CONFERENCE

DIGITAL EDUCATION 2020

ODRŽANA KONFERENCIJA “DIGITALNO OBRAZOVANJE 2020”

U skladu sa merama Vlade Republike Srbije o uvođenju vanrednog stanja usled pandemije virusa COVID-19, konferencija ,,Digitalno obrazovanje 2020″, održana je putem interneta, 10 i 11. aprila 2020.

Konferencija je prvog dana imala 8676 pristupa, dok je drugi dan, sva četiri programima zajedno (visoko, inkluzivno, predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje)  pratilo 9809 učesnika. Konferencija je okupila oko 70 predavača iz Srbije i sveta. Partneri programa su bile kompanije Microsoft i Oracle.

Program su svečano otvorili Saša Stojanović, pomoćnik ministra za digitalizaciju u prosveti i nauci, Branislav Ranđelović, direktor Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Nebojša Vasiljević, direktor fondacije Petlja i Aleksandar Borisavljević, direktor Centra za obrazovne tehnologije, Zapadni Balkan. Učesnici su, tokom prvog dana, imali priliku da slušaju i aktivno učestvuju, u realnom vremenu, putem telefona, računara ili tableta, u predavanju i panel diskusiji predstavnika Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i kompanija Microsoft i Oracle. Tokom drugog dana konferencije, učesnici su imali mogućnost da izaberu virtuelnu sobu kojoj će, putem interneta, pristupiti. Takođe, bilo je moguće, pratiti određena predavanja i kretati se virtuelno od jedne do druge sobe. Konferencija je okupila domaće i predavače iz inostranstva, što je dalo temeljan uvid u celokupnu situaciju u svetu tokom pandemije.

Program konferencije je snimljen i dostupan na sajtu u delu Snimci i materijali.

ZAŠTO DIGITALNO OBRAZOVANJE 2020?

Ovim događajem smo želeli da podržimo zaposlene u predškolskim ustanovama, školama, univerzitetima i drugim organizacijama koji se bave obrazovanjem, da podstaknemo kreativnost i inovacije, doprinesemo podizanju kvaliteta obrazovno vaspitnog rada i osavremenjivanju procesa učenja i na što bolji način iskoristimo mogućnosti novih tehnologija u obrazovanju.

Svet tehnologija napreduje veoma brzo. Svet obrazovanja napreduje nešto sporije. Svedoci smo velikih tehnoloških, obrazovnih i društvenih promena podstaknutih četvrtom industrijskom revolucijom. Konferencija „Digitalno obrazovanje 2020“ imala je za cilj okupljanje velike zajednice obrazovnih radnika koja je pokazala da može uspešno da savlada izazove obrazovanja u digitalnom dobu.

CILJEVI KONFERENCIJE

  • Obezbeđivanje platforme za razmenu znanja zaposlenih u obrazovanju
  • Upoznavanje sa inovativnom praksom, nastavnim metodama i primenom IKT alata u obrazovanju
  • Identifikovanje mogućih ključnih preporuka za politiku i praksu u ovoj oblasti.
  • Obezbeđivanje učešća svih aktera u obrazovanju u digitalnom dobu

NIVOI OBRAZOVANJA I TEME

TEME KONFERENCIJE

Teme o kojima se govorilo na konferenciji podrazumevale su upotrebu IKT u:

  • predškolskom vaspitanju i obrazovanju
  • osnovnom i srednjem obrazovanju
  • visokom obrazovanju
  • inkluzivnom obrazovanju

UČEŠĆE

Učešće na konferenciji je bilo besplatno, pristup je bio omogućen putem linka na našem sajtu za sve koji su bili zainteresovani da se priključe, program je bio održan na srpskom jeziku i mogao se pratiti putem bilo kog uređaja, telefona, tableta ili računara.

PARTNERI

Konferenciju „Digitalno obrazovanje 2020“ organizovano je Centar za obrazovne tehnologije na Zapadnom Balkanu u saradnji sa Zavodom za unapređivanje obrazovanja i vaspitanjaTimom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zavodom za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja,  Privrednom komorom Srbije i Fondacijom Petlja.

Konferencija ,,Digitalno obrazovanje 2020″ je bila akreditovana od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, u skladu sa Pravilnikom o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju u zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika. Kako je konferencija imala međunarodni karakter, oba konferencijska dana su ukupno nosila 4 boda,  a svaki dan pojedinačno po 2 boda.

O NAMA

Centar za obrazovne tehnologije na Zapadnom Balkanu osnovan je od strane eksperata iz oblasti obrazovanja i praktičara koji su se okupili oko ideje o unapređivanja kvaliteta obrazovanja učenika na Zapadnom Balkanu u 21. veku. Ovaj tim ima veliko iskustvo u stvaranju i vođenju inovativnih projekata u sferi obrazovnih tehnologija uključujući i konferenciju Nove tehnologije u obrazovanju. Na listu organizovanih stručnih događaja dodaje se i prva online konferencija tokom pandemije i uvođenja obaveznog obrazovanja na daljinu, Digitalno obrazovanje 2020.

Mi u EdTech centru, vidimo budućnost u kojoj svi mladi imaju pristup najkvalitetnijem obrazovanju i  razvijaju kompetencije koje će im pomoći da poboljšaju kvalitet svojih života i zajednice u 21. veku. Saznajte više o nama i našem timu.

Ako imate pitanja o bilo kom delu konferencije „Digitalno obrazovanje 2020″, molimo vas da nas kontaktirate.

MATERIJALI

AGENDA KONFERENCIJE

Detaljnu agednu konferencije #DigitalnoObrazovanje2020 pogledajte u nastavku.

1. DAN

Vreme

Glavni program konferencije - Digitalno obrazovanje 2020

17.00-17.15

Svečano otvaranje konferencije Digitalno obrazovanje 2020

Saša Stojanović, Pomoćnik ministra za digitalizaciju u prosveti i nauci
Branislav Ranđelović, direktor Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.
Nebojša Vasiljević, direktor fondacije Petlja
Aleksandar Borisavljević, direktor Centra za obrazovne tehnologije, Zapadni Balkan.

17.15-17.45

Glavno predavanje
Danijela Šćepanović, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Katarina Aleksić, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja
Tema: Digitalno obrazovanje, obrazovanje na daljinu i koronobrazovanje na daljinu

17.45-18.45

Panel diskusija: Elektronska zrelost institucije i učenje od kuće tokom pandemije COVID 19
Moderator: Katarina Anđelković, Fondacija Petlja
Učesnici:
Uglješa Marjanović, Fakultet tehničkih nauka Novi Sad
Nataša Vrapčević, Predškolska ustanova "Naša radost"
Dragana Malidžan Vinkić, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva
Jasna Marković, direktorka Gimnazije u Lazarevcu

18.45-19.00

Katarina Aleksić, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja
Tema: Istraživanje o otvorenim obrazovnim resursima

19.00-19.30

Pavle Peković, kompanija Microsoft
Tema: Moderno okruženje za moderna rešenja – Windows 10

19.30-20.00

Duša Vuković
Tema: Oracle alati u nastavi baza podataka u IT odeljenjima gimnazija 

Ljiljana Krkić, kompanija Oracle
Tema: Programi Oracle Akademije kao podrska nastavnom osoblju

20.00-20.15

Goran Mašanović, Univerzitet Sauthampton, Velika Britanija
Tema: Onlajn nastava i virtuelne laboratorije u Sauthemptonu

2. DAN

Program / vreme

IKT u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju
Moderatori programa:
Katarina Anđelković, Petlja
Katarina Aleksić, ZVKOV

IKT u visokom obrazovanju 
Moderatori programa:
Danijela Šćepanović, MPNTR
Uglješa Marjanović, FTN, Novi Sad


IKT predškolsko vaspitanje i obrazovanje
Moderator programa:
Nataša Anđelković, PU 11. april


IKT u inkluzivnom obrazovanju
Moderatori programa:
Dragana Malidžan Vinkić, SIPRU
Jovana Ilić, SIPRU

15.00-15.15

Petar Ogrizović 
Digitalna nastava u doba korone. Primeri iz Holandija

Glavno predavanje: Bojan Lazarević, Univerzitet na Floridi, Sjedinjene Američke Države
Tema: Integrating Emerging Technologies in Online Learning: Social Validity Perspective

Uvod u sesiju Inkluzivno obrazovanje

15.15-15.30

Vujadin Zdravković, OŠ ,,Jovan Popović"
Tema: Escape Classroom

Ivana Kovačević, OŠ Dr Dragan Hercog i prof. dr Miroslav Marić Univerzitet u Beogradu – Matematički fakultet
Tema: Obrazovni softver za učenje na daljinu

15.30-15.45

Jasna Bošković i Danka Mirilović, ETŠ ,,Nikola Tesla"
Tema: Virtuelni muzeji

Duško Radaković, Beogradska politehnika
Tema: Mešoviti oblik nastave na Beogradskoj politehnici

Marijana Bugarski ŠOSO „Vuk Karadžić“, Sombor
Tema: U razgovoru sa stručnjacima pomoću video konferencije

15.45-16.00

Biljana Nedić, OŠ ,,France Prešern" i OŠ ,,Ljuba Nenadović"
Tema: Programiraj igricu za drugaka

Maja Vukadinović, Fakultet savremenih umetnosti
Tema: Mogućnosti primene podcasta u studijama umetničke produkcije

Martin Kalamković ŠOSO „Milan Petrović", Novi Sad
Tema: Učenje na daljinu uz pomoć portala „Milanče“

16.00-16.15

Milena Marić, Fondacija Petlja
Tema: #OstaniKodKuće i uči programiranje

Sonja Dimitrijević, Institut Mihajlo Pupin i Vladan Devežić, FON
Tema: Ocenjivanje transverzalnih veština

Aleksandra Jocić i Ana Delić, PU "11. april"
Tema: Bezbedna i odgovorna upotreba digitalne tehnologije iz ugla roditelja i dece

Slađana Jović i
Bojana Anđelković Mitriceski, OŠ “Kralj Petar I”, Niš
Tema: 3D astro klub

16.15-16.30

Sofija Tanasković, Geografski fakultet
Tema: Interakcija dece sa životnom sredinom

Živana Komlenov Mudrinski, PMF, Novi Sad i Uglješa Marjanović FTN, Novi Sad.
Tema: SOVA@UNS - Kad se male ruke slože

Olga Milićević, PU "Naša radost" i Aleksandra Jocić, PU "11. april"
Tema: Inovativne prakse - iskustva predškolskih ustanova

Peter Tot ŠOSO "Milan Petrović"
Tema: Personalizovana nastava

16.30-16.45

Nataša Jankulovski i Svetlana Petrović ,Tehnička škola Knjaževac, 
Tema: Viki riznica moga kraja

Danijela Đukić Ćosić, Farmaceutski fakultet, Beograd
Tema: Izazov korišćenja mobilnih telefona u amfiteatru

Danijela Miličić Trebaticki, PU"Radost" i Olga Milićević, PU ,,Naša radost"
Tema: Didaktičke igre u korak sa decom savremenog doba

Frosina Pantoš OSŠ "9.maj" u Zrenjaninu
Tema: Osnaživanje učenika u primeni IKT-a

16.45-17.00

Ivana Čvorović Plavšić, Medicinska škola Čačak
Tema: Preduzetništvo: internet i računar kao resurs

Nikola Petrović, Fakultet organizacionih nauka
Tema: Upravljanje angažovanošću u učenju-klaster analiza

Dragana Šipraga, PU ,,Dr Sima Milošević"
Tema: Mogućnosti digitalnih tehnologija u razvijanju projekta

Aleksandra Filipović OŠ "Crnjanski" Jagodina
Tema: Digitalna učionica - Jezička detektivaonica

17.00-17.15

Zorica Ivanović, Tehnološka škola Paraćin
Tema: Frekvencijski rečnici školske lektire

Keynote: Miloš Bajčetić, Moodle Mreža Srbije
Tema: Ko ne flipne taj nije normalan

Višnja Pešić i Nela Dujić, Predškolska ustanova "Poletarac"
Tema: Muzika bez struje

17.15-17.30

Dobrinka Kuzmanović, Fakultet za medije i komunikacije
Tema: Mladi u Srbiji na internetu: međunarodna perspektiva

Natalija Miljković i Vedrana Marković, PU ,,Boško Buha"
Tema: (Оd)rastimo zajedno 2 - Korak napred!

17.30-17.45

Nevena Perić, OŠ "Dimitrije Davidović", Ivan Milovanović, OŠ  ,,Joca Milosavljević"
Tema: Digitalne navike nastavnika - preduslov za digitalizaciju nastave

Nemanja Đorđević, Inicijativa Digitalna Srbija
Tema: Master 4.0 / Spoj nespojivog

Tamara Stojić, PU ,,11. april"
Tema: Kroz igru i otkrivanje do digitalnih kompetencija

17.45-18.00

Sonja Šumonja i Tatjana Šubarević, EŠ "Nikola Tesla"
Tema: Ocenjivanje u svetlu digitalizacije školstva

Snežana Mihailović i Nina Bokan, VOS Kreativno pero
Tema: Kreativna upotreba QR kodova u predškolskom obrazovanju

18.00-18.15

Stanislava Čajetinac,
kompanija Microsoft

Tema: Microsoft Teams u obrazovanju

Maja Vuksanović i Nataša Anđelković, PU ,,11. april"
Tema: Code Week u predškolskim ustanovama

18.15-18.30

Anica Tričković,
OŠ „Toplički heroji“
Tema: Moje MIE Expert iskustvo

Nina Bokan i Jelena Živanović,VOS Kreativno pero 
Tema: Edmodo platforma u radu sa decom predškolskog uzrasta

PREDAVAČI NA KONFERENCIJI

Aleksandra Filipović

Position: Digitalna učionica - Jezička detektivaonica

Učiteljica u OŠ ,,Crnjanski”. Nosilac je priznanja na konkursima ,,Digitalni čas”. Autor je naučnih i stručnih radova i priručnika ,,Integrativna nastava 2″ u izdanju Izdavačke kuće Eduka. U nastavi primenjuje različite autorske sajtove i BlueBot robote nastojeći da učenike kroz aktivnosti igrolikog karaktera podstakne da razviju svoje digitalne kompetencije i sposobnost programiranja.

PREDAVANJE: Digitalna učionica – “Jezička detektivaonica”

Prateći uputstva robota Pola učenici su pravilno pozicionirali slova u rečima i rečenicama iz Polovog dnevnika. Kartice sa štampanim slovima raspoređivali su po azbučnom redu u obliku kvadrata i iste iskoristili pri programiranju Blue-Bot robota za realizaciju jezičkog nadmetanja. Služeći se slovima azbuke kodirali su i dekodirali tajne zapise. Uočavali su greške u kucanju vrednog Pola, pridruživali zapis čiodama na osnovu slike i odradili digitalni diktat. Skeniranjem QR koda dobili su zadatak da kod kuće pročitaju tekst, preslušaju pitanja i pismeno odgovore na njih u detektivskoj knjižici.

 

Aleksandra Filipović

Digitalna učionica - Jezička detektivaonica

Učiteljica u OŠ ,,Crnjanski”. Nosilac je priznanja na konkursima ,,Digitalni čas”. Autor je naučnih i stručnih radova i priručnika ,,Integrativna nastava 2″ u izdanju Izdavačke kuće Eduka. U nastavi primenjuje različite autorske sajtove i BlueBot robote nastojeći da učenike kroz aktivnosti igrolikog karaktera podstakne da razviju svoje digitalne kompetencije i...

Aleksandra Jocić

Position: 1. Bezbedna i odgovorna upotreba digitalne tehnologije iz ugla roditelja i dece 2. Inovativne prakse - iskustva predškolskih ustanova

Vaspitač u Predškolskoj ustanovi “11. april”.  Profesor je razredne nastave i vaspitač sa trinaest godina iskustva. Učestvovala na nacionalnim i medjunarodnim konferencijama. Koautor je više radova iz oblasti IKTa  i dobitnik nacionalnih i evropskih nagrada za virtuelne projekte.Učesnik Erasmus+ projekta ” Knowledge for the future” u okviru kojeg je završila obuku u Nemackoj ” How to teach coding in school education”.

PREDAVANJE: Bezbedna i odgovorna upotreba digitalne tehnologije iz ugla roditelja i dece

Izlaganje će prikazati realizaciju radionica u okviru projekta Užičkog Centra za prava deteta podržanog od strane UNICEF-a, Telenora i Ministarstva prosvete “Bezbedan internet za celu porodicu” u vrtiću “Biser”. Radionice su imale za cilj sticanje početnih znanja o upotrebi tehnologije kod dece kao i veće uključivanje roditelja u vaspitanje dece o bezbednosti na internetu. Prikazaćemo raznovrsne primere kreativne i odgovorne upotrebe digitalne tehnologije kao i istraživanje o korišćenju IKTa u porodici.

PREDAVANJE: Inovativne prakse – iskustva predškolskih ustanova

Stvaranje online zajednice učenja, povezivanje i saradnja vaspitača putem različitih obrazovnih portala omogućava stvaranje profesionalne mreže podrške i horizontalno učenje u virtuelnoj sferi. Analizirajući anketu rađenu sa vaspitačima iz zemlje i okruženja, predstavićemo iskustva svrsishodne primene digitalnih i inovativnih praksi, uticaje koje mogu imati na rad vaspitača i učenje dece. Pokazaćemo kako korišćenje IKT u radu i profesionalnom usavršavanju vaspitača može podstaći promene u njihovim predškolskim ustanovama, bolju saradnju sa porodicom i veću otvorenost ka lokalnoj zajednici.

Aleksandra Jocić

1. Bezbedna i odgovorna upotreba digitalne tehnologije iz ugla roditelja i dece 2. Inovativne prakse - iskustva predškolskih ustanova

Vaspitač u Predškolskoj ustanovi “11. april”.  Profesor je razredne nastave i vaspitač sa trinaest godina iskustva. Učestvovala na nacionalnim i medjunarodnim konferencijama. Koautor je više radova iz oblasti IKTa  i dobitnik nacionalnih i evropskih nagrada za virtuelne projekte.Učesnik Erasmus+ projekta ” Knowledge for the future” u okviru kojeg je završila...

Ana Delić

Position: Bezbedna i odgovorna upotreba digitalne tehnologije iz ugla roditelja i dece

Diplomirani vaspitač, zaposlena u PU ,,11.April”,  sa deset godina iskustva u radu sa decom predškolskog uzrasta, bila učesnik u nekoliko projekata i seminara na temu upotrebe digitalnih tehnologija u vaspitno-obrazovnom radu.

PREDAVANJE: Bezbedna i odgovorna upotreba digitalne tehnologije iz ugla roditelja i dece

Izlaganje će prikazati realizaciju radionica u okviru projekta Užičkog Centra za prava deteta podržanog od strane UNICEF-a, Telenora i Ministarstva prosvete “Bezbedan internet za celu porodicu” u vrtiću “Biser”. Radionice su imale za cilj sticanje početnih znanja o upotrebi tehnologije kod dece kao i veće uključivanje roditelja u vaspitanje dece o bezbednosti na internetu. Prikazaćemo raznovrsne primere kreativne i odgovorne upotrebe digitalne tehnologije kao i istraživanje o korišćenju IKTa u porodici.

Ana Delić

Bezbedna i odgovorna upotreba digitalne tehnologije iz ugla roditelja i dece

Diplomirani vaspitač, zaposlena u PU ,,11.April”,  sa deset godina iskustva u radu sa decom predškolskog uzrasta, bila učesnik u nekoliko projekata i seminara na temu upotrebe digitalnih tehnologija u vaspitno-obrazovnom radu. PREDAVANJE: Bezbedna i odgovorna upotreba digitalne tehnologije iz ugla roditelja i dece Izlaganje će prikazati realizaciju radionica u okviru...

Anica Tričković

Position: Moje MIE Expert iskustvo

Nastavnik matematike u osnovnoj školi i veliki ljubitelj novih tehnologija. Microsoft inovativni nastavnik (MIE Expert), MIE Master Trainer, Skype Master Teacher, Scientix i TeachSDGs ambasador, dobitnik nagrada na Digitalnom času i mnogobrojnih eTwinning nacionalnih i evropskih oznaka kvaliteta za rad na međunarodnim projektima, član upravnog odbora Science on stage Serbia. Rad koji povezuje matematiku sa ciljevima održivog razvoja je izabran kao jedan od 5 najinovativnijih u Srbiji od strane Centra za promociju nauke i Maja Meseca Matematike, a takođe je izabran među 10 najboljih inovacija na svetu u oblasti finansijske pismenosti za mlade od strane nevladine organizacije Hundred iz Finske, koja se bavi pronalaženjem i promovisanjem inovacija u obrazovanju.

PREDAVANJE: Moje MIE Expert iskustvo

U ovoj prezentaciji su dati odgovori na neka od najčešćih pitanja u vezi ovog Microsoft programa posvećenog nastavnicima: Šta je to MIE Expert program? Šta može da donese nastavnicima? Zbog čega biste želeli da to postanete? Kako se dolazi do te titule? Koji su praktični koraci na tom putu? Kako možete da se povežete sa nastavnicima iz čitavog sveta, delite iskustva i učite jedni od drugih? Kako da budete uvek u toku sa razvojem Microsoft tehnologija i najnovijih obrazovnih metodologija? Šta je to TweetMeet i kako možete učestvovati u njemu?

Anica Tričković

Moje MIE Expert iskustvo

Nastavnik matematike u osnovnoj školi i veliki ljubitelj novih tehnologija. Microsoft inovativni nastavnik (MIE Expert), MIE Master Trainer, Skype Master Teacher, Scientix i TeachSDGs ambasador, dobitnik nagrada na Digitalnom času i mnogobrojnih eTwinning nacionalnih i evropskih oznaka kvaliteta za rad na međunarodnim projektima, član upravnog odbora “Science on stage Serbia“. Rad...

Biljana Nedić

Position: Programiraj igricu za drugaka

Nastavnik informatike u OŠ ,,France Prešern” i ,,OŠ Ljuba Nenadović”. Moj dosadašnji rad u prosveti karakteriše izuzetno proaktivna uloga – bila sam član radne grupe za uvođenje informatike kao obaveznog predmeta u škole, uvođenje robotike u školu, izrada online seminara za učitelje i nastavnike, prevod i adaptacija udžbenika za 7.razred, vrlo uspešna motivacija kolega i učenika za učešće na brojnim projektima. Neki od projekata su: DATA STATUS, Digitalni testovi za 6. razred osnovne škole, video materijali- programiranje u Python-u, upoznaj Napoleona, Nikola Tesla, Vuk Karadžić, boj na Kosovu, neću preko veze, savremeni pesnici za decu, moja škola- inteligentna zgrada, novi izvori energije, bitka za znanje, programiranje robota.

PREDAVANJE: Programiraj igricu za drugaka

Nastavnik dolazi sa 5 (ili 6) najboljih učenika koji će zajedno sa nastavnikom prezentovati osnovne ideje svojih igrica. Prezentacija počinje kratkim multimedijalnim skečom koji ima za cilj da privuče i zadrži pažnju tokom prezentacije. U glavnom delu nastavnik uz pomoć učenika predstavlja igrice koje su učenici sami kreirali. Igrice su osmišljene tako da pomognu učeniku 2.razreda da na zanimljiv način uvežba gradivo.

Biljana Nedić

Programiraj igricu za drugaka

Nastavnik informatike u OŠ ,,France Prešern” i ,,OŠ Ljuba Nenadović”. Moj dosadašnji rad u prosveti karakteriše izuzetno proaktivna uloga – bila sam član radne grupe za uvođenje informatike kao obaveznog predmeta u škole, uvođenje robotike u školu, izrada online seminara za učitelje i nastavnike, prevod i adaptacija udžbenika za 7.razred,...

Bojan Lazarević

Position: Integrating Emerging Technologies in Online Learning: Social Validity Perspective

Dr. Lazarevic is a faculty member in the Educational Technology Program, School of Teaching and Learning at the University of Florida. His scope of expertise encompasses the intersection of instructional design, emerging learning technologies, VR, AR, and MR, including online teaching methods. Dr. Lazarevic’s research focuses on the implementation of innovative multimedia-based teaching strategies and environments in online and traditional instruction. To date, Dr. Lazarevic has published two books and a number of papers in both peer-review journals and conference proceedings. He is finalizing his third book entitled Presentation Media for K-12 Teachers.

Presentation Description: Integrating Emerging Technologies in Online Learning: Social Validity Perspective

The presentation focuses on the innovative approaches and challenges related to the process of integrating emerging instructional technologies in an online learning environment. Specifically, the speaker addresses the use of different forms of extended reality (XR) such as augmented reality (AR), virtual reality  (VR), and mixed-reality (MR) from the instructional design standpoint. Finally, the social validity concerns will be examined and discussed with the session participants.

Bojan Lazarević

Integrating Emerging Technologies in Online Learning: Social Validity Perspective

Dr. Lazarevic is a faculty member in the Educational Technology Program, School of Teaching and Learning at the University of Florida. His scope of expertise encompasses the intersection of instructional design, emerging learning technologies, VR, AR, and MR, including online teaching methods. Dr. Lazarevic’s research focuses on the implementation of...

Bojana Anđelković Mitriceski

Position: 3D astro klub

Bojana Anđelković Mitriceski radi u osnovnoj skoli kao nastavnica geografije i ima višegodišnje iskustvo u radu sa decom sa posebnim potrebama. Prezentovala više puta primere dobre prakse u Srbiji i Evropi i vodila radionice sa primenom digitalnih alata u nastavi u Briselu, Ljubljani, Beogradu ,Vidinu ,Varšavi i Nišu. Sertifikovani nastavnik Nacionalne Geografije, Microsoft  teacher, Scientix  i  EDU ARTIC ambasador.

PREDAVANJE: 3D astro klub

3D sazvežđe je interaktivna mapa sazvežđa koja je napravljena za učenike i za sve ljubitelje Svemira. Ona je i svetlosno opremljena uz pomoć led dioda i mikro bita. Može da se koristi kao pomoćno didaktičko sredstvo za učenike koji su slabovidi .Uz sazvežđe  pokazaćemo i maketu  komete koja je opremljena  mikro bitom  i programirana  tako da može da simulira reakciju kada prolazi pored Sunca. Tada se uključuju svetlosni efekti i ona počinje da svetli i simulira zagrevanje i oslobađanje  gasova. Makete mogu da koriste učenici na časovima geografije i na časovima hemije gde će bolje razumeti hemijske reakcije i materijal od kojih je napravljena kometa i zvezde kao delovi sazvežđa

Bojana Anđelković Mitriceski

3D astro klub

Bojana Anđelković Mitriceski radi u osnovnoj skoli kao nastavnica geografije i ima višegodišnje iskustvo u radu sa decom sa posebnim potrebama. Prezentovala više puta primere dobre prakse u Srbiji i Evropi i vodila radionice sa primenom digitalnih alata u nastavi u Briselu, Ljubljani, Beogradu ,Vidinu ,Varšavi i Nišu. Sertifikovani nastavnik...

Danijela Đukić Ćosić

Position: Izazov korišćenja mobilnih telefona u amfiteatru

Danijela Đukić-Ćosić je vanredni profesor iz naučne oblasti Toksikologija na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i gostujući predavač na Univerzitetu u Banja Luci. Koristi digitalne tehnologije u nastavi u cilju postizanja funkcionalnih znanja i elektronskim platformama za učenje na daljinu promoviše značaj hibridne nastave (kombinaciju klasične nastave i nastave uz pomoć tehnologija.

PREDAVANJE: Izazov korišćenja mobilnih telefona u amfiteatru

U okviru predmeta Akutna trovanja lekovima s analitikom, jedan od ishoda je da student poznaje situaciju u našoj zemlji koliki je trend broja akutnih trovanja godišnje, koliko je ozbiljnih trovanja koja zahtevaju hospitalizaciju, šta su najčešći uzročnici akutnih trovanja i koliko je smrtnih ishoda kao posledica akutnih trovanja. Putem pametnih telefona studenti pristupaju Godišnjacima Nacionalnog centra za kontrolu trovanja i preuzimaju podatke za određenu godinu. Potom kreiraju sadržaj sa tabelarnim prikazom podataka po godinama od 2010. do 2018. i izvode zaključak na terminu nastave.

Danijela Đukić Ćosić

Izazov korišćenja mobilnih telefona u amfiteatru

Danijela Đukić-Ćosić je vanredni profesor iz naučne oblasti Toksikologija na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i gostujući predavač na Univerzitetu u Banja Luci. Koristi digitalne tehnologije u nastavi u cilju postizanja funkcionalnih znanja i elektronskim platformama za učenje na daljinu promoviše značaj hibridne nastave (kombinaciju klasične nastave i nastave uz...

Danijela Miličić Trebaticki

Position: Didaktičke igre u korak sa decom savremenog doba

Danijela Miličić Trebaticki, vaspitač i pedagoški savetnik u PU “Radost”. Zagovornik sam teorije da iskustva dece stečena u ranom detinjstvu imaju duboke i trajne učinke na njihov razvoj, te da je od presudnog značaja da im rana iskustva budu kvalitetna, sadržajna i prilagođena društvenim i individualnim potrebama. Kako bih svojoj deci omogućila ovakvo iskustvo i rasla, lično i profesionalno u korak sa njima, posvećena sam kontinuiranom celoživotnom učenju i usavršavanju.

PREDAVANJE: Didaktičke igre u korak sa decom savremenog doba

Sistematičnim korišćenjem elektronskih didaktičkih igara, učenje može postati zabavnije, nivo motivacije veći, a uz sve to ostvaruje se neophodna interakcija dece, kako sa sadržajima tako i sa okruženjem. U radu su predstavljeni konkretni primeri elektronskih igara u konkretnim veb 2.0 alatima koje primenjujemo u vaspitno-obrazovnom radu i pogodne su za interakciju pedagoški proces. Kako je primena IKT-a unela novine i učinila didaktičke igre zanimljivijim, a detetu omogućila da, osim konzumenta, bude i kreator istih.

Danijela Miličić Trebaticki

Didaktičke igre u korak sa decom savremenog doba

Danijela Miličić Trebaticki, vaspitač i pedagoški savetnik u PU “Radost”. Zagovornik sam teorije da iskustva dece stečena u ranom detinjstvu imaju duboke i trajne učinke na njihov razvoj, te da je od presudnog značaja da im rana iskustva budu kvalitetna, sadržajna i prilagođena društvenim i individualnim potrebama. Kako bih svojoj...

Danijela Šćepanović

Position: Digitalno obrazovanje, obrazovanje na daljinu i koronobrazovanje na daljinu

Danijela Šćepanović je analitičar obrazovne politike i obrazovni tehnolog sa preko 17 godina iskustva rada u oblasti ravoja instrumenata obrazovne politike i primene novih tehnologija u obrazovanju. Od 2014. godine je stalnih član radnih grupa Direktorata za obrazovanje i kulturu – Evropske komisije, uspostavljanih radi razvoja digitalnog obrazovanja u Evropi.

GLAVNO PREDAVANJE: Digitalno obrazovanje, obrazovanje na daljinu i koronobrazovanje na daljinu

Katarina i Danijela će govoriti o digitalnom obrazovanju i obrazovanju na daljinu u Republici Srbiji sa osvrtom na nekoliko ključnih instrumenata za razvoj ove oblasti koji se već koriste u sistemu obrazovanja i koji mogu poslužiti kao oslonac za povećanje kvaliteta onlajn nastave i učenja u budućnosti.

Danijela Šćepanović

Digitalno obrazovanje, obrazovanje na daljinu i koronobrazovanje na daljinu

Danijela Šćepanović je analitičar obrazovne politike i obrazovni tehnolog sa preko 17 godina iskustva rada u oblasti ravoja instrumenata obrazovne politike i primene novih tehnologija u obrazovanju. Od 2014. godine je stalnih član radnih grupa Direktorata za obrazovanje i kulturu – Evropske komisije, uspostavljanih radi razvoja digitalnog obrazovanja u Evropi....

Danka Mirilović

Position: Virtuelni muzej

Profesor matematike u ETŠ  ,,Nikola Tesla”. Završiila master studije na Matematičkom fakultetu. Predavanja upotpunjavam izradom projekata i radionica. Mentor učenicima koji tri godine za redom pobeđuju na “Mostu matematike”. Prvo mesto na “Najboljoj tehnološkoj inovaciji”. eTwinning projekat “V-Twinning: The World Without Borders” nagrađen specijalnom, nacionalnom i evropskom oznakom kvaliteta.Organizator manifestacije “Matematika iz Teslinog dvorišta”.

PREDAVANJE: Virtuelni muzej

Kroz plan i postupak izrade virtuelnog muzeja u alatu artsteps.com, korišćenom u eTwining projektu “V-Twinning: The World Without Borders”, učenici su se bavili istraživanjem, sarađivali i komunicirali sa ostalim učesnicima na engleskom jeziku. Prikazaćemo alatke za formiranje izložbenog prostora, ugradnju 3D modela, audio- i video-zapisa, slika i teksta koji se pokreću u trenutku kada posetilac, u svojoj virtualnoj šetnji, prolazi pored njih. Napravljena izložba se može postaviti u učenički portfolio, promovisati ugradnjom unutar nekog drugog internet prostora ili putem socijalnih mreža.

Danka Mirilović

Virtuelni muzej

Profesor matematike u ETŠ  ,,Nikola Tesla”. Završiila master studije na Matematičkom fakultetu. Predavanja upotpunjavam izradom projekata i radionica. Mentor učenicima koji tri godine za redom pobeđuju na “Mostu matematike”. Prvo mesto na “Najboljoj tehnološkoj inovaciji”. eTwinning projekat “V-Twinning: The World Without Borders” nagrađen specijalnom, nacionalnom i evropskom oznakom kvaliteta.Organizator manifestacije...

Dragana Malidžan Vinkić

Position: Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva

Dragana Malidžan Vinkić, koordinatorka za obrazovanje u Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva zadužena za pružanje stručne podrške i izgradnji kapaciteta nacionalnih i lokalnih institucija u oblasti inkluzivnog obrazovanja. Osnovna nadležnost Tima je jačanje kapaciteta Vlade da razvija i sprovodi politike socijalnog uključivanja zasnovane na međunarodnim standardima i primerima dobre prakse. Podršku u unapređenju procesa socijalnog uključivanja i smanjenja siromaštva pružiila je Vlada Švajcarske u okviru projekta „Podrška unapređenju socijalnog uključivanja u Republici Srbiji – faza 3“.

Dragana Malidžan Vinkić

Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva

Dragana Malidžan Vinkić, koordinatorka za obrazovanje u Timu za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva zadužena za pružanje stručne podrške i izgradnji kapaciteta nacionalnih i lokalnih institucija u oblasti inkluzivnog obrazovanja. Osnovna nadležnost Tima je jačanje kapaciteta Vlade da razvija i sprovodi politike socijalnog uključivanja zasnovane na međunarodnim standardima i primerima...

Dragana Šipraga

Position: Mogućnosti digitalnih tehnologija u razvijanju projekta

Dragana Šipraga, PU Dr Sima Milošević, Zaposlena u predškolstvu preko 25 godina. Završila medicinsku školu i radila kao medicinska sestra vaspitač u Centru za zaštitu odojčadi dece i omladine i završavala Višu vaspitačku u Beogradu, pa Učiteljski fakultet. Radila u P. U. Klincograd na položaju direktora vrtića, a od 2014. godine zaposlena u PU Dr Sima Milošević u Zemunu.

PREDAVANJE: Mogućnosti digitalnih tehnologija u razvijanju projekta

Otkrivanje mogućnosti primene digitalnih tehnologija u cilju sagledavanja prakse vrtića – globalno, bez vremenskih ograničenja. U razvoju obrazovnih kompetencija deteta za celoživotno učenje kroz smisleno korišćenje digitalnih tehnologija koje deci omogućavaju da dođe do informacije, istražuje i dokumentuje. Prezentacija obuhvata prikaz upotrebe digitalnih tehnologija u svim fazama razvijanja projekta kao inspiraciju, provokaciju i podršku učenju, ali i dokumentovanje procesa. Na kraju se prikazuje i deo filma koji je svojevrsna dokumentacija participacije dece i porodice u praćenju i razvijanju programa.

Dragana Šipraga

Mogućnosti digitalnih tehnologija u razvijanju projekta

Dragana Šipraga, PU Dr Sima Milošević, Zaposlena u predškolstvu preko 25 godina. Završila medicinsku školu i radila kao medicinska sestra vaspitač u Centru za zaštitu odojčadi dece i omladine i završavala Višu vaspitačku u Beogradu, pa Učiteljski fakultet. Radila u P. U. Klincograd na položaju direktora vrtića, a od 2014....