KONFERENCIJA

DIGITALNO OBRAZOVANJE 2020

NAŠI PARTNERI

Konferenciju „Digitalno obrazovanje 2020“ organizuje Centar za obrazovne tehnologije na Zapadnom Balkanu u saradnji sa Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja,  Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštvaMinistarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvojaZavodom za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja,  Privrednom komorom Srbije i Fondacijom Petlja.

Ukoliko želite da saznate više molimo Vas da kontaktirate našu koleginicu Jelenu Dragaš.

2020/04/10 17:00:00
null

AGENDA KONFERENCIJE

Program koji smo pripremili za vas.

null

PREDAVAČI

Saznajte ko će biti predavači na konferenciji

ORGANIZACIJE KOJE SU POTVRDILE SVOJE PARTNERSTVO