KONFERENCIJA

DIGITALNO OBRAZOVANJE 2020

Imate pitanje?

U nastavku možete pronaći odgovore na pitanja podeljena na deo za učesnike i deo za predavače.

Najčešće postavljena pitanja učesnika

Ovde možete da pronađete odgovore na pitanja koja su nam učesnici najčešće postavljali. Ukoliko ne pronađete odgovor na pitanje koje imate, molimo vas da nas kontaktirate.

Pristupni linkovi 
Pristup programu konferencije je bio moguć kroz linkove objavljene na našem sajtu i podeljene na program prvog i program drugog dana.

Snimcima konferencije možete pristupiti putem linkova ispod:
Glavni program konferencije Digitalno obrazovanje 2020
IKT u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju
IKT u visokom obrazovanju
IKT u inkluzivnom obrazovanju
IKT u predškolskom obrazovanju

Tehnička uputstva
Pristupanje konferencije je bilo omogućeno preko Microsoft Teams platforme. Ukoliko je bilo nekih nedoumica, na raspolaganju je sledeći dokument. Ovo je bio prvi put da se ovakva konferencija organizuje u ovim razmerama i da je sve urađeno sa ciljem da budemo od podrške u periodu koji je ispred nas.

Na događaj je bilo moguće prijaviti se putem prijavnog formulara ili putem linka koji je bio objavljen neposredno pre konferencije na našem sajtu.

Učešće na konferenciji „Digitalno obrazovanje 2020” je bilo u potpunosti besplatno.

Učešće na događaju je bilo dostupno svakom učesniku putem linkova objavljenih na našem sajtu neposredno pred konferenciju. Program je bilo moguće pratiti putem bilo kog uređaja.

Da. Konferencija ,,Digitalno obrazovanje 2020“ je akreditovana od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i u skladu sa Pravilnikom o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju u zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika i kako je imala međunarodni karakter, nosila je 4 boda za oba dana, odnosno po 2 boda po danu.

Događaj je bio organizovan putem interneta, na platformi Teams, kompanije Microsoft, a pristup je bio moguć putem linkova koji su bili objavljeni na našem sajtu pre same konferencije, odnosno dostavljeni mejlom, uz tehnička pojašnjenja kako pristupiti, svima koji su se prijavili putem formulara.

Najčešće postavljena pitanja predavača

Ovde možete da pronađete odgovore na pitanja koja su nam predavači prethodnih godina najčešće postavljali. Ukoliko ne možete da pronađete odgovor na pitanje koje imate u vezi sa ovim delom programa, molimo vas vas da nas kontaktirate.

Kako se situacija usled pandemije, menjala iz dana u dan, što je uticalo na promenu u formi u kojoj će se održati konferencija, odnosno događaj koji je bio planiran uživo se organizovao online, bilo je neophodno prilagoditi broj predavača novonastaloj situaciji. Obaveštenje o ishodu konkursa je bilo dostavljeno mejlom, nešto kasnije od navedenog roka, ali u skladu sa potrebnim vremenskim okvirom.

Glavni kriterijumi za izbor radova su bili:

  • relevantnost teme/usklađenost sa ciljevima konferencije;
  • pedagoški aspekat predstavljenog rešenja;
  • da predloženi rad predstavlja primer dobre prakse u upotrebi IKT u obrazovanju;
  • pozitivan efekat na ishod učenja;
  • dugoročnost i održivost predloženog rešenja;
  • mogućnost širenja/razvijanja ideje;
  • da rešenje nije komercijalnog karaktera;
  • da predložena tema nije bila predstavljena na prethodnim konferencijama „Nove tehnologije u obrazovanju“.

Predavači su imali na raspolaganju 20 minuta za svoja predavanja.