KONFERENCIJA

DIGITALNO OBRAZOVANJE 2020

Imate pitanje?

Odgovore na moguća pitanja možete pronaći u nastavku. Pitanja su podeljena na deo za učesnike i deo za predavače.

Najčešće postavljena pitanja učesnika

Ovde možete da pronađete odgovore na pitanja koja su nam učesnici najčešće postavljali. Ukoliko ne pronađete odgovor na pitanje koje imate, molimo vas da nas kontaktirate.

Na događaj se možete prijaviti popunjavanjem online formulara za prijavu. Prijava je otvorena do 8. aprila 2020. godine.

Učešće na konferenciji i sajmu „Digitalno obrazovanje 2020” je u potpunosti besplatno.

Učešće na događaju će svakom učesniku biti omogućeno, ali je potrebno da  popunite formular za prijavljivanje.

Da. Konferencija ,,Digitalno obrazovanje 2020“ je akreditovana od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja i u skladu sa Pravilnikom o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju u zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika nosi bodove stručnog usavršavanja.

Događaj će biti organizovan u formi vebinara zbog COVID-19 pandemije. Svi prijavljeni učesnici će dobiti instrukcije za pridruživanje pre početka konferencije

Najčešće postavljena pitanja predavača

Ovde možete da pronađete odgovore na pitanja koja su nam predavači prethodnih godina najčešće postavljali. Ukoliko ne možete da pronađete odgovor na pitanje koje imate u vezi sa ovim delom programa, molimo vas vas da nas kontaktirate.

Obaveštenje o izabranim predavačima će biti poslato svim prijavljenima najkasnije do 1. aprila 2020. godine, elektronskim putem, na mejl adresu koju su prijavljeni ostavili u formularu.

Glavni kriterijumi za izbor radova su:

  • relevantnost teme/usklađenost sa ciljevima konferencije;
  • pedagoški aspekat predstavljenog rešenja;
  • da predloženi rad predstavlja primer dobre prakse u upotrebi IKT u obrazovanju;
  • pozitivan efekat na ishod učenja;
  • dugoročnost i održivost predloženog rešenja;
  • mogućnost širenja/razvijanja ideje;
  • da rešenje nije komercijalnog karaktera;
  • da predložena tema nije bila predstavljena na prethodnim konferencijama „Nove tehnologije u obrazovanju“.

Svi izabrani govornici će za svoje izlaganje imati oko 20 minuta, uključujući pitanja publike i odgovore.

Svim izabranim predavačima izvan Beograda biće omogućena refundacija putnih troškova uz priloženu povratnu kartu (autobusku ili voznu). Ukoliko je priložena karta za jedan pravac, nećemo biti u mogućnosti da isplatimo razliku za drugi pravac, osim ukoliko dokaz o putovanju ne bude priložen na licu mesta. Takođe, ukoliko najavite dolazak ličnim vozilom, isplata ovih putnih troškova biće u visini povratne autobuske karte iz mesta iz kog dolazite.