem poruka, učenici su zakoračili u digitalnu maštaonicu neobičnih izazova. Putokaze do lokacije skrivenog blaga otkrivali su im Pro-bot roboti, Scratch pozornica i oživljeni Radovićevi junaci tehnikom Stop Motion.

Jelena Gajić

Digitalna maštaonica

Učiteljica u OŠ ,,Crnjanski”, prezenter primera dobre prakse. U nastavi nastoji da posredstvom gemifikacije, integrisanjem projektnih aktivnosti i inovativnih modela nastave, primenom Pro-bot robota i različitih autorskih obrazovno-računarskih softvera motiviše učenike za stvaralački pristup u procesu učenja kroz unapređivanje digitalnih kompetencija i veština programiranja. Escape Room avanturom i dešifrovanjem poruka,...

Jelena Mucić

TEMA:Detektivska priča

Jelena Mucić, nastavnik hemije u OŠ „Jovan Dučić”i OŠ „Mladost”, ima više nagrada i objavljenih stručnih radova, vezanih za nastavu hemije i vannastavne aktivnosti. Spoljni saradnik ZUOV i ZVKOV. Redovno se usavršava na seminarima u zemlji i inostranstvu.

Detektivi sedmaci rešavaju zagonetne pojmove iz društvenih i prirodnih nauka, povezuju postojeća znanja i primenjuju ih u novim situacijama. Svaki novi klik otkriva deo slagalice, uzbuđenje raste i povećava želju za razotkrivanjem misterije!

Jelena Mucić

Detektivska priča

Jelena Mucić, nastavnik hemije u OŠ „Jovan Dučić”i OŠ „Mladost”, ima više nagrada i objavljenih stručnih radova, vezanih za nastavu hemije i vannastavne aktivnosti. Spoljni saradnik ZUOV i ZVKOV. Redovno se usavršava na seminarima u zemlji i inostranstvu. Detektivi sedmaci rešavaju zagonetne pojmove iz društvenih i prirodnih nauka, povezuju postojeća...

Jelena Savić, UNICEF

TEMA:Premošćivanje digitalnog jaza u Srbiji za najugroženiju decu

Jelena Savić je angažovana na poslovima konsultanta za inkluzivno obrazovanje u UNICEF-u na projektu „Premošćivanje digitalnog jaza u Srbiji za najugroženiju decu“.  U toku svog rada bavila se prevashodno procesom inkluzije Roma i Romkinja, posebno afirmativnim merama u procesu obrazovanja namenjenim romskoj populaciji u Srbiji. Jelena poseduje dugogodišnje iskustvo rada u civilnom sektoru. Jelena je diplomirani andragog, a svoje master studije završila je na Centralno-evropskom univerzitetu u Budimpešti na departmanu za filozofiju baveći se intersekcionalnim oblicima diskriminacije.

Projekat „Premošćivanje digitalnog jaza u Srbiji za najugroženiju decu“  je nastao kao odgovor na tekuću KOVID – 19 epidemijsku krizu i realizuje se u saradnji Ministarstva prosvete, UNICEF-a i uz podršku EU. Dizajniran je tako da podrži najugroženije učenike u ostvarivanju pristupa obrazovanju u uslovima pandemije, jačajući otpornost sistema obrazovanja i u slučaju svake druge vrste ometanja školskog rada. Kroz projekat biće podržani napori državnih institucija za uspostavljanje održivog sistema on-line učenja, biće kreirane Biblioteke digitalnih tehnologija u školama, repozitorijumi digitalnih resursa, jačanje se kompetencije nastavnika i pedagoških asistenata, uspostaviti klubovi učenja u najugroženijim školama i pružiti psihosocijalna podrška učenicima u riziku.

Jelena Savić, UNICEF

Premošćivanje digitalnog jaza u Srbiji za najugroženiju decu

Jelena Savić je angažovana na poslovima konsultanta za inkluzivno obrazovanje u UNICEF-u na projektu „Premošćivanje digitalnog jaza u Srbiji za najugroženiju decu“.  U toku svog rada bavila se prevashodno procesom inkluzije Roma i Romkinja, posebno afirmativnim merama u procesu obrazovanja namenjenim romskoj populaciji u Srbiji. Jelena poseduje dugogodišnje iskustvo rada...

Jelena Tomić

TEMA:Gugl učionica i digitalne tehnologije u predškolskom vaspitanju i obrazovanju

Više od 7 godina radi u predškolskoj ustanovi “Boško Buha”. Učesnik na više oblika stručnog usavršavanja u okviru Ustanove i van nje.

Deca, roditelji i vaspitači kao partneri u digitalnoj eri. Prezentacija može poslužiti kao uputstvo za otvaranje gugl ucionice, vodič kroz učionicu i njene opcije; sadrži i predloge digitalnih alata pogodnih za rad sa decom predškolskog uzrasta, objašnjenje kako se koriste i primere iz prakse.

Jelena Tomić

Gugl učionica i digitalne tehnologije u predškolskom vaspitanju i obrazovanju

Više od 7 godina radi u predškolskoj ustanovi “Boško Buha”. Učesnik na više oblika stručnog usavršavanja u okviru Ustanove i van nje. Deca, roditelji i vaspitači kao partneri u digitalnoj eri. Prezentacija može poslužiti kao uputstvo za otvaranje gugl ucionice, vodič kroz učionicu i njene opcije; sadrži i predloge digitalnih...