KONFERENCIJA

DIGITALNO OBRAZOVANJE 2020

AGENDA KONFERENCIJE

Detaljnu agednu konferencije #DigitalnoObrazovanje2020 pogledajte u nastavku.

Vreme

Glavni program konferencije - Digitalno obrazovanje 2020

17.00-17.15

Svečano otvaranje konferencije Digitalno obrazovanje 2020

Saša Stojanović, Pomoćnik ministra za digitalizaciju u prosveti i nauci
Branislav Ranđelović, direktor Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.
Nebojša Vasiljević, direktor fondacije Petlja
Aleksandar Borisavljević, direktor Centra za obrazovne tehnologije, Zapadni Balkan.

17.15-17.45

Glavno predavanje
Danijela Šćepanović, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Katarina Aleksić, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja
Tema: Digitalno obrazovanje, obrazovanje na daljinu i koronobrazovanje na daljinu

17.45-18.45

Panel diskusija: Elektronska zrelost institucije i učenje od kuće tokom pandemije COVID 19
Moderator: Katarina Anđelković, Fondacija Petlja
Učesnici:
Uglješa Marjanović, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad
Nataša Vrapčević, Predškolska ustanova "Naša radost"
Dragana Malidžan Vinkić, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva
Jasna Marković, direktorka Gimnazije u Lazarevcu

18.45-19.00

Katarina Aleksić, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja
Tema: Istraživanje o otvorenim obrazovnim resursima

19.00-19.30

Pavle Peković, kompanija Microsoft
Tema: Moderno okruženje za moderna rešenja – Windows 10

19.30-20.00

Duša Vuković
Tema: Oracle alati u nastavi baza podataka u IT odeljenjima gimnazija 

Ljiljana Krkić, kompanija Oracle
Tema: Programi Oracle Akademije kao podrska nastavnom osoblju

20.00-20.15

Goran Mašanović, Univerzitet Sauthampton, Velika Britanija
Tema: Onlajn nastava i virtuelne laboratorije u Sauthemptonu

Program / vreme

IKT u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju
Moderatori programa:
Katarina Anđelković, Petlja
Katarina Aleksić, ZVKOV

IKT u visokom obrazovanju 
Moderatori programa:
Danijela Šćepanović, MPNTR
Uglješa Marjanović, FTN, Novi Sad


IKT predškolsko vaspitanje i obrazovanje
Moderator programa:
Nataša Anđelković, PU 11. april


IKT u inkluzivnom obrazovanju
Moderatori programa:
Dragana Malidžan Vinkić, SIPRU
Jovana Ilić, SIPRU

15.00-15.15

Petar Ogrizović 
Digitalna nastava u doba korone. Primeri iz Holandija

Glavno predavanje: Bojan Lazarević, Univerzitet na Floridi, Sjedinjene Američke Države
Tema: Integrating Emerging Technologies in Online Learning: Social Validity Perspective

Uvod u sesiju Inkluzivno obrazovanje

15.15-15.30

Vujadin Zdravković, OŠ ,,Jovan Popović"
Tema: Escape Classroom

Ivana Kovačević, OŠ Dr Dragan Hercog i prof. dr Miroslav Marić Univerzitet u Beogradu – Matematički fakultet
Tema: Obrazovni softver za učenje na daljinu

15.30-15.45

Jasna Bošković i Danka Mirilović, ETŠ ,,Nikola Tesla"
Tema: Virtuelni muzeji

Duško Radaković, Beogradska politehnika
Tema: Mešoviti oblik nastave na Beogradskoj politehnici

Marijana Bugarski ŠOSO „Vuk Karadžić“, Sombor
Tema: U razgovoru sa stručnjacima pomoću video konferencije

15.45-16.00

Biljana Nedić, OŠ ,,France Prešern" i OŠ ,,Ljuba Nenadović"
Tema: Programiraj igricu za drugaka

Maja Vukadinović, Fakultet savremenih umetnosti
Tema: Mogućnosti primene podcasta u studijama umetničke produkcije

Martin Kalamković ŠOSO „Milan Petrović", Novi Sad
Tema: Učenje na daljinu uz pomoć portala „Milanče“

16.00-16.15

Milena Marić, Fondacija Petlja
Tema: #OstaniKodKuće i uči programiranje

Sonja Dimitrijević, Institut Mihajlo Pupin i Vladan Devežić, FON
Tema: Ocenjivanje transverzalnih veština

Aleksandra Jocić i Ana Delić, PU "11. april"
Tema: Bezbedna i odgovorna upotreba digitalne tehnologije iz ugla roditelja i dece

Slađana Jović i
Bojana Anđelković Mitriceski, OŠ “Kralj Petar I”, Niš
Tema: 3D astro klub

16.15-16.30

Sofija Tanasković, Geografski fakultet
Tema: Interakcija dece sa životnom sredinom

Živana Komlenov Mudrinski, PMF, Novi Sad i Uglješa Marjanović FTN, Novi Sad.
Tema: SOVA@UNS - Kad se male ruke slože

Olga Milićević, PU "Naša radost" i Aleksandra Jocić, PU "11. april"
Tema: Inovativne prakse - iskustva predškolskih ustanova

Peter Tot ŠOSO "Milan Petrović"
Tema: Personalizovana nastava

16.30-16.45

Nataša Jankulovski i Svetlana Petrović ,Tehnička škola Knjaževac, 
Tema: Viki riznica moga kraja

Danijela Đukić Ćosić, Farmaceutski fakultet, Beograd
Tema: Izazov korišćenja mobilnih telefona u amfiteatru

Danijela Miličić Trebaticki, PU"Radost" i Olga Milićević, PU ,,Naša radost"
Tema: Didaktičke igre u korak sa decom savremenog doba

Frosina Pantoš OSŠ "9.maj" u Zrenjaninu
Tema: Osnaživanje učenika u primeni IKT-a

16.45-17.00

Ivana Čvorović Plavšić, Medicinska škola Čačak
Tema: Preduzetništvo: internet i računar kao resurs

Nikola Petrović, Fakultet organizacionih nauka
Tema: Upravljanje angažovanošću u učenju-klaster analiza

Dragana Šipraga, PU ,,Dr Sima Milošević"
Tema: Mogućnosti digitalnih tehnologija u razvijanju projekta

Aleksandra Filipović OŠ "Crnjanski" Jagodina
Tema: Digitalna učionica - Jezička detektivaonica

17.00-17.15

Zorica Ivanović, Tehnološka škola Paraćin
Tema: Frekvencijski rečnici školske lektire

Keynote: Miloš Bajčetić, Moodle Mreža Srbije
Tema: Ko ne flipne taj nije normalan

Višnja Pešić i Nela Dujić, Predškolska ustanova "Poletarac"
Tema: Muzika bez struje

17.15-17.30

Dobrinka Kuzmanović, Fakultet za medije i komunikacije
Tema: Mladi u Srbiji na internetu: međunarodna perspektiva

Natalija Miljković i Vedrana Marković, PU ,,Boško Buha"
Tema: (Оd)rastimo zajedno 2 - Korak napred!

17.30-17.45

Nevena Perić, OŠ "Dimitrije Davidović", Ivan Milovanović, OŠ  ,,Joca Milosavljević"
Tema: Digitalne navike nastavnika - preduslov za digitalizaciju nastave

Nemanja Đorđević, Inicijativa Digitalna Srbija
Tema: Master 4.0 / Spoj nespojivog

Tamara Stojić, PU ,,11. april"
Tema: Kroz igru i otkrivanje do digitalnih kompetencija

17.45-18.00

Sonja Šumonja i Tatjana Šubarević, EŠ "Nikola Tesla"
Tema: Ocenjivanje u svetlu digitalizacije školstva

Snežana Mihailović i Nina Bokan, VOS Kreativno pero
Tema: Kreativna upotreba QR kodova u predškolskom obrazovanju

18.00-18.15

Stanislava Čajetinac,
kompanija Microsoft

Tema: Microsoft Teams u obrazovanju

Maja Vuksanović i Nataša Anđelković, PU ,,11. april"
Tema: Code Week u predškolskim ustanovama

18.15-18.30

Anica Tričković,
OŠ „Toplički heroji“
Tema: Moje MIE Expert iskustvo

Nina Bokan i Jelena Živanović,VOS Kreativno pero 
Tema: Edmodo platforma u radu sa decom predškolskog uzrasta

Za sva dodatna pitanja u vezi sa konferencijom, molimo vas da kontaktirate našu koleginicu Jelenu Dragaš.