KONFERENCIJA

DIGITALNO OBRAZOVANJE 2020

PREDAVAČI NA KONFERENCIJI

Hvala svima koji su se prijavili da podele svojе profesionalno iskustvo na konferenciji #DigitalnoObrazovanje2020.

Predavači će biti uskoro objavljeni.

Za sva dodatna pitanja u vezi sa konkursom za predavače i uslovima, molimo vas da kontaktirate našu koleginicu Jelenu Dragaš.

2020/04/10 17:00:00

Aleksandra Jocić

TEMA:1. Bezbedna i odgovorna upotreba digitalne tehnologije iz ugla roditelja i dece 2. Inovativne prakse - iskustva predškolskih ustanova

Vaspitač u Predškolskoj ustanovi „11. april“.  Profesor je razredne nastave i vaspitač sa trinaest godina iskustva. Učestvovala na nacionalnim i medjunarodnim konferencijama. Koautor je više radova iz oblasti IKTa  i dobitnik nacionalnih i evropskih nagrada za virtuelne projekte.Učesnik Erasmus+ projekta “ Knowledge for the future“ u okviru kojeg je završila obuku u Nemackoj “ How to teach coding in school education“.

PREDAVANJE: Bezbedna i odgovorna upotreba digitalne tehnologije iz ugla roditelja i dece

Izlaganje će prikazati realizaciju radionica u okviru projekta Uzičkog Centra za prava deteta podržanog od strane UNICEF-a, Telenora i Ministarstva prosvete „Bezbedan internet za celu porodicu“ u vrtiću „Biser“. Radionice su imale za cilj sticanje početnih znanja o upotrebi tehnologije kod dece kao i veće uključivanje roditelja u vaspitanje dece o bezbednosti na internetu. Prikazaćemo raznovrsne primere kreativne i odgovorne upotrebe digitalne tehnologije kao i istraživanje o korišćenju IKTa u porodici.

PREDAVANJE: Inovativne prakse – iskustva predškolskih ustanova

Stvaranje online zajednice učenja, povezivanje i saradnja vaspitača putem različitih obrazovnih portala omogućava stvaranje profesionalne mreže podrške i horizontalno učenje u virtuelnoj sferi. Analizirajući anketu rađenu sa vaspitačima iz zemlje i okruženja, predstavićemo iskustva svrsishodne primene digitalnih i inovativnih praksi, uticaje koje mogu imati na rad vaspitača i učenje dece. Pokazaćemo kako korišćenje IKT u radu i profesionalnom usavršavanju vaspitača može podstaći promene u njihovim predškolskim ustanovama, bolju saradnju sa porodicom i veću otvorenost ka lokalnoj zajednici.

Aleksandra Jocić

1. Bezbedna i odgovorna upotreba digitalne tehnologije iz ugla roditelja i dece 2. Inovativne prakse - iskustva predškolskih ustanova

Vaspitač u Predškolskoj ustanovi „11. april“.  Profesor je razredne nastave i vaspitač sa trinaest godina iskustva. Učestvovala na nacionalnim i medjunarodnim konferencijama. Koautor je više radova iz oblasti IKTa  i dobitnik nacionalnih i evropskih nagrada za virtuelne projekte.Učesnik Erasmus+ projekta “ Knowledge for the future“ u okviru kojeg je završila...

Ana Delić

TEMA:Bezbedna i odgovorna upotreba digitalne tehnologije iz ugla roditelja i dece

Diplomirani vaspitač, zaposlena u PU ,,11.April“,  sa deset godina iskustva u radu sa decom predškolskog uzrasta, bila učesnik u nekoliko projekata i seminara na temu upotrebe digitalnih tehnologija u vaspitno-obrazovnom radu.

PREDAVANJE: Bezbedna i odgovorna upotreba digitalne tehnologije iz ugla roditelja i dece

Izlaganje će prikazati realizaciju radionica u okviru projekta Uzičkog Centra za prava deteta podržanog od strane UNICEF-a, Telenora i Ministarstva prosvete „Bezbedan internet za celu porodicu“ u vrtiću „Biser“. Radionice su imale za cilj sticanje početnih znanja o upotrebi tehnologije kod dece kao i veće uključivanje roditelja u vaspitanje dece o bezbednosti na internetu. Prikazaćemo raznovrsne primere kreativne i odgovorne upotrebe digitalne tehnologije kao i istraživanje o korišćenju IKTa u porodici.

Ana Delić

Bezbedna i odgovorna upotreba digitalne tehnologije iz ugla roditelja i dece

Diplomirani vaspitač, zaposlena u PU ,,11.April“,  sa deset godina iskustva u radu sa decom predškolskog uzrasta, bila učesnik u nekoliko projekata i seminara na temu upotrebe digitalnih tehnologija u vaspitno-obrazovnom radu. PREDAVANJE: Bezbedna i odgovorna upotreba digitalne tehnologije iz ugla roditelja i dece Izlaganje će prikazati realizaciju radionica u okviru...

Biljana Nedić

TEMA:Programiraj igricu za drugaka

Moj dosadašnji rad u prosveti karakteriše izuzetno proaktivna uloga – bila sam član radne grupe za uvođenje informatike kao obaveznog predmeta u škole, uvođenje robotike u školu, izrada online seminara za učitelje i nastavnike, prevod i adaptacija udžbenika za 7.razred, vrlo uspešna motivacija kolega i učenika za učešće na brojnim projektima. Neki od projekata su: DATA STATUS, Digitalni testovi za 6. razred osnovne škole, Video materijali- programiranje u Python-u, Upoznaj Napoleona, Nikola Tesla, Vuk Karadžić, Boj na Kosovu, Neću preko veze, Savremeni pesnici za decu, Moja škola- inteligentna zgrada, Novi izvori energije, Bitka za znanje, programiranje robota

PREDAVANJE: Programiraj igricu za drugaka

Nastavnik dolazi sa 5 (ili 6) najboljih učenika koji će zajedno sa nastavnikom prezentovati osnovne ideje svojih igrica. Prezentacija počinje kratkim multimedijalnim skečom koji ima za cilj da privuče i zadrži pažnju prezentacije. U glavnom delu nastavnik uz pomoć učenika predstavlja igrice koje su učenici sami kreirali. Igrice su osmišljene tako da pomognu učeniku 2.razreda da na zanimljiv način uvežba gradivo.

Biljana Nedić

Programiraj igricu za drugaka

Moj dosadašnji rad u prosveti karakteriše izuzetno proaktivna uloga – bila sam član radne grupe za uvođenje informatike kao obaveznog predmeta u škole, uvođenje robotike u školu, izrada online seminara za učitelje i nastavnike, prevod i adaptacija udžbenika za 7.razred, vrlo uspešna motivacija kolega i učenika za učešće na brojnim...

Bojan Lazarević

TEMA:Integrating Emerging Technologies in Online Learning: Social Validity Perspective

Bojan Lazarević (Univetrsity of Florida, USA).

TEMA: Integrating Emerging Technologies in Online Learning: Social Validity Perspective

Bojan Lazarević

Integrating Emerging Technologies in Online Learning: Social Validity Perspective

Bojan Lazarević (Univetrsity of Florida, USA). TEMA: Integrating Emerging Technologies in Online Learning: Social Validity Perspective

Bojana Anđelković Mitriceski

TEMA:3D astro klub

Bojana Anđelković Mitriceski radi u osnovnoj skoli kao nastavnica geografije i ima višegodišnje iskustvo u radu sa decom sa posebnim potrebama. Prezentovala više puta primere dobre prakse u Srbiji i Evropi i vodila radionice sa primenom digitalnih alata u nastavi u Briselu, Ljubljani, Beogradu ,Vidinu ,Varšavi i Nišu. Sertifikovani nastavnik Nacionalne Geografije, Microsoft  teacher, Scientix  i  EDU ARTIC ambasador.

PREDAVANJE: 3D astro klub

3D sazvežđe je interaktivna mapa sazvežđa koja je napravljena za učenike  i za sve ljubitelje Svemira  Ona je i svetlosno opremljena uz pomoć led dioda i mikro bita. Može da se koristi kao  pomoćno didaktičko sredstvo za  učenike koji su slabovidi .Uz sazvežđe  pokazaćemo  i maketu  komete koja  je opremljena  mikro bitom  i programirana  tako da može da simulira reakciju kada  prolazi pored Sunca. Tada se uključuju svetlosni efekti i ona počinje da svetli i simulira zagrevanje i oslobađanje  gasova. Makete mogu da koriste učenici na časovima geografije i na časovima hemije gde će bolje razumeti hemijske reakcije i materijal od kojih je napravljena kometa i zvezde kao delovi sazvežđa

Bojana Anđelković Mitriceski

3D astro klub

Bojana Anđelković Mitriceski radi u osnovnoj skoli kao nastavnica geografije i ima višegodišnje iskustvo u radu sa decom sa posebnim potrebama. Prezentovala više puta primere dobre prakse u Srbiji i Evropi i vodila radionice sa primenom digitalnih alata u nastavi u Briselu, Ljubljani, Beogradu ,Vidinu ,Varšavi i Nišu. Sertifikovani nastavnik...

Danijela Đukić Ćosić

TEMA:Izazov korišćenja mobilnih telefona u amfiteatru

Danijela Đukić-Ćosić je vanredni profesor uz naučne oblasti Toksikologija na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i gostujući predavač na Univerzitetu u Banjoj Luci. Koristi digitalne tehnologije u nastavi u cilju postizanja funkcionalnih znanja i elektronskim platformama za učenje na daljinu promoviše značaj hibridne nastave (kombinaciju klasične nastave i nastave uz pomoć tehnologija.

PREDAVANJE: Izazov korišćenja mobilnih telefona u amfiteatru

U okviru predmeta Akutna trovanja lekovima s analitikom jedan od ishoda je da student poznaje situaciju u našoj zemlji koliki je trend broja akutnih trovanja godišnje, koliko je ozbiljnih trovanja koja zahtevaju hospitalizaciju, šta su najčešći uzročnici akutnih trovanja i koliko je smrtnih ishoda kao posledica akutnih trovanja. Putem pametnih telefona studenti pristupaju Godišnjacima Nacionalnog centra za kontrolu trovanja i preuzimaju podatke za određenu godinu. Potom kreiraju sadržaj sa tabelarnim prikazom podataka po godinama od 2010. do 2018. i izvode zaključak na terminu nastave.

Danijela Đukić Ćosić

Izazov korišćenja mobilnih telefona u amfiteatru

Danijela Đukić-Ćosić je vanredni profesor uz naučne oblasti Toksikologija na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i gostujući predavač na Univerzitetu u Banjoj Luci. Koristi digitalne tehnologije u nastavi u cilju postizanja funkcionalnih znanja i elektronskim platformama za učenje na daljinu promoviše značaj hibridne nastave (kombinaciju klasične nastave i nastave uz...

Danijela Miličić Trebaticki

TEMA:Didaktičke igre u korak sa decom savremenog doba

Danijela Miličić Trebaticki vaspitač u PU „Radost“. Vaspitač, pedagoški savetnik- zagovornik sam teorije da iskustva dece stečena u ranom detinjstvu imaju duboke i trajne učinke na njihov razvoj, te da je od presudnog značaja da im rana iskustva budu kvalitetna, sadržajna i prilagođena društvenim i individualnim potrebama. Kako bih svojoj deci omogućila ovakvo iskustvo i rasla, lično i profesionalno u korak sa njima, posvećena sam kontinuiranom celoživotnom učenju i usavršavanju.

PREDAVANJE: Didaktičke igre u korak sa decom savremenog doba

Sistematičnim korišćenjem elektronskih didaktičkih igara, učenje može postati zabavnije, nivo motivacije veći, a uz sve to ostvaruje se neophodna interakcija dece, kako sa sadržajima tako i sa okruženjem. U radu su predstavljeni konkretni primeri elektronskih igara u konkretnim veb 2.0 alatima koje primenjujemo u vaspitno-obrazovnom radu i pogodne su za interakciju pedagoški proces. Kako je primena IKT-a unela novine i učinila didaktičke igre zanimljivijim, a detetu omogućila da, osim konzumenta, bude i kreator istih.

Danijela Miličić Trebaticki

Didaktičke igre u korak sa decom savremenog doba

Danijela Miličić Trebaticki vaspitač u PU „Radost“. Vaspitač, pedagoški savetnik- zagovornik sam teorije da iskustva dece stečena u ranom detinjstvu imaju duboke i trajne učinke na njihov razvoj, te da je od presudnog značaja da im rana iskustva budu kvalitetna, sadržajna i prilagođena društvenim i individualnim potrebama. Kako bih svojoj...

Danka Mirilović

TEMA:Virtuelni muzej

PREDAVANJE: Virtuelni muzej

Kroz plan i postupak izrade virtuelnog muzeja u alatu artsteps.com, korišćenom u eTwining projektu „V-Twinning: The World Without Borders“, učenici su se bavili istraživanjem, sarađivali i komunicirali sa ostalim učesnicima na engleskom jeziku. Prikazaćemo alatke za formiranje izložbenog prostora, ugradnju 3D modela, audio- i video-zapisa, slika i teksta koji se pokreću u trenutku kada posetilac, u svojoj virtualnoj šetnji, prolazi pored njih. Napravljena izložba se može postaviti u učenički portfolio, promovisati ugradnjom unutar nekog drugog internet prostora ili putem socijalnih mreža.

Danka Mirilović

Virtuelni muzej

PREDAVANJE: Virtuelni muzej Kroz plan i postupak izrade virtuelnog muzeja u alatu artsteps.com, korišćenom u eTwining projektu „V-Twinning: The World Without Borders“, učenici su se bavili istraživanjem, sarađivali i komunicirali sa ostalim učesnicima na engleskom jeziku. Prikazaćemo alatke za formiranje izložbenog prostora, ugradnju 3D modela, audio- i video-zapisa, slika i...

Dragana Šipraga

TEMA:Mogućnosti digitalnih tehnologija u razvijanju projekta

Dragana Šipraga PU Dr Sima Milošević, Zaposlena u predškolstvu preko 25 godina. Završila medicinsku školu i radila kao medicinska sestra vaspitač u Centru za zaštitu odojčadi dece i omladine i završavala Višu vaspitačku u Beogradu pa Učiteljski fakultet. Radila u P. U. Klincograd na položaju direktora vrtića, a od 2014. godine zaposlena u PU Dr Sima Milošević u Zemunu.

PREDAVANJE: Mogućnosti digitalnih tehnologija u razvijanju projekta

Otkrivanje mogućnosti primene digitalnih tehnologija u cilju sagledavanja prakse vrtića – globalno, bez vremenskih ograničenja. U razvoju obrazovnih kompetencija deteta za celoživotno učenje kroz smisleno korišćenje digitalnih tehnologija koje deci omogućavaju da dođe do informacije, istražuje i dokumentuje. Prezentacija obuhvata prikaz upotrebe digitalnih tehnologija u svim fazama razvijanja projekta kao inspiraciju, provokaciju i podršku učenju, ali i dokumentovanje procesa. Na kraju se prikazuje i deo filma koji je svojevrsna dokumentacija participacije dece i porodice u praćenju i razvijanju programa.

Dragana Šipraga

Mogućnosti digitalnih tehnologija u razvijanju projekta

Dragana Šipraga PU Dr Sima Milošević, Zaposlena u predškolstvu preko 25 godina. Završila medicinsku školu i radila kao medicinska sestra vaspitač u Centru za zaštitu odojčadi dece i omladine i završavala Višu vaspitačku u Beogradu pa Učiteljski fakultet. Radila u P. U. Klincograd na položaju direktora vrtića, a od 2014....

Duško Radaković

TEMA:Mešoviti oblik nastave na Beogradskoj politehnici

Rođen u Ottawa, Canada, 1962. godine. Osnovnu školu završio u USA i Srbiji. Diplomirao na Mašinskom fakultetu u Beogradu 1990. godine. Doktorant na Univerzitetu Singidunum. Radno iskustvo: Teleoptik d.o.o.- sistem administrator, inženjer razvoja, vodeći inženjer razvoja, direktor radne jedinici Istraživanje i razvoj; Savezni zavod za mere i dragocene metale- savetnik za uvoz, samostalni savetnik za IT; Marketing Effects Studio Consultants- web design & development; Methode Electronics Malta Ltd.- Senior Product Design Engineer; VŠ SS Beogradska politehnika- stručni saradnik/predavač/projektant informacionog sistema. Autor brojnih naučnih radova, knjiga i tehničkih inovacija i patenata. Učestvovao u projektima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kao i u projektima ERASMUS+.

PREADAVANJE: Mešoviti oblik nastave na Beogradskoj politehnici

Savremena i efikasna nastavna metodologija na svim nivoima obrazovanja više je stvar pojedinca i afiniteta, kao i motivacije za unapređenje kvaliteta nastave. Projekat ,,Virtualni nastavnik 2019″ (V-NAST2019), realizovan je kao skup aktivnosti predavanja i radionica namenjenih podizanju kvaliteta nastave. Ove aktivnosti imale su za cilj poboljšanje profesionalnih veština i nastavnih metodologija za nastavnike i saradnike na svim nivoima obrazovanja, a sa ciljem kreiranja virtuelne nastave i virtuelnih zajednica. Jedan od ishoda projekta bio je implementacija Canvas LMS-a i prelazak iz tradicionalnog u mešovito okruženje za učenje. U ovoj prezentaciji predstavljen je projekat V-NAST2019 kao i rezultati procesa tranzicije nastavne metodologije na predmetu CAD2. Ankete studenata odražavaju mišljenje o novim nastavnim metodama. Na kraju, predstavljena su neka iskustva u vezi sa kvalitetom upravljanja mešovitim oblikom nastave.

Duško Radaković

Mešoviti oblik nastave na Beogradskoj politehnici

Rođen u Ottawa, Canada, 1962. godine. Osnovnu školu završio u USA i Srbiji. Diplomirao na Mašinskom fakultetu u Beogradu 1990. godine. Doktorant na Univerzitetu Singidunum. Radno iskustvo: Teleoptik d.o.o.- sistem administrator, inženjer razvoja, vodeći inženjer razvoja, direktor radne jedinici Istraživanje i razvoj; Savezni zavod za mere i dragocene metale- savetnik...

Frosina Pantoš

TEMA:Osnaživanje učenika u primeni IKT-a

Početno radno iskustvo stekla u Novom Sadu u školi ,,Milan Petrović“. Od 2012. god. na radnom mestu nastavnik-defektolog u OSŠ ,,9.maj“ u Zrenjaninu. IKT u nastavi koristi kao potrebu za oplemenjivanjem tradicionalne nastave.  Od 2015. svoje digitalno iskustvo deli na: https://inkluzivnanastava.jimdofree.com

PREDAVANJE: Osnaživanje učenika u primeni IKT-a

U procesu osmišljavanja nastavnih aktivnosti, uzimajući u obzir sve individualne i specifične potrebe učenika, uz uvažavanje svih didaktičkih principa ukazala se potreba da se napusti „dosadno“ školsko okruženje. Da bi se ostvarili kognitivni domeni, u pogledu na to šta učenici treba da usvoje, shvate i primene, virtuelno smo posetili  Narodni  muzej u Nišu, postavka- „Srednjovekovno oružje u Srbiji“ Vršnjačku podršku pružili su nam  učenici šestog razreda sa svojom nastavnicom istorije. Usvojenost nastavnog sadržaja proverili  smo kroz alat za e-učenje, Hot-potejtos.

Frosina Pantoš

Osnaživanje učenika u primeni IKT-a

Početno radno iskustvo stekla u Novom Sadu u školi ,,Milan Petrović“. Od 2012. god. na radnom mestu nastavnik-defektolog u OSŠ ,,9.maj“ u Zrenjaninu. IKT u nastavi koristi kao potrebu za oplemenjivanjem tradicionalne nastave.  Od 2015. svoje digitalno iskustvo deli na: https://inkluzivnanastava.jimdofree.com PREDAVANJE: Osnaživanje učenika u primeni IKT-a U procesu osmišljavanja...

Ivana Kovačević

TEMA:Platforma "Završni ispit"

Ivana Kovačević

Platforma "Završni ispit"

Jasna Bošković

TEMA:Virtuelni muzej

Završila ETF u Beogradu. Nastavnik IT predmeta kroz koje se trudi da, kroz projektnu nastavu i primenom tehnologije na nove načine, usmeri učenike ka ostavarenju ciljeva učenja. Odabrana za eTwinning ambasadora na osnovu nacionalnih i evropskih oznaka kvaliteta i širenja primera dobre prakse. Projekat „V-Twinning: The World Without Borders“ ocenjen maksimalnom ocenom i specijalno nagrađen.

PREDAVANJE: Virtuelni muzej

Kroz plan i postupak izrade virtuelnog muzeja u alatu artsteps.com, korišćenom u eTwining projektu „V-Twinning: The World Without Borders“, učenici su se bavili istraživanjem, sarađivali i komunicirali sa ostalim učesnicima na engleskom jeziku. Prikazaćemo alatke za formiranje izložbenog prostora, ugradnju 3D modela, audio- i video-zapisa, slika i teksta koji se pokreću u trenutku kada posetilac, u svojoj virtualnoj šetnji, prolazi pored njih. Napravljena izložba se može postaviti u učenički portfolio, promovisati ugradnjom unutar nekog drugog internet prostora ili putem socijalnih mreža.

Jasna Bošković

Virtuelni muzej

Završila ETF u Beogradu. Nastavnik IT predmeta kroz koje se trudi da, kroz projektnu nastavu i primenom tehnologije na nove načine, usmeri učenike ka ostavarenju ciljeva učenja. Odabrana za eTwinning ambasadora na osnovu nacionalnih i evropskih oznaka kvaliteta i širenja primera dobre prakse. Projekat „V-Twinning: The World Without Borders“ ocenjen...

Jelena Živanović

TEMA:Edmodo platforma u radu sa decom predškolskog uzrasta

Jelena Živanović je studentkinja master studija na Akademiji vaspitačko-medicinskih strukovnih studija u Kruševcu. U VOS Kreativno pero zaposlena je kao vaspitač od 2015. godine. Autor je nekoliko stručnih radova na temu unapređivanja vaspitno-obrazovne prakse i profesionalnog razvoja vaspitača. Zainteresovana je za uvođenjem inovacija u nastavu zasnovanim na zahtevima savremenog društva.

PREDAVANJE: Edmodo platforma u radu sa decom predškolskog uzrasta

Jelena Živanović

Edmodo platforma u radu sa decom predškolskog uzrasta

Jelena Živanović je studentkinja master studija na Akademiji vaspitačko-medicinskih strukovnih studija u Kruševcu. U VOS Kreativno pero zaposlena je kao vaspitač od 2015. godine. Autor je nekoliko stručnih radova na temu unapređivanja vaspitno-obrazovne prakse i profesionalnog razvoja vaspitača. Zainteresovana je za uvođenjem inovacija u nastavu zasnovanim na zahtevima savremenog društva....

Maja Vukadinović

TEMA:Mogućnosti primene podcasta u studijama umetničke produkcije

Maja Vukadinović je medijski stručnjak, docent na Fakultetu savremenih umetnosti i predavač na Fakultetu primenjenih umetnosti. Uređuje ediciju Multimedia u izdavačkoj kući Clio. Kao samostalni konsultant, drži treninge iz oblasti medijskog nastupa i veština komunikacije, kao i edukacije iz medijske pismenosti i srodnih tema. Autorka je studije Zvezde supermarket kulture (Clio, 2013) o fenomenu medijske slave. Trinaest godina se profesionalno bavila novinarstvom u štampi, pisala za brojne novine i časopise, a najduže za Kulturnu rubriku dnevnog lista Politika. Diplomirala je Filmsku i TV produkciju na Fakultetu dramskih umetnosti. Kao stipendista Američke asocijacije univerzitetskih zena (AAUW), magistrirala je medijske studije na univerzitetu New School u Njujorku. Doktorirala je na Fakultetu dramskih umetnosti iz oblasti studija medija.

PREDAVANJE: Mogućnosti primene podcasta u studijama umetničke produkcije

Digitalne tehnologije mogu u velikoj meri da unaprede nastavu na umetničkim fakultetima. Na Fakultetu savremenih umetnosti, u okviru Katedre za multimedijalnu produkciju, predlažem pokretanje podkasta koji bi realizovali studenti treće i četvrte godine i koji bi se bavio aktuelnim temama iz kulture i medija. Studenti bi sami pisali, bili zaduženi za produkciju, snimanje i montažu sadržaja. Podkast bi bio namenjen mladima. Uz mentorsku podršku i kroz praktičan rad na podkastu, studenti bi razvijali kreativnost, organizacione i poslovne veštine koje će im biti neophodne u karijeri.

Maja Vukadinović

Mogućnosti primene podcasta u studijama umetničke produkcije

Maja Vukadinović je medijski stručnjak, docent na Fakultetu savremenih umetnosti i predavač na Fakultetu primenjenih umetnosti. Uređuje ediciju Multimedia u izdavačkoj kući Clio. Kao samostalni konsultant, drži treninge iz oblasti medijskog nastupa i veština komunikacije, kao i edukacije iz medijske pismenosti i srodnih tema. Autorka je studije Zvezde supermarket kulture...

Maja Vuksanović

TEMA:Code Week u predškolskim ustanovama

Maja Vuksanović

Code Week u predškolskim ustanovama

Marijana Bugarski

TEMA:U razgovoru sa stručnjacima pomoću video konferencije

Zaposlena kao profesor u srednjoj ŠOSO sa domom „ Vuk Karadžić „ Sombor. Zvanje profesor mašinstva i tehničkog obrazovanja. Član organizacionog tima Republičkog takmičenja Mašinstvo i obrada metala u Somboru 2003. Koordinator elektronskog dnevnika, koordinator Tima za javnu delatnost škole, pomoćnik administratora školskog sajta, organizator radionica „ Čarobni svet nauke“ učešćem učesnika gradskog Festivala nauke, učešće u realizaciji didaktičkog pomagala za motoriku šake sa nastavnicima i učenicima iz Srednje tehničke škole u Somboru i koleginicom surdologom iz matične škole, član projekta „Prekogranične saradnje sa bratskom školom iz Baje“, realizator i koordinator 12 video konferencija

PREDAVANJE: U razgovoru sa stručnjacima pomoću video konferencije

Realizovanje ideje “ Približi kulturno i istorijsko nasleđe učenicima “ putem organizovanja video-konferencije- časove putem skajpa (Skype) zuma (Zoom), bazirane na saradnji sa kustosima iz muzeja i galerija širom Srbije, zatim predavača iz različitih oblasti građevinarstva i ekologije. Oni su u toku video-konferencije sopstvenim mobilnim telefonima šetali kroz prostorije muzeja ili galerija prikazujuće postavke ili od kuće držali predavanja, prilagodivši svoje izlaganje učenicima sa smetnjama i poteškoćama u razvoju. Ponekad bi to činili i sa dva mobilna telefona pošto zvuk i slika nisu dolazili istom brzinom. Pored matične škole u realizaciju su bili uključeni PU “ Vera Gucunja “ kao i osnovne škole Zapadnobačkog okruga i bratska škola – KészségfejlesztŠ‘ Iskola iz Baje. Interakcija  kustosa, edukatora, predavača i učesnika video-konferencije posebno je povećala  interesovanje za novim virtuelnim šetnjama.

Marijana Bugarski

U razgovoru sa stručnjacima pomoću video konferencije

Zaposlena kao profesor u srednjoj ŠOSO sa domom „ Vuk Karadžić „ Sombor. Zvanje profesor mašinstva i tehničkog obrazovanja. Član organizacionog tima Republičkog takmičenja Mašinstvo i obrada metala u Somboru 2003. Koordinator elektronskog dnevnika, koordinator Tima za javnu delatnost škole, pomoćnik administratora školskog sajta, organizator radionica „ Čarobni svet nauke“...

Martin Kalamković

TEMA:Učenje na daljinu uz pomoć portala „Milanče“

Zaposlen u Š OSO „Milan Petrović“ na raznim pozicijama. Diplomirani učitelj-master. Saradnik i predavač u Istraživačkoj stanici Petnica. Učesnik mnogobrojnih međunarodnih konferencija. Autor i koautor udžbenika i priručnika. Autor i realizator akreditovanih (ZUOV) stručnih usavršavanja. Angažovani predavač, od strane ministarstva prosvete. Ambasador međunarodne organizacije prosvetnih radnika Etwinning. Autor i koordinator projekta Erasmus K1. Učesnik i koordinator mnogobrojnih međunarodnih projekata.

PREDAVANJE: Učenje na daljinu uz pomoć portala „Milanče“

Edukacija dece sa smetnjama predstavlja veliki izazov. Ovaj oblik obrazovanja zahteva niz prilagođavanja. Jedan od oblika prilagođavanja je i organizacija učenja na daljinu (Distance learning). Mi to radimo uz pomoć Moodle portala na kome se nalaze nastavni sadržaji. Prezentacija sadrži sledeće celina: Opis problema, Pilot istraživanje (koje se odnosi na rešenje problema), opis procesa izrade i prilagođavanja nastavnih sadržaja Moodle portalu, predstavljanje nastavnih sadržaja na našem moodle portalu, analiza uspešnosti i primene

Martin Kalamković

Učenje na daljinu uz pomoć portala „Milanče“

Zaposlen u Š OSO „Milan Petrović“ na raznim pozicijama. Diplomirani učitelj-master. Saradnik i predavač u Istraživačkoj stanici Petnica. Učesnik mnogobrojnih međunarodnih konferencija. Autor i koautor udžbenika i priručnika. Autor i realizator akreditovanih (ZUOV) stručnih usavršavanja. Angažovani predavač, od strane ministarstva prosvete. Ambasador međunarodne organizacije prosvetnih radnika Etwinning. Autor i koordinator projekta...

Milica Orlović Čobanov

TEMA:Projekat „Muzej za sve"

Diplomirala na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu. Od aprila 2002. zaposlena je u Spomen-zbirci Pavla Beljanskog u Novom Sadu kao kustos-pedagog, o od 2011. godine na poziciji Rukovodioca muzeološkog odeljenja. Zadužena je za koordinaciju istraživačkog tima Spomen-zbirke, a kao kustos se bavi pedagoško-edukativnim radom i pripremom i realizacijom obrazovnog, informativnog i propagandnog materijala u odnosima sa javnošću.

U cilju otvorenosti Spomen-zbirke za sve pripadnike društva ravnopravne dostupnosti muzejskog fonda od 2011. godine rukovodi projektom Dodirni i oseti, namenjenim slepim i slabovidim osobama, a od 2019. angažovana na izradi aplikacije za gluve i nagluve osobe nastale u okviru projekta Muzej za sve. Član je Muzejskog društva Srbije i NK ICOM-a Srbije.

PREDAVANJE: Projekat „Muzej za sve“

Projekat Spomen-zbirke Pavla Beljanskog Muzej za sve“ realizovan je sa ciljem da se saznanja o umetnosti i umetnička dela u novosadskim muzejima približe osobama sa oštećenjem sluha. Pored interaktivne aplikacije za vizuelnu prezentaciju tri muzeja (Spomen-zbirka Pavla Beljanskog, Galerija Matice srpske, Muzej Vojvodine), projektom su obuhvaćene i druge aktivnosti koje je mogla pratiti i ostala populacija: simultana stručna tumačenja, dečje radionice, brošura sa motivima na znakovnom jeziku, trening jednakosti i obuka za zaposlene.

Milica Orlović Čobanov

Projekat „Muzej za sve"

Diplomirala na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu. Od aprila 2002. zaposlena je u Spomen-zbirci Pavla Beljanskog u Novom Sadu kao kustos-pedagog, o od 2011. godine na poziciji Rukovodioca muzeološkog odeljenja. Zadužena je za koordinaciju istraživačkog tima Spomen-zbirke, a kao kustos se bavi pedagoško-edukativnim radom i pripremom i...

Miloš Bajčetić

TEMA:Ko ne flipne taj nije normalan

Miloš Bajčetić

Ko ne flipne taj nije normalan

Miroslav Marić

TEMA:Platforma "Završni ispit"

Miroslav Marić

Platforma "Završni ispit"

Natalija Miljković

TEMA:(Оd)rastimo zajedno 2 - Korak napred!

Natalija Miljković, master vaspitač, rođena, živi i radi u Beogradu. Diplomirala na Učiteljskom fakultetu. Zaposlena u PU „Boško Buha“. Član je timova za informisanje i inkluzivno obrazovanje  Ustanove. Autor projekta „(Od)rastimo zajedno 1 – primena savremenih vizuelnih sredstava“ prezentovan na Stručnoj konferenciji na Tari 2019.  U PPP-u radi u saradnji sa Centrom za integraciju mladih.

PREDAVANJE: (Оd)rastimo zajedno 2 – Korak napred!

Upotreba savremenih medija u vaspitno-obrazovnom procesu

Naglom ekspanzijom, savremeni mediji postaju jedan od najznačajnijih činilaca  u socijalizaciji deteta. Ovaj projekat nastao je kao rezultat saradnje dva vaspitača radi popularizacije upotrebe IKT-a u VOR-u (dopunjavanje znanja, izrada didaktike i kao provokacija za druge sadržaje i ciljeve) . U jednoj vaspitnoj grupi iz interesovanja za Minecraft proistekle su teme „Strip“ i „Na putu do SKC-a“, a u drugoj Pixelart i YouTube. Ukazivano je  na širok spektar mogućnosti upotrebe IKT-a i bezbednost na internetu.

Natalija Miljković

(Оd)rastimo zajedno 2 - Korak napred!

Natalija Miljković, master vaspitač, rođena, živi i radi u Beogradu. Diplomirala na Učiteljskom fakultetu. Zaposlena u PU „Boško Buha“. Član je timova za informisanje i inkluzivno obrazovanje  Ustanove. Autor projekta „(Od)rastimo zajedno 1 – primena savremenih vizuelnih sredstava“ prezentovan na Stručnoj konferenciji na Tari 2019.  U PPP-u radi u saradnji...

Nataša Anđelković

TEMA:Code Week u predškolskim ustanovama

Nataša Anđelković

Code Week u predškolskim ustanovama

Nela Dujić

TEMA:Muzika bez struje

Nela Dujić , Zaposlena sam u PU ,,Poletarac“ Odžaci od 1998.god. Glavni zadaci i odgovornosti koje smatram veoma važnim su vaspitanje i obrazovanje dece, unapređivanje kompetencija i pedagoške prakse vaspitača. Smatram da je veoma vazno da  vaspitači ciljano i planski preispituju sopstveno delovanje, uverenja  i da kao  refleksivni praktičari grade sliku o detetu na osnovu sagledavanja deteta kao kompetentnog bića bogatog potencijalima. Pohađam različite seminare, obuke, tribine, konferencije, stručne susrete za vaspitače. U PU ,,Poletarac“ sam koordinator Tima za profesionalni razvoj i Tima za saradnju sa OŠ ,LZ i drugim PU.

PREDAVANJE: Muzika bez struje

Prateći interesovanja dece, osluškujući njihovu slobodnu igru, započinjemo projekat koji počinje sa ciljem da istražujemo zvuk. Koji predmeti iz našeg neposrednog okruženja, prirodni materijali proizvode zvukove i kakve. Planiramo da svo vreme istražujemo zvukove bez upotrebe električne energije, ali u razgovoru sa roditeljima, sa načinom razmene informacija, kao i novim načinima upotrebe sredstava informativno komunikacione tehnologije (upotreba interaktivne table, bibot robota, mobilnog telefona, kompjutera, fotoaparata, alata za konvertovanje video zapisa, kreiranje YouTube kanala za primenu u aktivnostima sa decom), preplićemo istraživanje bez struje ka zabavnoj i edukativnoj upotrebi digitalne tehnologije.

U cilju pružanja adekvatnog odgovora na ovakve zahteve, kod dece, roditelja, kao i kod nas- vaspitača, je potrebno razvijati kompetencije, sposobnosti, znanja i veštine koje uključuju saznanja o načinima učenja, a samim tim i kompetencijama za upotrebu savremenih sredstava i inovacija. Unapređivanje kvaliteta podrazumeva stalni razvoj, jer se vaspitno-obrazovni proces mora konstantno usavršavati, a to smo upravo postigli preplitanjem inovacija sa realizacijom aktivnosti nekada i sad. U ovom kontekstu želele smo i da približimo shvatanje  da se primenom novih medija, menja i sama priroda obrazovanja.

Nela Dujić

Muzika bez struje

Nela Dujić , Zaposlena sam u PU ,,Poletarac“ Odžaci od 1998.god. Glavni zadaci i odgovornosti koje smatram veoma važnim su vaspitanje i obrazovanje dece, unapređivanje kompetencija i pedagoške prakse vaspitača. Smatram da je veoma vazno da  vaspitači ciljano i planski preispituju sopstveno delovanje, uverenja  i da kao  refleksivni praktičari grade...